Arkiv för december, 2021

Medlemsavier

Vi har nu aviserat medlemsavgiften till ISOC-SE för 2022. För att förenkla för betalningar och minska administrationen skickas fakturan ut via Dooer och det görs i månadsskiftet november/december. Aviseringen görs via e-post och innehåller uppgift om ”Faktura XXXXXXX från ISOC-SE” i ärendefältet. Det finns även möjlighet att betala för flera år i taget och kontakta…

Läs mer