Kort rapport och presentationer från Open-Space mötet!

Open Space Meeting 7 mars 2012

Linda Sandberg

Den 7 mars samlades aktivister, filosofer, drömmare, tekniker, IPv6-experter, studenter, fredsmäklare och andra Internetvänner på ISOC-SE Open-Space-Meeting för ett öppet och fritt Internet, för att väcka frågor och bidra med input till hur ISOC-SE kan fortsätta arbeta för att skydda, bevara, och utöka tillgången till Internet.

Annica Bergman och Linda Sandberg inledde mötet och berättade kort om Internet Society, 20-års-jubileum, ISOC-SE:s värderingar, Internethistoria och lite framåtblick. Presentationen kan ni kika på här (pdf)

Kristina Alexanderson höll i själva mötet och presenterade reglerna för mötesformen Open space. Hennes superfina presentation med sina personliga bilder hittar ni här på slideshare.

Frågeställningar som väcktes:

 • Hur kan ett öppet och fritt Internet ändå skydda användarnas integritet och anonymitet?
 • Standardavtal för konsumenter (Villkor, redovisning av information)
 • Hur kan en övergång till Dual Stack påskyndas/ske i Sverige utan reglering?
 • Hur bevarar vi den öppna end-to-end modellen för Internet?
 • Den som möjliggjort alla dessa fantastiska innovationer, inte minst för användning och global yttrandefrihet. Vad är hoten?
 • Vilken teknik är hotad? P2P? Kryptering? Bittorrent? Bitcoin? Hur är de hotade?
 • Hur ska vi se på värdet ”ett öppet Internet”? ÄR det ett absolut värde? Hur ska det vägas mot andra intressen?
 • Vad betyder ”öppet” och ”fritt” egentligen?
 • Hur gör vi för att gemene man ska förstå vikten av ett fritt och öppet Internet så att vi inte låser in oss i ett kommersiellt Internet bestående av t ex Facebook och Google?
 • Hur kan vi få ett bättre samarbete mellan beslutsfattare/policymakers och de som sitter på den tekniska kompetensen?
 • Hur kan vi prata om frihet på nätet med trovärdighet internationellt med lagstiftning som FRA på hemmaplan? (parallell fråga: Hur kan Sverige prata om fred och samtidigt exportera vapen)
 • Öppenhetsindustrin – Upphovsrätt och öppna data, affärsmodeller
 • Hur kan medborgarnas intressen nå fram i EU, ITU och vara en motvikt till kommersiella lobbyorganistationer i EU, ITU, lagstiftade nationella församlingar.
 • Hur stoppar man Internet-kriminalitet?
 • Affärsmodeller kontra öppenhet gällande tex VOIP över mobilt bredband/mobilnät och IPv6 i stadsnät/accesnät?
 • Internet styrning i IGF
 • Gerilla Internet – Att erbjuda öppen och fritt Internet till uteslutna grupper. Te  x längre med hård censur. Är det bra – rätt? Dåligt – fel? Skall det ske (kan de ske) på laglig, olaglig väg?
 • Liknande Deep Packet Inspection verktyg för att avlyssna datapaket, vilka ska få köpa dessa verktyg?
 • Vad är ok att filtrera? Var? Av vem?
 • Diskutera hur ISOC-SE kan bidra med mallar/verktyg FAQ för kunskapsspridning
 • Hur kan ISOC-SE göra för att vara mer intressant för sina medllemmar?
 • Vad är unikt för ISOC-SE?
 • Kunskapsutveckling om Internet på Internet

Frågeställningarna kategoriserades upp och möten bildades. Varje möte fyllde i ett protokoll som redovisade vad man diskuterat och vad man kommit fram till. Alla protokoll hängdes upp på väggen och alla deltagare fick dela ut 3 poäng på de protokoll man ville prioritera. Här kan ni se vad som stod i protokollen och samtliga poäng.

Utifrån det här kommer ISOC-SE föreslå aktiviteter för 2012. Om man som medlem själv vill dra igång en aktivitet redan nu är det bara att köra på och ifall man är osäker på ifall det faller inom Internet Societys ramar eller om man bara vill bolla något, kan man alltid göra det med oss i styrelsen.

Tack för en fantastisk kväll! Nu kör vi!