EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA FÖR ISOC-SE SAMT SEMINARIUM OM INTERNET FÖR ALLA

TID: Måndagen 16 juni 2014 17.30 – 19.30
PLATS: .SE, Ringvägen 100, Hiss A 9 tr, Hörsalen

PROGRAM
17.30 Vi samlas och äter något enkelt
17.45 – 18:15 Extra föreningsstämma
18:15 – 19:30 Seminarium: Internet för alla?

ANMÄLAN
Anmäl ditt deltagande till info@isoc.se senast den 9 juni. Vill du
delta på distans måste du dock anmäla detta senast 2 juni

ÄMNET FÖR STÄMMAN
Extrastämman sammankallas för att fatta ett andra beslut om styrelsens förslag till stadgeändring. Styrelsens motion/proposition är föranledd av det nya associationsavtalet med ISOC.

Detta är en extra stämma som enligt stadgarna enbart får behandla den fråga som föranlett mötet. I samband med stämman kommer styrelsen emellertid kort informera om sitt kommande projekt som går ut på att göra en allmän översyn av föreningens stadgar. Synpunkter från medlemmarna välkomnas!

SEMINARIUM:  INTERNET FÖR ALLA?

ISOC menar att tillgång till internet kan förbättra livskvaliteten för människor i hela världen, och har därför visionen “the Internet is for everyone”[1]. Det finns många utmaningar som behöver hanteras för att nätet på riktigt ska bli tillgängligt och användbart för alla. Det handlar till exempel om fysisk infrastruktur, standardisering, utbildning, ekonomi, tillit och trygghet. Men det handlar också om att nätets tjänster och verktyg behöver anpassas efter människors varierande förmågor.

Pär Lannerö är styrelseledamot i ISOC-SE, och arbetar till vardags med tillgänglighet på webben för personer med funktionsnedsättningar. Pär kommer att presentera grunderna för tillgänglighet på webben, och tillsammans med deltagarna resonera kring vad ”the Internet is for everyone” kan betyda i praktiken. Han kommer också att berätta om kommande lagstiftning på området, och vad E-delegationen gör tillsammans med PTS för att den svenska delen av webben ska bli mer tillgänglig för alla.

[1] Se http://www.internetsociety.org/who-we-are/mission och http://www.internetsociety.org/who-we-are/mission/values-and-principles

Välkomna!
/Maria Häll
ISOC-SE’s styrelse

ISOC.SE webben hackad

Vi har tagit vår vanliga website offline för städning.
Därför hamnar du här direkt i vår blogg.

Om man gjorde en google sökning som pekade mot vår web så fick man en mängd länkar till viagra-reklam inbäddade i texten.
Vi återkommer så snart vi kan.
Behöver du nå oss under tiden så går det enklast via direkt email till lars@isoc.se.
eller vår ordförande Maria Häll via Maria@isoc.se

Diskutera ISOC-SEs dag på Internetdagarna 2013

Den 26 november genomförde vi 4 seminarier om Internets viktiga frågor på Internetdagarna 2013.
Vi tog upp Privacy on the net, Internet Governance, Regleringen av nätet, och slutligen hade vi bjudit in ett antal företrädare för olika partier och intressen för att ge en orientering i det nätpolitiska landskapet.

Länk till Filmade sessioner:
http://internetdagarna.se/nyheter/alla-sandningar-fran-internetdagarna-2013/#isoc

Vi välkomnar synpunkter och frågor här på vår blogg

API och öppen data

Jonas Lejon

Fler och fler företag och myndigheter ser fördelen med att dela med sig av öppen information via API:er. Förkortningen API står för Application Programming Interface och är en regeluppsättning som underlättar för programvaror att prata med varandra.

I Sverige så har vi sedan en lång tid tillbaka offentlighetsprincipen som ger medborgare rätt till
information från myndigheter. Sedan 1:a Juli 2010 så har vi även en lag vid namn PSI-lagen (public sector information) som är till för att underlätta vidareutnyttjandet av handlingar (eller data) från myndigheter.

När du läser ovan två stycken så inser du snabbt att API och öppen data hör ihop. Företag och myndigheter kan lätt och enkelt dela med sig av information via API:er och utvecklare, entreprenörer och innovatörer kan skapa webbapplikationer, “appar” eller annat som kan underlätta vardagen.

PTS insåg och öppnade därför upp ett API

Med ett API så underlättas även hanteringen och delgivning av information som är ofta efterfrågad vilket bl.a. Post och Telestyrelsen (PTS) insåg och öppnade därför upp ett API för att ge möjlighet att söka på vilken operatör ett visst telefonnummer hörde till. Ett annat bra exempel är Twitter där ett helt ekosystem med olika applikationer finns skapade och nu senast även direkt inbyggt i Apples mobila operativsystem iOS.

Utrikesdepartementet och SIDA lanserade OpenAID.se

Utrikesdepartementet tillsammans med SIDA öppnade upp all den svenska biståndsinformationen när de lanserade OpenAID.se och gav då möjlighet för den enskilde att se vart skattepengarna för bistånd tar vägen. Samtidigt som lanseringen av OpenAID så lanserade man även ett API där undertecknad skapade en tjänst som gör det möjligt att kommentera allt bistånd på bara några få timmar med hjälp av öppen källkod och WordPress på Biståndet.se.

Sist men inte minst, några tips till företag eller myndigheter som vill komma ihåg och publicera öppen data:

  • Inventera om ni inte redan i dagsläget ett eller flera API:er.
  • Skapa en informationssida såsom http://api.företag.se
  • Gör processen öppen och informera löpande.
  • Se över vilken information som är lättast och går snabbast att publicera. Detta är oftast data som inte innehåller någon upphovsrätt, tredjepartsinformation eller personuppgifter.
  • Tillhandahåll löpande uppdateringar via RSS eller E-post om status, förändringar i API:et
  • Tillgängliggör information via API och standarder såsom REST JSON.
  • När ni bygger en webbtjänst nästa gång, börja med API:et.

Tillsammans kan vi lyfta upp bra exempel och sprida ordet om öppen data och API:er. Det finns massor av information i källaren hos företag och myndigheter som bara väntar på att vidareutnyttjas.

Jonas Lejon är medlem i ISOC-SE. Han är entreprenör och grundare av bland annat Bloggy och GovData.

Nu börjar vi blogga!

Linda Sandberg

Det här är en öppen och fri blogg, där alla våra medlemmar är välkomna att skriva inlägg. Vi kommer att forma bloggen tillsammans med er. Det viktiga för oss är innehållet, hur det ser ut och allt annat kommer att lösa sig med tiden.

Saker som vi tycker att det känns naturligt att blogga om är till exempel nätneutralitet, IPv6, mänskliga rättigheter på Internet, säkerhet och integritet på nätet.

För er som inte vet vad Internet Society är men som känner att något av områdena ovan är intressanta, läs mer på vår hemsida och följ oss på twitter!

Om du är sugen på att skriva ett inlägg eller har några idéer kan du maila mig, så kör vi!