Charlotta Falvin blir ny styrelseordförande för Internetstiftelsen

Publicerad 2024-03-13

Charlotta Falvin blir ny styrelseordförande för Internetstiftelsen. Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Hon tillträder 1 juni och efterträder Ylva Hambraeus Björling som varit ordförande sedan 2014.

Internet Society Swedish Chapter (ISOC-SE), ansvarig tillsättande organisation, har utsett Charlotta Falvin till ny styrelseordförande.

“Jag är stolt över att vi har valt en ny ordförande och vill med det också tacka Ylva Hambraeus Björling för det hon har gjort för internet i Sverige de senaste tio åren. Att vara ordförande för Internetstiftelsen är ett hedersuppdrag” säger Jonas Lejon, ordförande ISOC-SE.

ISOC-SE är en oberoende organisation som verkar för ett säkert internet för alla. ISOC-SE har organiserat och bildat viktiga organ för internets infrastruktur sedan slutet av 90-talet, där Internetstiftelsen spelar en viktig roll som ansvariga för toppdomänerna .se och .nu.

“Det har varit en lång process och vi är mycket glada att ISOC-SE styrelse har beslutat att utse Charlotta. Att valet föll på Charlotta var för hennes långa erfarenhet med styrelsearbete inom teknikbolag” säger ISOC-SE representant och tillika sammankallande i tillsättargruppen, Rickard Vikström.

Charlotta arbetar sedan 2011 som professionell styrelseledamot i huvudsakligen publika företag inom tekniksektorn på den svenska börsen, men även inom akademin, bankväsendet och regionala inkubatorer för startups. Charlotta innehar en civilekonomexamen från Lunds universitet och är bosatt utanför Lund.

Uppdraget som ordförande i Internetstiftelsen är en mycket hedrande och betydelsefull uppgift med tanke på att stiftelsen står för ryggraden i vårt digitaliserade samhälle. Jag ser med stor ödmjukhet fram mot att få lära känna organisationen och göra mitt bästa för att tillsammans med den och kollegerna i styrelsen bidra till att utveckla och stärka stiftelsen i detta viktiga samhällsuppdrag, säger Charlotta Falvin, tillträdande styrelseordförande.

Charlotta tillträder som ny styrelseordförande för Internetstiftelsen 1 juni 2024.