Remisser

Under åren 2007 till 2013 arbetade ISOC-SE med att besvara remisser som berör vårt intresseområde.
Nedan listas de flesta av dessa remissvar och där möjligt även själva remissen.

2007
– “Renforsutredningen” om musik och film på nätet. ISOC-SEs svar: 2007-MusikoFilm
2008
– “Bredband i hela landet” ISOC-SEs svar: 2008-06 ISOC om BB
– “Exakt tid” ISOC-SEs svar: 2007-10 ISOC om_tid_frekvens

2010
Strategi för e-förvaltning2010-02 ISOC_SE om egov
Om öppna nät 2010-02 ISOCSE _öppna_nät Själva remissen finns hos PTS
EU förslag om Nätneutralitet Gemensamt ISOC svar: 2010-09 ISOC EU consult NN och ISOC-SEs bidrag: 2010-09 ISOC-SE responseEUquestions NN
Bättre regler för elektriska kommunikationer “LEK” 2010-10 ISOC_SE om LEK submitted2010-10 Kommenterat LEK-remissdokument
Bredbandsstrategin 2010-06 Forslag-indikatorer-bredbandsstrategin-100630

2011
Yttrandefriheten 2011-02 ISOCom Yttrandefrihet
– “om Eleg“ISOC-SEs svar 2011-04 ISOC om e-leg remiss
OM IPv6 i Offentlig sektor 2011-09 Remiss IPv6_ och ISOC-SE kommentar: 2011-09 ISOC-SE om IPv6
BEREC guidelines onm Netneutrality and Transparency. ISOC respons: 2011-11 ISOC contribution BEREC consultation

2013
– PTS remiss om trafikdatalagring.2013-07 ISOC-SE YTTRANDE om PTS12-4585

2023