ISOC-SE på II-Stiftelsens seminarium om Framtidens Internet 16 mars

Publicerad 2013-06-11

II-stiftelsen arrangerade den 16 mars ett välbesökt seminarium om Framtidens internet med ca 100 deltagare i hörsalen och 400 på internet.
ISOC-SE deltog med ett framförande av styrelseledamoten Anna Kelly som pratade om hur samhällsutveckling och utvecklingen av teknik går hand i hand och hur det förändrar villkoren för oss som människor och hur offentlig sektor därmed påverkas. Anna arbetar till vardags med utveckling av e-förvaltning, dvs  verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser.
Se föredrag och paneldebatt här: YouTubefilm