ISOC-SE träffade IT-ministern

Publicerad 2011-08-11

Tre representanter för ISOC-SE träffade IT-ministern Anna-Karin Hatt den 19 januari. Detta tog vi upp:

  • Ën presentation av vår verksamhet och vår organisation
  • Vad vi kan bidra med till den Digitala Agendan
  • Vårt bidrag till grundandet av ett svenskt IGF

Den viktigaste diskussionen handlade om vår verksamhet samt om planerna på ett svenskt IGF.

Vi diskuterade även den Digitala Agendan, där vi bland annat framförde våra synpunkter kring öppenhet, multistakeholder, samhälle och juridik.

Dessutom diskuterade vi flera olika aspekter av säkerhet på nätet: teknisk stabilitet och olika typer av hot.

ISOC-SE var inbjuden till ett möte den 19 januari 2011 med  IT- och regionminister Anna-Karin Hatt. Deltagare var: politiskt sakkunnig Henrik Hansson, kansliråd Jörgen Samuelsson, ordförande ISOC-SE Östen Frånberg, vice ordförande Lars Lundgren och styrelseledamot Staffan Jonson. Vi var inbjudna för att berätta om ISOC, ISOC-SE, hur vi kan bidra med material till den Digitala Agendan och ISOC-SE:s bidrag till etablering av ett svenskt IGF.
Inledning
Vi berättade om vår organisation och verksamhet. Vidare tog vi upp att ISOC-SE sedan i höstas har fyra verksamhetsområden:
Standard & öppenhet i nätet (ansvariga: Jan Flodin & Lars Lundgren)
Internet Governance (IGF) (ansvariga: Östen Frånberg & Staffan Jonson)
Säkerhet (ansvariga: Christina Jonsson & Robert Malmgren)
Samhällsfrågor (ansvariga: Daniel Westman & Katarina Renman-Claesson)

Den Digitala agendan
Anna-Karin berättade att den Digitala Agendan är hela Sveriges agenda, och att IT- och regionministern samlar de krafter som är nödvändiga för att arbeta med den Digitala Agendan. Vidare att man kommer att bjuda in representanter gör att delta i planering och genomförande av den Digitala Agendan.

Vi talade om fyra ämnen för den Digitala Agendan:
1. Internet ska även i framtiden vara en neutral plattform för både Internet-access och förmedling av innehåll. Ett öppet Internet är en förutsättning för konkurrens, innovation, nya tjänster och nya marknader. Motsatsen är ’walled gardens’, eller ’kabel-teve-Internet’.
2. Internet ska även i framtiden styras genom en mångfaldsmodell (multistakeholderism’) – både nationellt och internationellt.
3. Alla aspekter av Internet-säkerhet behöver ingå i den Digitala Agendan
Säkerhet i betydelsen: teknisk stabilitet och säkerhet
Säkerhet i betydelsen: utrikes hot/terrorism (försvarsdepartementet)
Säkerhet i betydelsen: inrikes lagefterlevnad/polis (justitiedepartementet)
Viktigt att statens lösningar är teknikneutrala, dvs. staten ska inte göra specifika särlösningar för
brottsbekämpning som bara gäller på nätet, men ej utanför.
4. Informationssamhället, samhälle och juridik. Frågan om ett säkert och samtidigt öppet Internet knyter an till flera grundläggande rättsliga frågor.  Det är viktigt att detta beaktas vid utformningen av en digital agenda och att den Digitala Agendan inte ses som något vid “sidan om” övriga politiska områden. Det innebär bland annat att yttrandefrihet, integritetsskydd och upphovsrätt måste ses i ett delvis nytt ljus.

Svenskt IGF
Vi tog upp diskussionen om ett svenskt IGF. Från år 2006 har ISOC-SE arbetat med och deltagit i IGF i Aten, Hyderabad, Sharm-el-Sheikh och Vilnius, och deltar i planeringen av ett svenskt IGF på liknande sätt som gjorts i Finland och Danmark.
Vi lämnade ett 5-sidigt ppt-dokument som beskriver planerna för ett Svenskt IGF
-Vi vill ha svenska staten stödjer arrangemang om ett neutralt forum för att stimulera debatt i samhället.
-Det är en grupp bestående av personer från .SE, PTS och ISOC-SE som arbetar med planeringen av ett svenskt IGF och det kommer att konkretiseras. Vi har för avsikt att annonsera resultatet under våren.