ISOC-SEs dag på Internetdagarna

Publicerad 2014-06-11

Du kan se alla våra seminarier här:
http://internetdagarna.se/nyheter/alla-sandningar-fran-internetdagarna-2013/#isoc

Har du frågor eller synpunkter på innehållet eller på frågorna vi tar upp så är du välkommen att skriva ett inlägg på vår blogg.