ISOC:s högste chef besökte Sverige

Lynn St. Amour träffade ett tjugotal av våra medlemmar när hon besökte Internetdagarna den 21 november.

Även Europachefen Frederic Donck var med

-De närmaste 1-2 åren blir kritiska när det gäller vissa frågor rörande Internet, berättade Lynn St. Amour.

Hon avsåg speciellt filtrering av innehåll och andra aspekter av det öppna Internet, som behöver vägas mot behovet att bekämpa olika avarter.

Några andra frågor som hon bedömer som viktiga:

  • IPv6, där IPv6-dagen nyligen hjälpte till att driva på utvecklingen.
  • Mänskliga rättigheter, där hon berömde ett initiativ av den svenska regeringen och Carl Bildt.

Frederic Donck betonade att vi ska sätta värde på vår förmåga att presentera nyanserade ståndpunkter. Det är så många som framställer saker i svart-vitt, och de hörs ofta i media men tillför inte alltid särskilt mycket i sak.

Lars Aronsson (som bland annat grundat Projekt Runeberg) berättade att när den svenska sektionen av Wikimedia bildades fick man inspiration av hur ISOC-SE arbetar. Wikimedia är den ideella organisation som driver Wikipedia.

Det var ett ett tjugotal deltagare i mötet som bara var öppet för medlemmar.