nyhet

På årsmötet 24 april valdes Jan Flodin till ordförande i styrelsen som också fick två nya ledamöter: Nurani Nimpuno och Pär Lannerö.
Årsmötet diskuterade också den enkät vi genomfört och konstaterade att en viktig uppgift för den nya styrelsen är att finna sätt att aktivera medlemmarna.

 

Nya2013
Nya i styrelsen 2013 (Foto: Linda Sandberg)