Kallelse extra föreningsstämma

Publicerad 2023-02-27

Kallelse till extra föreningsstämma i ISOC-SE. Obs, enbart medlemmar som betalt medlemsavgiften för 2023 kan närvara på stämman. För att kontrollera om du betalt medlemsavgift kontakta: medlemsadmin@isoc.se.

Anledningen till en extra föreningsstämma är att vår tidigare revisor slutat och vi önskar att välja en ny.

Datum och tid: 27 Mars kl 19.00, 2023

Plats: Online via Google Meet, länk skickas ut dagen innan till den E-post som anges i anmälan.

Anmälan: Sker via Eventbrite här: anmälan stängd.

Anmälan stänger 3 dagar innan stämman.

Dagordning

a) val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att justera protokollet vid extra föreningsstämma,

b) upprättande av röstlängd,

c) fråga om extra föreningsstämman blivit behörigen utlyst

d) val av revisorer för en tid av ett år