Nya rutiner för att betala medlemsavgift

Publicerad 2020-12-07

Uppdatering: AVI:erna skickades ut den 11 Jan 2021 från Dooer, några veckor försenade.

Vi håller på att gå över till tjänsten Dooer för att betala medlemsavgifter i framtiden. Detta underlättar för oss som idéell organisation men gör också att ni som medlem har möjlighet att välja fler betalsätt. Fakturor skickas ut i slutet av November eller början av December varje år.

Även så ändras det så att medlemsavgiften betalas per kalenderår i förväg för att minska administrationen. Rösträttigheten på årsstämman erhålls om man betalat avgiften 2 veckor innan årsstämman.

Det finns möjlighet att betala för fler år än ett och då kontaktar man: medlemsadmin@isoc.se. Avgiften per år är som tidigare 150 kr.

Exempel på hur en faktura från ISOC-SE kan komma att se ut: