I detta nummer:

  • Internetframsyn: förslag och slutrapporter idag
  • Årsmöte 24 april
  • ISOC-SE i riksdagens trafikutskott
  • Seminarier om DNSSEC och IPv6
  • Två broschyrer ute nu på www.isoc.se
  • Två remissvar från ISOC-SE
  • ISOC-SE på easyFairs i Sollentuna
  • Seminarium om Stadsnätsdatabasen
  • Tips om nyhetsbrevet Nita
  • Antal .se-domäner: över 720 000

Internetframsyn: slutrapporten presenterades idag 10 april
Idag presenterades slutsatserna och rekommendationerna från Internetframsyn, ett stort projekt där Ingenjörsvetenkapsakademien har varit huvudman. Det som presenteras är en rapport vardera från användarpanelen, infrastrukturpanelen och säkerhet/juridik-panelen samt en gemensam slutrapport.
Flera personer från ISOC-SE är bland de drivande i projektet, som samlat många kunniga personer från Internetsverige.
Det är 10 fokusfrågor som är det viktiga resultatet av projektet enligt följande.
1. Ökad tillit till internet
2. En gemensam öppen tjänstemarknad
3. Infrastruktur för framtidens internettjänster
4. Utnyttja nya möjligheter för företag och offentlig sektor
5. Ett företagsvänligt klimat
6. Från digital klyfta till digitala trappan
7. Ett flexibelt arbetsliv
8. Inför it-baserad pedagogik och dataslöjd i skolan
9. Forskning och innovation som placerar Sverige på topp
10. Internationell profilering
11. Förverkliga förslagen genom Ambient Sweden
Läs mer på http://www.isoc.se/default2.asp?xid=214

Årsmöte den 24/4
Den 24 april 18.00 har ISOC-SE årsmöte. Som vanligt hålls årsmötet på före detta Lärarhögskolan i Stockholm (numera en del av Stockholms universitet).
Läs mer och anmäl dig på http://www.isoc.se/default2.asp?xid=212

ISOC-SE i riksdagens trafikutskott
Den 3 april höll Östen Frånberg från ISOC-SE en presentation för riksdagens trafikutskott om projektet Internetframsyn, där ISOC-SE är djupt engagerat.
Läs mer på http://www.isoc.se/default2.asp?xid=213

Seminarier om DNSSEC och IPv6
Under maj kommer vi att hålla två seminarier: ett om DNSSEC samt ett om IPv6. Exakta datum är ännu inte bestämda.

Två broschyrer ute nu på www.isoc.se
Den fyrsidiga broschyr om föreningen som vi tog fram i höstas har nu uppdaterats, och går att ladda ner från vår webbplats. Där finns även en fylligare åttasidors broschyr om vår verksamhet.
Broschyrerna finns på http://www.isoc.se/default2.asp?xid=44

Två remissvar från ISOC-SE
ISOC-SE har lämnat svar på två statliga remisser:
-Tid och frekvens
-Musik och film på Internet (upphovsrätt)
Läs mer på http://www.isoc.se/default2.asp?xid=198

ISOC-SE på easyFairs i Sollentuna
6 – 7 februari 2008 hölls easyFairs Internet Expo på Sollentunamässan. ISOC-SE höll ett seminarium samt hade en monter.

Seminarium om Stadsnätsdatabasen
Den 15 januari höll föreningen ett seminarium om Stadsnätsdatabasen.
Läs gärna referatet på http://www.isoc.se/default2.asp?xid=210

Tips om nyhetsbrevet Nita
Nita är ett svenskt nyhetsbrev som kommer ut en gång i veckan och som innehåller en hel del matnyttigt om vad som händer på nätet. Huvudfokus är användbarhet.
http://www.nita.uu.se/nyhetsbrev/

Antal .se-domäner: över 720 000
För ett tag sedan gick antalet .se-domäner över 700 000. I skrivande stund är 721 007 registrerade.