I detta nummer:
 • ISOC-SE träffade IT-ministern Anna-Karin Hatt
 • Seminarium om mobil säkerhet 24 februari
 • Seminarium om öppenhet 16 mars: läget efter Wikileaks och Pirate Bay
 • Internet Expo: vi är med även i år
 • Remiss: Yttrandefrihet på nätet
 • Remiss om registreringsvillkoren för .se-domäner
 • Livligt seminarium om nätets öppenhet
 • Nytt mailsystem för ISOC-SE
 • FN:s IGF-kanslikoordinator börjar jobba för ISOC
 • Sociala medier för myndigheter – riktlinjer från e-delegationen
 • ISOC:s scenarier om Internets framtid – om tio år
 • Nu kan du läsa ISOC-SE:s webbsidor på 50 språk med hjälp av Google
ISOC-SE träffade IT-ministern Anna-Karin Hatt
Tre representanter för ISOC-SE träffade IT-ministern Anna-Karin Hatt den 19/1. Detta tog vi upp:
-En presentation av vår verksamhet och vår organisation
-Vad vi kan bidra med till den Digitala Agendan
-Vårt bidrag till grundandet av ett svenskt IGFSeminarium om mobil säkerhet 24 februari
Säkerhetsexperten Robert Malmgren berättar om mobil säkerhet: risker, fallgropar med mera.

Seminarium om öppenhet 16 mars: läget efter Wikileaks och Pirate Bay
Den 16 mars (under Internet Expo i Kista) håller vi ett seminarium om “Blockering, filtrering och ansvar för internetoperatörer – vad händer efter Pirate Bay domen och åtgärderna mot Wikileaks?”.
Seminariet är öppet för alla, man måste anmäla sig i förväg.

Internet Expo: vi är med även i år
Vi kommer att ha en monter på mässan Internet Expo i Kista den 16-17 mars. Dessutom ordnar vi ett seminarium under mässan (se ovan).
http://www.easyfairs.com/sv/events_216/it-maessor-stockholm-2011_10415/internet-expo-2011_13666/visitors_13667/vaelkommen_13679/

Remiss: Yttrandefrihet på nätet
ISOC har beretts tillfälle att yttra sig över Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande (senast 13/2). Ni hittar texten på kommitténs webbsida: http://www.sou.gov.se/yttrandefrihet/
Styrelsen har påbörjat arbetet med att utforma ett svar och vill härmed uppmana alla medlemmar att bidra till detta arbete. Som ni säkert vet innehåller detta betänkande inte ett konkret förslag till lagtext utan en diskussion om tänkbara modeller för utformningen av en yttrandefrihetsgrundlag där man tar hänsyn till nya medier.
Skicka gärna synpunkter till lars (at) isoc.se.

Remiss om registreringsvillkoren för .se-domäner
Det har kommit ytterligare en remiss om registreringsvillkoren för .se-domäner, utan att något väsentligt förändrats sedan tidigare remisser. Styrelsen beslutade att inte lämna något svar denna gång, du får gärna lämna ett eget svar.

Livligt seminarium om nätets öppenhet
Vårt seminarium den 2 december om Internets öppenhet ledde till en inspirerad diskussion. Det var fyra föredragshållare, 16 deltagare och direktsänd video via Bambuser.

ISOC:s scenarier om Internets framtid – om tio år
ISOC centralt har tagit fram fyra scenarier för hur Internet kan se ut om tio år. Man har också gjort en film om varje scenario som finns på Youtube.
http://www.isoc.org/tools/blogs/scenarios/

Nytt mailsystem för ISOC-SE
Vi flyttar hanteringen av våra mailsystem (konton och utskickslistor) till webbhotellet Oderland där vi redan har vår sajt. Vi tackar KTHNOC för god hjälp under många år.

FN:s IGF-kanslikoordinator börjar jobba för ISOC
Markus Kummer som har varit koordinator för IGF:s kansli har anställts som chef för ”Public policy department” hos Internet Society. Markus Kummer kommer att arbeta med policy om privacy, cybersecurity och network neutrality. Många ISOC-chapters har välkomnat Markus till den nya positionen.
http://isoc.org/wp/newsletter/?p=2947

Sociala medier för myndigheter – riktlinjer från e-delegationen
Nu har e-delegationen tagit fram riktlinjer för hur myndigheter kan använda sociala medier. Framförallt har man sett över de rättsliga konsekvenserna.
http://www.edelegationen.se/nyhet/2010-12-30/riktlinjer-for-myndigheters-anvandning-av-sociala-medier

Nu kan du läsa ISOC-SE:s webbsidor på 50 språk med hjälp av Google
Vi har installerat Googles automatiska översättning på vår webbplats. Nu kan du läsa våra webbsidor på 50 valfria språk såsom engelska, franska, spanska med flera. De automatiska översättningarna blir inte perfekta, men tillräckligt bra för att vara begripliga. Vi kommer att meddela ISOC internationellt att vi har den funktionen på vår hemsida.
http://www.isoc.se/