Nytt på nätet juni 2005
Med någon dags marginal kommer här juninumret av ISOC-SE:s nyhetsbrev Nytt på nätet. Efter en del påpekanden förra gången om att man var tvungen att vara uppkopplad för att läsa hela texterna på ISOC-SE:s webbplats finns denna gång de kompletta texterna med direkt i mailet. Dessa kommer under veckan att också läggas in på ISOC-SE-webben.

Trevlig sommar!

Patrik Lindén
Redaktör för Nytt på Nätet

I detta nummer:
– Mät kvaliteten på din .se-domän med verktyget DNSCHECK
– Kalendarium
– IT-proppen blir hängmatteläsning
– Nyval till ISOC:s ”Board of trustees”
– ISOC-SE deltar aktivt på Internetdagarna
– Föreningssparbanken största Internetbanken
– Bredband per koppar växer snabbast i Storbritannien
– Europa passerar USA som bredbandstvåa i världen
– Verisign kör .net i sex år till
– IP-telefoni större än PSTN 2010
– FN-rapport om Internet Governance lämnas 18 juli
– Britterna prioriterar EU:s IT-strategi i2010
– IT-Företagen tar fram mobiltjänstestrategi
– Internet i mobilen billigare än vad folk tror

Mät kvaliteten på din .se-domän med verktyget DNSCHECK NIC-SE lanserar en .se-anpassad och lättanvänt webbgränssnitt för verktyget DNSCHECK. Det blir nu enklare att mäta kvaliteten på just din domäns delegering och om den fungerar som den ska. Det går även att titta på hela .se-domänen. Gränssnittet bygger på verktyget DNSCHECK som är utvecklat av Patrik Fältström. Tjänsten består av ett program som testar delegeringar samt ett större system som körs kontinuerligt och samlar in statistik.
Se: http://dnscheck.nic.se
Pressmeddelandet finns på: http://www.nic.se/nyheter/pr/2005-06-27?lang=sv

Kalendarium
11-15 juli ICANN-möte i Luxemburg
31 juli-5 aug, IETF-möte i Paris
6 sept. i2010-konferens, London
13-15 sept, Networks Telecom, Stockholmsmässan
14-16 sept- Stadsnätsföreningens “Bredbandsbåt” http://www.ssnf.org/
8-14 oktober, Ripe-möte i Amsterdam http://www.ripe.net/ripe/meetings/index.html
24-25 oktober, Internetdagarna i Stockholm www.iis.se/Internetdagarna
6-11 nov, IETF-möte i Kanada
6-18 november WSIS-möte i Tunis http://www.itu.int/wsis/tunis/index.html

IT-proppen blir hängmatteläsning
Nästa vecka, eller åtminstone tidigt i juli, förväntas den omdiskuterade IT-propositionen att presenteras. Håll utkik på webben (www.regeringen.se) så att du kan skriva ut propositionen och ta med dig i hängmattan i sommar. IT-proppen kommer säkert att diskuteras flitigt och under Internetdagarna kommer IT-politiska strategigruppen under ett seminarium att förklara mer om innehållet och det ges möjlighet att ställa frågor.

Nyval till ISOC:s ”Board of trustees”
Fyra nya ledamöter ska i år väljas till ISOC:s internationella styrelse, Board of trustees. Två väljs av ISOC:s organisationsmedlemmar, en av IAB (Internet Architecture Board) och en av de nationella avdelningarna (chapters). De som nominerats och gått vidare till slutomröstning bland de nationella avdelningarna är: Alex Corenthin från Senegal, Veni Markovski från Bulgarien och Richard St. Clair från Niue. Den ny styrelsen tillträder den 5 augusti.
Se mer om processen på ISOC-webben: Se: http://www.isoc.org/members/vote/2005election/

ISOC-SE deltar aktivt på Internetdagarna
Programmet för Internetdagarna – Nordens största Internetkonferens – som arrangeras av II-stiftelsen och som genomförs den 24-25 oktober börjar nu ta form. På webben finns ett uppdaterat program och i slutet av augusti kommer programmet att distribueras med bland annat Svenska Dagbladet och Computer Sweden. ISOC-SE är som vanligt en av medarrangörerna
Anna Caracolias som driver mobilitetsfrågor inom ISOC-SE kommer via sitt företag Digital Action att ansvara för demonstrationer och tester inom mobilt Internet under konferensen. Små och stora företag kommer att visa sina tjänster för besökarna som kan klämma och känna på det som visas. Det kommer även att finnas möjlighet att diskutera kring Internet i mobilen med ett antal kunniga och intressanta personer. Vill du vara med som utställare och få möjligheten att visa dina tjänster och nå en stor publik, kontakta Anna Caracolias ( anna.caracolias@digitalaction.se, 0735 100 009) eller gå in på webben på http://www.digitalaction.se/default2.asp?xid=162
Se mer om Internetdagarna på webben: http://www.iis.se/Internetdagarna/2005/

Föreningssparbanken största Internetbanken
Mer än 50 procent av befolkningen använder idag huvudsakligen nätet i sin kontakt med banken. Det var 1999 som en miljon kunder passerades och sedan har ökningen bara fortsatt. 2004 fanns 5,3 miljoner privatkunder registrerade. Föreningssparbanken den bank som har störst antal Internetbankskunder med 1,6 miljoner privatkunder, därefter kommer Nordea med 1,45 miljoner. Detta visar en rapport från Svenska bankföreningen
Se DN-artikel: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=426659&maNo=0
…eller rapporten på Bankföreningenswebbplats:
http://www.bankforeningen.se/Press%20,-a-,%20Media/Pressmeddelande/Internetbankskunderna%20%C3%B6kade%20med%2012%20procent%20%C3%A5r%202004.aspx

Bredband per koppar växer snabbast i Storbritannien
Storbritannien var världens snabbast växande DSL-marknad under årets första kvartal med en tillväxt på 20 procent medan Kina på andraplats växte med 15 procent. DSL-marknaden i världen totalt växte med 10,5 procent till 107,3 miljoner anslutningar. Allt enligt statistik från PointTopic. Enligt undersökningar från TelecomPaper finns det totalt 158 miljoner bredbandsanvändare i världen.
Källa: The register.com http://www.theregister.co.uk/2005/06/10/uk_dsl/

Europa passerar USA som bredbandstvåa i världen
Med 48 miljoner användare av höghastighetsanslutningar till Internet går Europa om USA som världens näst mest uppkopplade region efter Asien/Stillahavsområdet som ligger på 61 miljoner användare. För USA noteras 47,5 miljoner användare.
Asien står för 40 procent av världens bredbandsuppkopplingar. Sydkorea med 12 miljoner bredbandsanslutningar ligger som enskild nation i topp.
Källa: Theregister.com http://www.theregister.co.uk/2005/06/09/europe_broadband/

Verisign kör .net i sex år till
ICANN har nu beslutat att ge Verisign förtroendet att förvalta toppdomänen .net i ytterligare sex år. Beslutet var inte helt okontroversiellt och omröstningen fick bland annat göras om. Totalt fanns fem kandidater som var villiga att diva .net under kommande period.
Läs mer om kritiken mot ICANN:s sätt att komma fram till beslutet i en artikel på Theregister.com, http://www.theregister.co.uk/2005/06/09/icann_decides_net/

IP-telefoni större än PSTN 2010
Var fjärde västeuropeiskt hushåll förväntas överge det fasta telenätet och gå över till IP-telefoni fram till 2010. Vid det laget kommer IP-telefoni stå för 60 procent av hemmasamtalen mätt på kostnad. Detta visar en rapport från Analysys.
Se mer på http://www.theregister.com/2005/06/27/rising_mobile_voip_revenues/

FN-rapport om Internet Governance lämnas 18 juli
FN:s arbetsgrupp om samordning av Internets förvaltning WGIG (Working Group on Internet Governance) lämnar sin slutrapport den 18 juli. Det är ett underlag till WSIS-mötet i Tunis i november. Dessa frågor behandlas även på det pågående EU-telerådsmötet i Luxemburg.

Britterna prioriterar EU:s IT-strategi i2010
Från den 1 juli är det britterna som håller i ordförande klubban inom EU. En av deras prioriterade frågor blir i2010. EU:s IT-strategi efter 2005. En särskild konferens kommer att anordnas i London den 6 september rörande i2010 med avsikt att fördjupa diskussionerna om hur den nya IT-strategin skall uppnås. Se följande länk för ytterligare information rörande konferensen: http:registrations-online.com/i2010/default.aspx?itm=content&pageid=Home
Källa: ITFoU-enheten Näringsdepartementet

IT-Företagen tar fram mobiltjänstestrategi//
Under våren presenterade IT-företagens ”Rådet för mobila tjänster” sitt nya arbete med att ta fram en mobiltjänststrategi för Sverige. Detta gjorde man i form av en hearing där bl.a. flera av de stora operatörerna berättade om sin strategi för att främja utvecklingen av mobila tjänster. Hearingen var välbesökt och flera viktiga frågor lyftes upp av publiken. Arbetet med att ta fram strategin kommer att fortsätta under 2005. Mer information finns på IT-företagens webbplats: www.itforetagen.se
Rådet för mobila tjänster arbetar för att stimulera utvecklingen och användningen av mobila tjänster. Det gör de bl.a. genom att skapa uppmärksamhet och visa på förebildliga exempel. Syftet med verksamheten är att aktivt bidra till att stärka Sveriges position som ledande mobiltjänstesamhälle.

Internet i mobilen billigare än vad folk tror//
Varför tar det inte fart för mobila tjänster och Internet i mobilen i Sverige? Tveklöst är det fantastiskt att kunna få Internet i mobilen, som komplement till fast Internet, för att snabbt kolla när bussen går, beställa biljetter, läsa e-mail och en massa andra saker. Vet folk i allmänhet egentligen vad det kostar? Är det kanske så att det är priset som håller oss borta från att använda Internet mobilt? Så kan det kanske vara, men det stämmer inte längre.

För ett par år sedan visade en tidning på ett skräckexempel på vad det kostat att läsa sina e-mail under semestern i ett Europeiskt land. Det rörde sig om ca 20 000 SEK under ett par veckors bortavaro. Mycket har hänt sedan dess. I Sverige är det numera billigt att ringa med mobiltelefonen, och med sänkningen av röstsamtal har även priserna för datatrafiken följt efter. I vissa abonnemang ingår det en viss mängd datatrafik, i andra får man betala för det man faktiskt utnyttjar.

Priset för 1MB data ligger idag kring 10 SEK. Naturligtvis blir då nästa fråga: hur länge räcker 1MB? Svaret är naturligtvis att det beror på vad du gör, men för undertecknad som läser e-mail i mobilen då och då, använder nummerupplysning, kollar tidtabeller och några andra saker klarar man sig på mellan 1 – 2MB i månaden. (När det gäller e-mail plockas inte bilagor ner utom när jag själv vill.).

Anna Caracolias (ansvarar för ISOC-SE:s bevakningsområde Internet i mobilen)

ISOC-SE deltar aktivt på Internetdagarna
Programmet för Internetdagarna – Nordens största Internetkonferens – som arrangeras av II-stiftelsen och som genomförs den 24-25 oktober börjar nu ta form. På webben finns ett uppdaterat program och i slutet av augusti kommer programmet att distribueras med bland annat Svenska Dagbladet och Computer Sweden. ISOC-SE är som vanligt en av medarrangörerna.
Anna Caracolias som driver mobilitetsfrågor inom ISOC-SE kommer via sitt företag Digital Action att ansvara för demonstrationer och tester inom mobilt Internet under konferensen. Små och stora företag kommer att visa sina tjänster för besökarna som kan klämma och känna på det som visas. Det kommer även att finnas möjlighet att diskutera kring Internet i mobilen med ett antal kunniga och intressanta personer. Vill du vara med som utställare och få möjligheten att visa dina tjänster och nå en stor publik, kontakta Anna Caracolias ( anna.caracolias@digitalaction.se, 0735 100 009) eller gå in på webben på http://www.digitalaction.se/default2.asp?xid=162
Se mer om Internetdagarna på webben: http://www.iis.se/Internetdagarna/2005/

Föreningssparbanken största Internetbanken
Mer än 50 procent av befolkningen använder idag huvudsakligen nätet i sin kontakt med banken. Det var 1999 som en miljon kunder passerades och sedan har ökningen bara fortsatt. 2004 fanns 5,3 miljoner privatkunder registrerade. Föreningssparbanken den bank som har störst antal Internetbankskunder med 1,6 miljoner privatkunder, därefter kommer Nordea med 1,45 miljoner. Detta visar en rapport från Svenska bankföreningen
Se DN-artikel: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=426659&maNo=0
…eller rapporten på Bankföreningenswebbplats:
http://www.bankforeningen.se/Press%20,-a-,%20Media/Pressmeddelande/Internetbankskunderna%20%C3%B6kade%20med%2012%20procent%20%C3%A5r%202004.aspx

Bredband per koppar växer snabbast i Storbritannien
Storbritannien var världens snabbast växande DSL-marknad under årets första kvartal med en tillväxt på 20 procent medan Kina på andraplats växte med 15 procent. DSL-marknaden i världen totalt växte med 10,5 procent till 107,3 miljoner anslutningar. Allt enligt statistik från PointTopic. Enligt undersökningar från TelecomPaper finns det totalt 158 miljoner bredbandsanvändare i världen.
Källa: The register.com http://www.theregister.co.uk/2005/06/10/uk_dsl/

Europa passerar USA som bredbandstvåa i världen
Med 48 miljoner användare av höghastighetsanslutningar till Internet går Europa om USA som världens näst mest uppkopplade region efter Asien/Stillahavsområdet som ligger på 61 miljoner användare. För USA noteras 47,5 miljoner användare.
Asien står för 40 procent av världens bredbandsuppkopplingar. Sydkorea med 12 miljoner bredbandsanslutningar ligger som enskild nation i topp.
Källa: Theregister.com http://www.theregister.co.uk/2005/06/09/europe_broadband/

Verisign kör .net i sex år till
ICANN har nu beslutat att ge Verisign förtroendet att förvalta toppdomänen .net i ytterligare sex år. Beslutet var inte helt okontroversiellt och omröstningen fick bland annat göras om. Totalt fanns fem kandidater som var villiga att diva .net under kommande period.
Läs mer om kritiken mot ICANN:s sätt att komma fram till beslutet i en artikel på Theregister.com, http://www.theregister.co.uk/2005/06/09/icann_decides_net/

IP-telefoni större än PSTN 2010
Var fjärde västeuropeiskt hushåll förväntas överge det fasta telenätet och gå över till IP-telefoni fram till 2010. Vid det laget kommer IP-telefoni stå för 60 procent av hemmasamtalen mätt på kostnad. Detta visar en rapport från Analysys.
Se mer på http://www.theregister.com/2005/06/27/rising_mobile_voip_revenues/

FN-rapport om Internet Governance lämnas 18 juli
FN:s arbetsgrupp om samordning av Internets förvaltning WGIG (Working Group on Internet Governance) lämnar sin slutrapport den 18 juli. Det är ett underlag till WSIS-mötet i Tunis i november. Dessa frågor behandlas även på det pågående EU-telerådsmötet i Luxemburg.

Britterna prioriterar EU:s IT-strategi i2010
Från den 1 juli är det britterna som håller i ordförande klubban inom EU. En av deras prioriterade frågor blir i2010. EU:s IT-strategi efter 2005. En särskild konferens kommer att anordnas i London den 6 september rörande i2010 med avsikt att fördjupa diskussionerna om hur den nya IT-strategin skall uppnås. Se följande länk för ytterligare information rörande konferensen: http://registrations-online.com/i2010/default.aspx?itm=content&pageid=Home
Källa: ITFoU-enheten Näringsdepartementet

IT-Företagen tar fram mobiltjänstestrategi
Under våren presenterade IT-företagens ”Rådet för mobila tjänster” sitt nya arbete med att ta fram en mobiltjänststrategi för Sverige. Detta gjorde man i form av en hearing där bl.a. flera av de stora operatörerna berättade om sin strategi för att främja utvecklingen av mobila tjänster. Hearingen var välbesökt och flera viktiga frågor lyftes upp av publiken. Arbetet med att ta fram strategin kommer att fortsätta under 2005. Mer information finns på IT-företagens webbplats: www.itforetagen.se
Rådet för mobila tjänster arbetar för att stimulera utvecklingen och användningen av mobila tjänster. Det gör de bl.a. genom att skapa uppmärksamhet och visa på förebildliga exempel. Syftet med verksamheten är att aktivt bidra till att stärka Sveriges position som ledande mobiltjänstesamhälle.

Internet i mobilen billigare än vad folk tror
Varför tar det inte fart för mobila tjänster och Internet i mobilen i Sverige? Tveklöst är det fantastiskt att kunna få Internet i mobilen, som komplement till fast Internet, för att snabbt kolla när bussen går, beställa biljetter, läsa e-mail och en massa andra saker. Vet folk i allmänhet egentligen vad det kostar? Är det kanske så att det är priset som håller oss borta från att använda Internet mobilt? Så kan det kanske vara, men det stämmer inte längre.

För ett par år sedan visade en tidning på ett skräckexempel på vad det kostat att läsa sina e-mail under semestern i ett Europeiskt land. Det rörde sig om ca 20 000 SEK under ett par veckors bortavaro. Mycket har hänt sedan dess. I Sverige är det numera billigt att ringa med mobiltelefonen, och med sänkningen av röstsamtal har även priserna för datatrafiken följt efter. I vissa abonnemang ingår det en viss mängd datatrafik, i andra får man betala för det man faktiskt utnyttjar.

Priset för 1MB data ligger idag kring 10 SEK. Naturligtvis blir då nästa fråga: hur länge räcker 1MB? Svaret är naturligtvis att det beror på vad du gör, men för undertecknad som läser e-mail i mobilen då och då, använder nummerupplysning, kollar tidtabeller och några andra saker klarar man sig på mellan 1 – 2MB i månaden. (När det gäller e-mail plockas inte bilagor ner utom när jag själv vill.).

Anna Caracolias (ansvarar för ISOC-SE:s bevakningsområde Internet i mobilen)