Hej,
nu kommer ett nyhetsbrev från ISOC-SE, med en ny redaktör. Kom gärna med förslag och kommentarer. Längst ner beskrivs hur man prenumererar samt avslutar en prenumeration.

I detta nummer:

 • Ny redaktör: Erik Geijer
 • Årsmötet gick bra
 • Seminarium om korrekt tid
 • Seminarium om mobilt internet
 • Arbetsgruppen om omröstning
 • Gruppen för översyn av stadgarna
 • Ny arbetsgrupp om användbarhet
 • .SE:s Internetfond öppnar för ansökningar
 • .SE lanserar domännamn på svenska minoritetsspråk
 • 118 miljoner webbplatser kartlagda
 • 631 000 .se-domäner registrerade
 • DNSSEC (säker DNS): de första månaderna
 • Creeper övervakar FRA och andra myndigheter
 • ICANN inbjuder till kommentarer

Ny redaktör, nya tag
Redaktör från och med detta nummer är Erik Geijer, som tidigare varit journalist på Computer Sweden och aktiv i Bitos.
Alla förslag och synpunkter välkomnas, speciellt uppslag om vad Nytt på Nätet bör innehålla.
Kontakta gärna mig på erik@tydligare.se, 070-433 76 26. Jag är numera konsult inriktad på användbarhet och webbpublicering.

Nytt på Nätet kommer att publiceras en gång i kvartalet. Dessutom kommer jag att skriva om ISOC-SE på engelska en eller två gånger per år på www.isoc.org.

Årsmötet gick bra
Den 26 april hade vi årsmöte och firade tioårsjubileum. Årsmötet var en framgång, välorganiserat, men kanske mindre spännande än det förra årsmötet. Drygt 20 personer deltog (varav en på distans genom den särskilt anordnade webbutsändningen). Mötet tog mindre tid än planerat, vilken förmodligen var första gången. Efter årsmötet firades tioårsjubiléet med att ISOC-SE bjöd de närvarande på en god buffémiddag.

Några beslut:
-Vi inför ett seniormedlemsskap där avgiften blir 150 kr/år.
-Stadgarna ska ändras i enlighet med utsänt förslag.
-Björn Ohlsson, Anna Caracolias, Christina Jonsson och Henrik Nilsson omvaldes till styrelsen. Alla i styrelsen väljs på två år, vid varje årsmöte förnyas halva styrelsen. Det innebär att ordföranden Östen Frånberg samt Hans Wallberg, Torbjörn Carlsson och Jan Flodin är valda fram till nästa årsmöte.
Läs mer: www.isoc.se/default2.asp?xid=187

Seminarium om korrekt tid
Den 5 maj höll ISOC-SE ett klart intressant seminarium om korrekt tid. Bland annat fick vi veta att det finns mer än 16 atomur i Sverige (av de cirka 300 som finns runt om i världen). Det var den typ av tillfälle då man lär sig saker som man inte visste om att de var viktiga. Två kunniga föredragshållare från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut berättade bland annat om publika tidsservrar, NTP-protokollet och hur centralt det är med tidsuppskattning för GPS.
De utgick bland annat från en enkät som genomförts bland medlemmarna i ISOC-SE.
Det amerikanska GPS-systemet bygger på korrekt hantering av tid, och kommer snart att utmanas av liknande system från EU, Ryssland och senare även Kina och Indien. Det europeiska Galileo kommer först 2011, inte 2009 som tidigare utlovat.
Ungefär 15 personer deltog i seminariet.

Seminarium om mobilt internet
Den 24 maj ordnade arbetsgruppen om mobilt internet ett riktigt tungt seminarium, med sex kunniga talare och cirka 20 åhörare. Bland annat fick vi höra om ett navigationssystem för blinda med hjälp av bland annat GPS: en handdator kompletterad med GPS och gyroskop gör det möjligt för dem att ta sig fram utan blindhundar, och ha bra koll på var de befinner sig.

Hans Ovesen berättade om den nya toppdomänen .mobi, avsedd enbart för mobila tjänster. (Han ingår i styrelsen för .mobi, och arbetar på Ericsson.) Mer än en halv miljon .mobi-domäner har registrerats sedan i höstas.
På pc.mtld.mobi/ finns bland annat ett verktyg där man kan testa hur väl en webbplats är anpassad för mobila surfare.
I framtiden kommer en mycket stor andel av surfarna att nå Internet mobilt och enbart mobilt: de kommer att ha mobiltelefon men ingen dator.
Läs mer på www.isoc.se/default2.asp?xid=192

Arbetsgruppen om omröstning
Christina Jonsson är en av dem som drivit arbetsgruppen om omröstning. Resultatet har blivit mycket gott och användes vid senaste årsmötet. Nu är arbetsgruppen “i mål” efter ett väl utfört arbete, som bland annat innebar att man tog fram en lösning för elektronisk röstning på årsmötet.

Gruppen för översyn av ISOC-SE:s stadgar
Henrik Nilsson ledde arbetsgruppen som arbetat med utveckling av stadgarna under 1 års tid. De nya stadgarna har godkänts av ISOC centralt och antagits av årsmötet den 26 april. Arbetsgruppen är därmed avslutad.

Ny arbetsgrupp om användbarhet
En ny arbetsgrupp håller på att dra igång, med inriktning på användbarhet (usability). Medlemmar är än så länge Erik Geijer och Malin Westlund, och Gunilla Bradley stödjer också gruppen.
Mer information kommer i nästa nummer av Nytt på Nätet.

.SE:s Internetfond öppnar för ansökningar
Fram till den 31 juli kan man söka bidrag från Internetfonden, som drivs av .SE. Internetfonden delar varje år ut pengar till “välgörande Internet-projekt”, ofta sådant som inte kan få bidrag på annat håll. Från och med i år kan man söka både på våren och på hösten.
Denna gång är det 2,5 miljoner som ska fördelas.
Läs mer på:
www.iis.se/fond

.se-domäner på samiska, romani och andra minoritetsspråk
Från den 4 juli kan man registrera .se-domäner på alla Sveriges officiella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani och jiddisch. Norge och Finland har sedan tidigare möjlighet att registrera domännamn på samiska.

Tekniskt handlar det om att .SE utökar sin IDN-tjänst (Internationalized Domain Names) till att omfatta alla de tecken som finns i ovannämnda språk men som inte finns på svenska. Det är IDN som gör det möjligt att registrera .se-domäner med åäö (samt é och ü). Förhoppningsvis kommer man i framtiden att erbjuda motsvarande tjänst för fler språk, det finns ju många minoriteter i Sverige. Detta övervägs inom .SE, men inget är bestämt.
De flesta webbläsare kan hantera “IDN-domäner”, men det finns ännu inte någon sådan lösning för e-post.

Några andra toppdomäner där man kan registrera åäö-domäner är org, .biz, .pl och .nu.

Läs mer om .SE-lanseringen: www.iis.se/nyheter/news/2007-05-14
Läs mer om IDN-standarden: www.icann.org/topics/idn
Läs mer om Unicode (som IDN bygger på): www.unicode.org
Läs mer om vilka toppdomäner som klarar vilka tecken: www.iana.org/assignments/idn

122 miljoner webbplatser kartlagda
Netcraft (som är välkända för sina kartläggningar av antalet webbplatser på nätet) hittade 122 miljoner sajter under maj. Det är en ökning med nästan 17 miljoner sedan årsskiftet.
Läs mer: news.netcraft.com/archives/2007/
06/08/june_2007_web_server_survey.html

Mer än en miljon svenska domäner
Nu finns det över en miljon domäner som är svenska. De flesta finns inom toppdomänerna.se (55 %, drygt 600 000), .com (19 %), .eu (8 %) och.nu (7 %). En tydlig trend just nu är att .eu ökar snabbt. Det förklaras nog delvis med att .eu inte har varit i drift så länge.
Källa: Zooknik och .SE
Läs mer: www.iis.se/omoss/statistic.shtml

DNSSEC (säker DNS): de första månaderna
För några månader sedan lanserade .SE sin DNSSEC-tjänst (säkrare DNS-uppslagningar). Målsättningen är att den på sikt ska bli ett naturligt tillval till alla .se-domäner. Kortsiktigt krävs dock en hel del arbete med systemanpassning för.SE:s ombud, DNS-operatörer och för .SE själv. Flera ISP:er redan har kommit i gång och kör DNSSEC på sina DNS-resolvrar.
.SE arbetar nu med att få igång användningen bland nyckelkunder och DNS-operatörer.
För alla som behöver få en inblick i verktyg och rutiner för att administrera DNSSEC anordnade .SE ett seminarium den 12 juni.
Läs om lanseringen av DNSSEC på: www.iis.se/nyheter/news/2007-02-16

Creeper övervakar FRA och andra myndigheter
FRA ska övervaka vår e-post, är det meningen. Creeper övervakar vart FRAs anställda och andra inom regeringen, försvaret med mera surfar.
gnuheter.com/creeper

ICANN inbjuder till kommentarer
Nu vill ICANN gärna höra folks åsikter om verksamheten. För detta har man öppnat en separat webbplats: public.icann.org