I detta nummer:

 • Seminarium den 14 april inför IETF 75 (26-31 juli 2009 i Stockholm)
 • Årsmöte 16 april
 • Ny upplaga av boken ”De byggde Internetsverige”
 • Innehållsrikt om Internet Governance Forum
 • Vi ställde ut på Internetexpo
 • Ny webbplats för ISOC-SE
 • Remisser: vi är positiva till eID
 • Ambient Sweden rullar på
 • Ny affärsmodell för .SE
 • Sunet tar fram ny e-mötestjänst
 • Stadsnätsföreningen har årskonferens

Seminarium den 14 april inför IETF 75 (26-31 juli 2009 i Stockholm)
I sommar hålls IETF 75 i Stockholm med .SE som värd. Inför detta evenemang håller vi ett seminarium gemensamt med .SE för både IETF-nybörjare och veteraner.

Årsmöte 16 april
Den 16 april håller ISOC-SE sitt årsmöte, i Stockholm. Stadgeenlig kallelse har skickats ut separat.

Ny upplaga av boken ”De byggde Internetsverige”
En ny utgåva är under framtagning. Den kommer att innehålla den nuvarande texten från år 1984 till 2003 samt ett nytt avsnitt som beskriver perioden 2004-2009.
Journalisten Jeroen Wolfers har fått i uppdrag att intervjua ett stort antal personer och sedan skriva den text som behövs.
Den nya upplagan publiceras under hösten.

Innehållsrikt om Internet Governance Forum
Vi höll ett fullmatat seminarium den 20/1 om Internet Governance Forum. Flera medlemmar i ISOC-SE deltog i det senaste Internet Governance Forum, som hölls i Indien. Seminariedeltagarna fick sig till livs en rad intressanta föredrag.

Vi ställde ut på Internetexpo
ISOC-SE hade en monter på mässan Internetexpo i Kista i februari. Förutom en monter med många besök höll vi i två seminarier: ”Vem gör vad i Internetsverige” samt ”Planer för att Sverige skall bli en framstående Internetnation”.
Tre medlemskap lottades ut bland dem som besökte montern och lämnade sitt visitkort.

Ny webbplats för ISOC-SE
ISOC-SE har nu en ny webbplats: nytt publiceringsverktyg, ny design och nytt upplägg. Vi har bytt till Joomla, ett av de mest spridda publiceringsverktygen med öppen källkod.

Remisser: vi är positiva till eID
ISOC-SE hörde till dem som inbjöds att svara på remissen om e-legitimation. Vi är positiva till förslaget.

Ambient Sweden rullar på
Projektet Ambient Sweden är uppföljaren till Internetframsyn, där ISOC-SE bland annat är en av deltagarna. Nu handlar det om att förverkliga de visioner som kom fram i Internetframsyn. Flera medlemmar ur ISOC-SE deltar med ISOC-SE:s vision som grund.

Ny affärsmodell för .SE
.SE, som förvaltar den svenska toppdomänen, har bytt affärsmodell. I praktiken innebär den nya modellen att innehavaren blir kund hos en ackrediterad återförsäljare (Registrar) i stället för som tidigare då alla innehavare var kunder hos .SE. Innehavarna ska alltså vända sig till sin egen registrar med frågor rörande t ex registrering, administration och förnyelse av domännamn.

Sunet tar fram ny e-mötestjänst
Sunet avser att erbjuda en e-mötestjänst som bygger på Adobe Acrobat Connect Pro. Den ska ersätta Marratech, som håller på att stängas ner.

Stadsnätsföreningen har årskonferens
Svenska Stadsnätsföreningen (som är en av organisationsmedlemmarna i ISOC-SE) har sin årskonferens den 31/3-1/4 i Sundsvall.

Sjudubbling av mobilt bredband i Danmark
Läs mer hos IVA.