I detta nummer:

 • ISOC-SE på Internetdagarna
 • Presentationerna från Internetdagarna
 • Två seminarier om Internets framtid
 • ISOC-SE deltar i projektet Internetframsyn
 • Två statliga remisser på gång
 • Rejäl uppryckning av www.isoc.se
 • Lugna tongångar på Internet Governance Forum
 • DNSSEC sprids till rotzonen?
 • IPv6: stort intresse på IGF
 • Ny broschyr med mera om ISOC-SE
 • ISOC-SE på easyFairs i Sollentuna
 • Wikimedia-förening bildad i Sverige
 • Läs “Svenskarna och Internet 2007”
 • Danska och jiddisch populära i .se-domäner
 • Internet-trafiken mer än tredubblad i år
 • Nästan 680 000 .se-domäner
 • Webbaserad bredbandskoll

Vi satsade stort på Internetdagarna
ISOC-SE hade en egen monter på Internetdagarna, och flera medlemmar var engagerade som talare. Vi fick flera nya medlemmar. Det var många mässdeltagare som kom till vår monter, fick vår nya broschyr och fick sin allra första kontakt med ISOC-SE, så vår närvaro bidrog definitivt till att “höja föreningens profil”.
Våra medlemmar fick 30 % rabatt på avgiften.
Läs mer

Ny organisationsmedlem i ISOC-SE
Det norska sökmotorföretaget Fastsearch har tecknat organisationsmedlemsskap i vår förening. Sedan tidigare är Sunet och Svenska Stadsnätsföreningen organisationsmedlemmar (dessutom har vi cirka 150 individuella medlemmar).
Läs mer

Presentationerna från Internetdagarna
De presentationer som användes på årets Internetdagar finns nu (med några undantag) här

Två seminarier om Internets framtid
Båda hålls inom projektet Internetframsyn, som drivs av Ingenjörsvetenskapsakademien i samverkan med bl a ISOC-SE.
-Teknikutvecklingen i Japan, 22/11
-Status inom projektet Internetframsyn, 29/11
Läs mer

ISOC-SE deltar i projektet Internetframsyn
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) driver projektet Internetframsyn. Syftet med projektet är att identifiera centrala framtidsfrågor och komma med förslag på hur dessa kan hanteras för att Sverige år 2015 skall vara en framstående Internetnation. Primär målgrupp är beslutsfattare inom näringsliv och offentlig sektor.
ISOC-SE har en tung roll i projektet.
Läs mer

Två statliga remisser på gång
ISOC-SE har inbjudits att svara på två statliga remisser:
-Upphovsrätt
-Exakt tid
Läs mer

Uppryckning av www.isoc.se
Vår webbplats har fått en rejäl “rundsmörjning”:
-Aktuella texter
-Nya webbsidor om projekt, remisser och arbetsgrupper
-Bilder på hemsidan
-Sökfunktion
-Förenklad struktur
Numera är Erik Geijer ansvarig både för webben och för detta nyhetsbrev.
Ta gärna en grundlig titt på webbplatsen och säg vad du tycker till Erik Geijer, erik@tydligare.se

Lugna tongångar på Internet Governance Forum
Förra veckan hölls årets IGF-konferens, denna gång i Rio de Janeiro.
Jämfört med den förra konferensen var stämningen lugnare, och den befarade dramatiken uteblev. Även denna gång blev det diskussioner om kritiska Internet-resurser (en diskussion som i många avseenden handlar om USAs inflytande över Internet), men trots att Brasilien i sitt öppningsanförande förde fram ett behov av ny samarbetsform utan dominans från en enskild stat, uteblev de hetsigaste tongångarna.
Källa: Christoffer Karsberg, PTS

DNSSEC sprids till rotzonen?
Säkerhetsstandarden DNSSEC röner stort intresse internationellt. På IGF i Rio de Janeiro förra veckan diskuterades frågan mycket. Många vill att DNSSEC ska börja användas i själva “rotzonen”, det vill säga hanteringen av toppdomänerna .com, net, etc samt landsdomänerna (inklusive .se). Tester pågår för att “signera” rotzonen, dvs att tillämpa DNSSEC. Sverige ligger i framkanten, inom .se är DNSSEC redan igång, operatörer håller på att införa den och svenska storbanker är pådrivande.
Källa: Christoffer Karsberg, PTS

IPv6: stort intresse på IGF
En annan fråga som rönte stort intresse på IGF-konferensen var IP version 6, det vill säga anpassningen av Intnernet-kommunikation till nästa generation Internet-protokoll med ett mycket större adressutrymme och effektivare administration. IPv6 har varit på gång i många år utan att det hänt så mycket, men nu börjar folk inse att det är dags att göra något. Insikten sprider sig att det är bättre att anpassa sig till IPv6 nu än att vänta till “fem i tolv” när adresserna tar slut.
Källa: Christoffer Karsberg, PTS

Ny broschyr med mera om ISOC-SE
Vi har tagit fram en broschyr om föreningen, samt en tygbanderoll och en roll-up. Samtliga användes på Internetdagarna.
Broschyren finns att läsa Här

ISOC-SE på easyFairs
6 – 7 februari 2008 hålls easyFairs Internet Expo på Sollentunamässan. ISOC-SE har en monter där samt håller ett seminarium: “Hur styrs Internet i Sverige”.
Läs mer

Wikimedia-förening bildad i Sverige
Nu finns det en svensk avdelning av Wikimedia, föreningen som står bakom Wikipedia.
Läs mer

Läs “Svenskarna och Internet 2007”
World Internet Institute och .SE har gjort en stor studie av svenskarnas Internetvanor. Den finns tryckt och går att ladda.
Ladda ner den

Danska och jiddisch populära i .se-domäner
När det blev möjligt att registera .se-domäner med tecknen från alla svenska minoritetsspråk reggades (första månaden) 7-8 domäner på jiddisch, samt lika många som innehåller danska ø. Göteborgska räknas inte som minoritetsspråk, men det är ändå någon som registrerat gôteborg.se.

Internet-trafiken mer än tredubblad i år
I slutet av oktober var den svenska Internet-trafiken 68 Gbit/s (medelvärde över dygnet), jämfört med strax under 20 Gbit/s i början av året. Tillväxten avtar inte, utan har ökat de senaste åren.
Källa: Netnod. Läs mer

Nästan 680 000 .se-domäner
I skrivande stund är 678 000 .se-domäner registrerade. Vid årsskiftet var det ungefär 567 000.

Webbaserad bredbandskoll
.SE har lanserat Bredbandskollen, en webbaserad version av tjänsten TPTEST.
Läs mer och testa din anslutning här