I detta nummer:
 • Seminarium 2/12 om Internets öppenhet
 • ISOC och IETF i Beijing
 • Regeringen: ”Trafikdata ska lagras ett halvår”
 • PTS-remiss: “indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin”
 • Remiss: Registreringsvillkor för .se-domäner
 • Vi deltog på Internetdagarna
 • Extra föreningsstämma: stadgarna ändrades inte
 • IGF: seminarium om hur det gick
 • EU-förslag om nätneutralitet
 • Remiss: “Bättre regler för elektroniska kommunikationer”
 • Vi deltog i internationella ISOC-möten
 • Våra ansvarsområden
Seminarium 2 december om Internets öppenhet
Öppenheten på Internet är en av ISOC:s hjärtefrågor.
ISOC och IETF i Beijing 12 november 2010
IETF har hållit sitt första möte i Kina förra veckan 7-12 november i Beijing: det var ett mycket lyckat möte med stöd av Tsinghua University, Internet Society of China och CNNIC. Mötet samlade ungefär 1200 deltagare,
http://isoc.org/wp/newsletter/?p=2562
Regeringen: Trafikdata ska lagras ett halvår
Regeringens lagförslag (datalagringsdirektivet) innebär att operatörerna ska lagra trafikdata ett halvår. Det medför stora kostnader och dessutom ytterligare en inskränkning i den personliga
integriteten.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/it-branschen-domer-ut-lagforslag-1.1206940
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.352469/regeringsbeslut-om-datalagringsdirektivet
PTS-remiss: “Indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin”
Vårt svar ska vara inne senast 30 november.
Läs mer på http://www.isoc.se/remisser
Remiss: Registreringsvillkor för .se-domäner
ISOC-SE har fått en remiss från .SE om ett förslag till nya villkor för registreringsvillkoren för .se-domäner. Det mesta av ändringarna har varit ute på remiss tidigare, men nu blir det en omgång till. Det som är nytt är bland annat reglerna för ATF, alternativt tvistförfarande.
Vi deltog på Internetdagarna
Även detta år hade vi en monter på Internetdagarna, Sveriges största konferens om Internet-frågor.
Medlemmar hade rabatt på konferensavgiften.
Extra föreningsstämma: stadgarna ändrades inte
Den 5 oktober hade vi en extra föreningsstämma för att fatta beslut om hur länge folk ska få sitta i styrelsen. På årsmötet i våras beslutades att ingen i framtiden ska få sitta mer än två mandatperioder i sträck. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på nya stadgar om detta. Förslaget presenterades, men efter en utförlig diskussion fick förslaget inte tillräckligt stöd av medlemsstämman.
http://www.isoc.se/
Seminarium om IGF i Vilnius
Direkt efter föreningsstämman hade vi ett seminarium om det senaste Internet Governance Forum (IGF) i Vilnius.
EU-förslag om nätneutralitet
ISOC har svarat på EUs ”Public consultation on the open internet and net neutrality”. Svenska ISOC-SE var med och gav synpunkter. Nu finns det en sammanställning från EU-kommissionen av alla svar.
Remiss: “Bättre regler för elektroniska kommunikationer”
Vi har svarat på en remiss från näringsdepartementet.
http://www.isoc.se/remisser
ISOC-SE deltog i internationella ISOC-möten
Internationella ISOC bjöd in ISOC-SE att delta i två konferenser i London i slutet av september: INET-10 samt ”Chapters workshop”. Lars Lundgren reste dit för vår räkning.
Våra ansvarsområden
Nu har vi en ansvarsmodell för de olika delarna av vårt arbete: Standarder & öppenhet i nätet, IGF, Säkerhet samt Samhällsfrågor.