(alla nyhetsbrev från 2001 samlas på denna sida)

Nytt på nätet december 2001

NYTT PÅ NÄTET ges ut av ISOC-SE, den svenska avdelningen av Internet
Society. ISOC-SE är en ideell förening där såväl enskilda personer
som organisationer kan bli medlemmar. ISOC-SE vill främja
utvecklingen och användningen av Internet i Sverige.
I NYTT PÅ NÄTET sammanfattas den gångna månadens viktigaste
Internethändelser i Sverige och internationellt. NYTT PÅ NÄTET vänder
sig till alla som intresserar sig för Internets utveckling i Sverige.
NYTT PÅ NÄTET kan hittas på WWW: http://www.isoc-se.a.se/natnytt
För mer information om ISOC-SE och NYTT PÅ NÄTET se sist i brevet.
INNEHÅLL
*** Förord
Redaktören talar
*** Internet Society med underorgan:
ISOC, ISOC-SE, ISOC-ECC, IETF

*** Svenska Internetorganisationer:
IIS, NDR, Autonomica

*** Visdomsord

*** Samhällsektorer
Myndighetssverige

*** Kalendarium

——————————————————————

*** Förord

Tjopp!
Vinter. Verkligen vinter. Jag var under helgerna nere i Skåne på den gård
vi har, Ledåsa, och när det på den Skånska slätten blåser 15 meter per
sekund, och är 15 minusgrader, då är man inte så kaxig. Det är helt klart
som så att moder natur är det som bestämmer när allt väl kommer till kritan.
Sitter nu söder om Los Angeles dit jag flög direkt från snön i Skåne. 20
grader varmt, och man undrar varför inte kortbyxorna kom med… Det är allt
bra underligt detta med väder. En gång i tiden kunde man inte resa lika
snabbt som idag, och då var det kanske mer förståeligt dessa
klimatförändringar. Resan hit tog 19 timmar, och temperaturen ökade mer än
1 grad i timmen under resan kan man säga. Klarar man det? Är det en annan
typ av jetlag än den som jag känner i skallen när jag vill sova klockan 2
på eftermiddagen?
Vem vet?
Som tur är (?) åker jag tillbaka redan på lördag, så jag inte vänjer mig
vid det varma vädret…
Som ni märker så ändras de organisationer som skriver i NPN mellan numren.
De som skriver är de som hör av sig, efter lite samråd i redaktionen. Om
det är något ni saknar (speciellt om Ni vill bidra med text) så hör av er
till redaktionen på emailadressen .
Jag vet att det finns massor med organisationer som håller på med Internet
i Sverige som säkert kan komma med bidrag (IT-Företagen, ABC-Klubben,
EUUG-S, SIS-ITS, Stacken, Lysator, Projekt Runeberg, Kungliga Biblioteket,
KK-Stiftelsen, IT-Norrbotten,….).
paf

*** Internet Society med underorgan:

ISOC: Olle Thylander
—-
ISOCs styrelsemöte i december ser ut att kunna leda till ganska avgörande
förändringar i ISOCs organisation. Den mest betydelsefulla förändringen och
den som kommer att leda till mest diskussion är att ISOC nu överger
principen att utse Board of Trustees genom direkta val bland
organisationens individuella medlemmar. I stället kommer för första gången
organisationsmedlemmarna (som svarar för större delen av finansieringen av
verksamheten), ISOCs chapters (som organiserar större delen av medlemmarna
och har lokal närvaro) samt den viktiga kretsen av tekniska experter inom
IETF och IAB att få tillsätta representanter i Board of Trustees. Den på
detta sätt utsedda styrelsen kommer dessutom att själv få tillsätta ett
antal platser. Dessa platser förväntas tillsättas med internationellt kända
“very senior individuals with specific expertise”, dvs sådana personer som
varit framgångsrika i de val som hittills bestämt styrelsens sammansättning.
En annan viktig förändring är att individuellt medlemskap i ISOC blir
gratis så långt ISOCs centrala administration är berörd. De flesta
medlemmar i ISOC är idag medlemmar via sina chapters, som oftast låtit hela
eller del av medlemsavgiften gå vidare till ISOCs centrala organisation. I
fortsättningen kan chapters behålla de medlemsavgifter de tar in och
använda dem för sin egen verksamhet. Tanken är att chapter-verksamheten
därigenom skall förstärkas och vitaliseras så att fler individuella
medlemmar kan rekryteras. Den centrala organisationen slipper därmed större
delen av de kostnader som administrationen av individuella medlemmar ger
upphov till liksom de kostnader som är förknippade med anordnandet av val
bland medlemmarna.
För mer information, se
http://www.isoc.org/isoc/membership/newmembers.shtml.

ISOC-SE: Ragnar Lönn
——-
I början av december höll juridikgruppen ett seminarium om tvångsmedel på
Internet. Seminariet gick mycket bra och en liten men starkt engagerad
åhörarskara förde en livlig dialog med Conny Larsson som var
föredragshållare. Juridikgruppen ämnar framställa en rapport baserad
på Connys föredrag.
Nästa ISOC-SE evenemang blir IETF-rapporteringen med Johan Ihren och
Lars-Johan Liman. De ska berätta om vad som hände på den senaste
IETF:en i Salt Lake City. Datum för evenemanget är inte bestämt
ännu men man siktar på mitten/slutet av januari. Håll ögonen på ISOC-SEs
websida för mer information.
Omorganisation inom ISOC!
ISOC har under 2001 diskuterat och i december tagit betydande steg mot en
ökad självständighet för Chapters. Under 2002 kommer flera av dessa
planer att realiseras, bl a kommer medlemsskapet i ISOC centralt att från
1 jan 2002 bli kostnadsfritt och hela medlemsavgiften kommer att stanna
hos den nationella/regionala/lokala (beroende på typ av chapter)
organisationen.
Inom ISOC-SE kommer vi att använda den ekonomiska styrkan till mer av
medlemsmöten och seminarier, och öka innehåll och volym. Finansiera
en uppdatering av Vem gör vad i Internet-Sverige — ett dokument som
finns på ISOC-SE:s “websida” under flera år. En ny “websida” och material
om ISOC-SE
Vidare kommer vi att arbeta med att påverka de organisationer som bär
ansvar och resurser för Internet i Sverige och internationellt att
arbeta för Internets utveckling ur flera aspekter.
Flera intressanta steg av förändring inom ISOC planeras. En ökad
demokratisering i form av att man kommer att välja styrelseledamöter
ur flera organisationer som har intressen i ISOC på följande sätt:
· Organisationsmedlemmar (150st – företag och organisationer)
kommer att kunna välja 6 representanter
· Chapters (72 st) kommer att kunna välja 3 representanter
· IETF/IAB utser 3 personer
· ISOC:s styrelse utser 3 personer som utgör sekreterare,
informationsansvarig mm
En organisationskommitté under ledning av Allan Greenberg kommer
att arbeta fram hur förändringen i detalj skall se ut och hur det
skall implementeras. Resultatet kommer att avrapporteras i mars
2002. ISOC (Lynn St.Amour) kommer att gå ut med meddelanden till
alla medlemmar om förändringarna inom några veckor.

ISOC-ECC: Olle Thylander
——–
Representanter för Europas chapters möttes den 8 december i Belgien. Därvid
beslöts att anta ISOC-Luxemburgs erbjudande att ställa upp med
sekretariatstjänster för ISOC-ECC. Finansieringen av sekretariatet efter år
2002 är inte helt löst men ideer finns och olika möjligheter undersöks.
Det hittills ganska lösa samarbetet mellan Europas chapters kommer som ett
resultat av mötet att få en mer genomtänkt organisation och inte vara lika
hårt kopplat till EU-samarbetet. (Hittills har ISOC-ECC letts av en
ordförande som suttit i 6 månader och som utsetts av det land som under den
aktuella 6-månadersperioden fungerar som ordförandeland i EU.) Nu skall en
ordförande utses genom val bland representanterna för de olika chapters,
som bildar ett “council”. Det kommer att ske vid nästa möte den 13-14
april. Ordföranden väljs på ett år med möjlighet att väljas om vid nästa
val. Det roterande EU-ordförandeskapet kommer dock att finnas kvar på nivån
under ordföranden och skall bl a arbeta för att få stöd från EU för
specifika projekt.
Den nya organisation som beslutats medför ett behov att revidera det
“memorandum of understanding” som samarbetet hittills baserats på. Det blir
en uppgift för Spanien, som fr o m januari 2002 innehar ordförandeposten,
att skicka ut ett reviderat MoU till chapters för godkännande. Den nye
ordföranden heter Angel Viña och representerar de hela 4 chapters som finns
i Spanien.

IETF: Patrik Fältström (http://www.ietf.org)
—-
Nya RFC:er:
3186 MAPOS/PPP Tunneling mode. S. Shimizu, T. Kawano, K. Murakami, E.
Beier. December 2001. (Format: TXT=27109 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3203 DHCP reconfigure extension. Y. T’Joens, C. Hublet, P. De
Schrijver. December 2001. (Format: TXT=11857 bytes) (Status: PROPOSED
STANDARD)
3204 MIME media types for ISUP and QSIG Objects. E. Zimmerer, J.
Peterson, A. Vemuri, L. Ong, F. Audet, M. Watson, M. Zonoun. December
2001. (Format: TXT=19712 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3208 PGM Reliable Transport Protocol Specification. T. Speakman, J.
Crowcroft, J. Gemmell, D. Farinacci, S. Lin, D. Leshchiner, M. Luby,
T. Montgomery, L. Rizzo, A. Tweedly, N. Bhaskar, R. Edmonstone, R.
Sumanasekera, L. Vicisano. December 2001. (Format: TXT=244637 bytes)
(Status: EXPERIMENTAL)
3209 RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP Tunnels. D. Awduche, L.
Berger, D. Gan, T. Li, V. Srinivasan, G. Swallow. December 2001.
(Format: TXT=132264 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3210 Applicability Statement for Extensions to RSVP for LSP-Tunnels.
D. Awduche, A. Hannan, X. Xiao. December 2001. (Format: TXT=17691
bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3211 Password-based Encryption for CMS. P. Gutmann. December 2001.
(Format: TXT=30527 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3216 SMIng Objectives. C. Elliott, D. Harrington, J. Jason, J.
Schoenwaelder, F. Strauss, W. Weiss. December 2001. (Format:
TXT=58551 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3217 Triple-DES and RC2 Key Wrapping. R. Housley. December 2001.
(Format: TXT=19855 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3221 Commentary on Inter-Domain Routing in the Internet. G. Huston.
December 2001. (Format: TXT=66580 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3222 Terminology for Forwarding Information Base (FIB) based Router
Performance. G. Trotter. December 2001. (Format: TXT=25483 bytes)
(Status: INFORMATIONAL)
3225 Indicating Resolver Support of DNSSEC. D. Conrad. December 2001.
(Format: TXT=11548 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3226 DNSSEC and IPv6 A6 aware server/resolver message size
requirements. O. Gudmundsson. December 2001. (Format: TXT=12078
bytes) (Updates RFC2535, RFC2874) (Status: PROPOSED STANDARD)

*** Svenska Internetorganisationer

IIS: Olle Thylander
—-
Vid sitt december-sammanträde beslöt II-stiftelsens styrelse att godkänna
en projektplan som syftar till att kunna erbjuda svenska tecken i domännamn
redan under nuvarande regelverk (2.0). NDR får i uppdrag att se över ett
förslag till regeländringar för att möjliggöra detta och styrelsen avser
att återkomma till frågan och fatta beslut om nödvändiga regeländringar i
början av 2002.
I tekniskt avseende kommer registreringen av svenska tecken att bygga på
IETFs arbete avseende multinationella tecken. Intresserade kunder kommer
att upplysas om att användbarheten av domäner med svenska tecken
inledningsvis kan vara begränsad i väntan på nödvändig anpassning av
klientprogrammen.
NDR: Petter Rindforth
—————————————————–
Arbetet med redigering av version 3.0 fortgår. NDR har också lämnat
synpunkter till IIS på remissen om ett alternativt tvistlösningsförfarande.

Autonomica: Lars-Johan Liman
————————
Under perioden oktober till december 2001 har II-stiftelsen, NIC-SE och
Autonomica AB samarbetat om att konfigurera om DNS-strukturen för den
svenska toppdomänen .se. Huvudmålet var att flytta bort tjänsten från den
rotnamnserver som är placerad i Stockholm, eftersom det ansågs olyckligt
att den var server både för roten och för en toppdomän. Den 2 januari 2002
nåddes det målet och den svenska rotnamnservern beter sig nu likadant som
de andra rotnamnservrarna i fråga om .se-domänen.
En annan anledning till omstruktureringen var att flytta en del av
DNS-tjänsten till servrar belägna vid de knutpunkter som Netnod
tillhandahåller, så att de är neutralt och direkt nåbara för så många
operatörer som möjligt. Dessa servrar är också placerade på mycket väl
skyddade platser. Första fasen av detta arbete har genomförts under hösten,
och nu är två av de fyra planerade servrarna i drift i Stockholm och
Göteborg. Servrar i Malmö och Sundsvall kommer att driftsättas under våren,
men eftersom det är fråga om omläggningar av en hel nations toppdomän, så
kommer det att ske i fortsatt långsamma steg, för att inte välta hela
systemet om något skulle gå snett.

*** Visdomsord

*** Samhällsektorer

Myndighets-Sverige: Anne-Marie Eklund-Löwinder
—————- anne-marie.eklund-lowinder@iis.se
Justitiedepartementet
För oss lite konspiratoriskt lagda finns det lite siffror i regeringens
skrivelse till riksdagen där man redogör för tillämpningen av
bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig teleavlyssning och hemlig
teleövervakning samt om tillämpningen av bestämmelserna i lagen (1995:1506)
om hemlig kameraövervakning under år 2000.
http://justitie.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/skr200102_52.pdf

Regeringen beslutade den 6 december om en proposition om
offentlighetsprincipens tillämpning mot bakgrund av informationsteknikens
utveckling.

Regeringen föreslår att tryckfrihetsförordningen ändras så att blir möjligt
att i vanlig lag införa en skyldighet för myndigheter att lämna ut allmänna
handlingar i elektronisk form. Någon sådan lag föreslås dock inte nu, utan
regeringen har för avsikt att utreda frågan vidare. I detta sammanhang
betonar emellertid regeringen att det redan i dag är möjligt för
myndigheter att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form samt att
det är önskvärt att myndigheterna utnyttjar denna möjlighet i större
utsträckning än vad som är fallet i dag.

Regeringen gör bedömningen att begreppet handling bör behållas som det
centrala grundbegreppet i tryckfrihetsförordningen eftersom begreppet är
ändamålsenligt även i den elektroniska miljön.
http://justitie.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/p200102_70.pdf

Regeringen beslutade den 11 december om en proposition som behandlar frågor
om utvidgning av grundlagsskyddet för Internet och om vissa
tillämpningsproblem.

Regeringen föreslår att det automatiska grundlagsskydd som tidningsföretag
och liknande massmedieföretag i dag har för sina databasverksamheter
främst webbsidor utvidgas till att omfatta vissa nya tekniker. Bland dessa
tekniker kan särskilt nämnas ?print on demand?, det vill säga framställning
på kundens begäran av enstaka exemplar av skrifter, bilder och upptagningar
genom överföring av innehåll ur en databas. Läs propositionen på
http://www.justitie.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/p200102_74.pdf

Finansdepartementet

Regeringen överlämnade den 13 december en lagrådsremiss med förslag till
nya regler för utgivning av elektroniska pengar. Lagen bygger på ett
EG-direktiv, vilket innebär att gemensamma regler kommer att gälla inom
hela EU-området.

Elektroniska pengar kan till exempel vara olika former av kort, utan
koppling till ett individuellt konto, som kan användas hos fler säljare än
hos utgivaren, och som kan användas både på Internet och i butiker. Det kan
också vara helt Internetbaserade system. Den nya lagen reglerar all
utgivning som sker utanför banker och kreditmarknadsföretag. I Sverige är
användningen av elektroniska pengar i denna betydelse ännu inte särskilt
utbredd, men utveckling av tekniken är att vänta.

För att få ge ut elektroniska pengar ska det enligt förslaget krävas
tillstånd från Finansinspektionen. Det ställs kvalitetskrav på verksamhet
och ledning och instituten ska stå under finansinspektionens tillsyn. Det
föreslås också stränga kapitalkrav. Ett institut ska hela tiden ha
tillgångar som motsvarar värdet av de elektroniska pengar som är
utestående. Undantag från reglerna kan ges till institut som bedriver
verksamhet i mindre omfattning, men då ska institutet istället årligen
rapportera om verksamheten till Finansinspektionen.

Konsumenten ska kunna lösa in utestående elektroniska pengar i sedlar och
mynt utan större kostnad än vad som är förknippat med själva
växeltransaktionen.

Läs lagrådsremissen
http://finans.regeringen.se/propositionermm/lagradsremiss/pdfer/epengar.pdf

Näringsdepartementet

Regeringen uppdrog den 20 december åt Post- och telestyrelsen (PTS) att
inleda en försöksverksamhet i syfte att personer med funktionshinder skall
få förbättrade levnadsvillkor med hjälp av produkter och tjänster som
kräver hög överföringskapacitet inom telekommunikationsområdet. Regeringen
satsar 20 miljoner kronor på försöken som beräknas pågå fram till och med
2004.

Post- och telestyrelsen skall genomföra försöksverksamhet i enlighet med
rapporten Bredband för funktionshindrade som myndigheten redovisade till
regeringen den 29 maj 2001. De försök som skall genomföras är:
· Bredband för dövblinda servicecentral,
· Bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och
kommunikation,
· Bredband för synskadade distribution av digitala talböcker till
högskolestudenter,
· Mobilt bredband för funktionshindrade olika tillämpningar,
· Utbildning på distans av funktionshindrade olika utbildningsanordnare,
· Konsultation av expertis arbetsvägledning och kompetens utveckling.
PTS rapport finns att hämta på
http://www.pts.se/dokument/getFile.asp?FileID=2276

I en studie från Styrelsen för psykologiskt försvar visar man att få
mediaföretag har färdiga rutiner för plötsliga katastrofer. Sådan planering
i förväg inför allvarliga händelser och samhällspåfrestningar behövs även
på dessa företag. Bara ett par svenska medieföretag hade en färdig plan för
hur de skulle agera när de nåddes av nyheten om terrordådet mot USA den 11
september 2001. Det visar en ny studie av Styrelsen för psykologiskt
försvar.

Totalförsvaret

Totalförsvarssajten erbjuder omfattande information i form av
faktabakgrunder, kalendarier, ?konfliktkartor?, interaktiva spel och
aktuella reportage om säkerhetspolitik och totalförsvar, främst riktad till
elever och lärare i gymnasieskolan.
www.totalforsvaret.se
Post- och Telestyrelsen

Naturkatastrofer, sabotage och terroristhandlingar mot telesystem och
samhällets elförsörjning samt intrång via telenät i teleoperatörernas styr-
och övervakningsnät med stödsystem bedöms vara tänkbara hot som i fredstid
kan leda till svåra påfrestningar på samhället. Detta säger PTS i en
rapport som är resultatet av ett regeringsuppdrag att bedöma säkerheten i
telenäten vid en svår påfrestning på samhället i fred. PTS anser att det
allvarligaste hotet mot telekommunikationer i fred är långvariga avbrott i
landets elförsörjning. Ett sådant skulle kunna medföra en svår påfrestning
på samhället. Detta har inneburit att PTS nu är starkt engagerad i det
arbete som genomförs under ledning av Energimyndigheten för att ta fram och
sprida en ny helhetssyn för elberedskap.
http://www.pts.se/dokument/getFile.asp?FileID=2529
*** Kalendarium

Se http://www.isoc-se.a.se/Kalendarium/

Nytt på nätet oktober 2001————————————————————————

Nr. 42 – November 2001 Ett nyhetsbrev från ISOC-SE 7 december, 2001
————————————————————————
NYTT PÅ NÄTET ges ut av ISOC-SE, den svenska avdelningen av Internet
Society. ISOC-SE är en ideell förening där såväl enskilda personer
som organisationer kan bli medlemmar. ISOC-SE vill främja
utvecklingen och användningen av Internet i Sverige.
I NYTT PÅ NÄTET sammanfattas den gångna månadens viktigaste
Internethändelser i Sverige och internationellt. NYTT PÅ NÄTET vänder
sig till alla som intresserar sig för Internets utveckling i Sverige.
NYTT PÅ NÄTET kan hittas på WWW: http://www.isoc-se.a.se/natnytt
För mer information om ISOC-SE och NYTT PÅ NÄTET se sist i brevet.
INNEHÅLL
*** Förord
Redaktören talar
*** Internet Society med underorgan:
ISOC, ISOC-SE, IETF

*** Svenska Internetorganisationer:
IIS, NDR, NIC-SE, Netnod, Nationella Knutpunkter, BiTOS

*** Visdomsord

*** Samhällsektorer
IT-kommissionen

*** Kalendarium

——————————————————————
*** Förord
Redaktören talar

Tjopp!
November månads Nytt På Nätet skrivs en mörk kväll i december. Mörkret har
lagt sig, och snön har inte kommit till trakten där jag bor (Stockholm), så
det är mörkt. Mycket mörkt. Jag var i Luleå en dag förra veckan, och jag
måste säga att snön hjälper till att få det att se ljusare ut.
Jag har börjat testa domänerna i Sverige igen. Det ser mörkt ut. Jag kommer
göra tester ett tag framåt varje månad och redovisa det här i NPN. Vad jag
testar är felaktiga delegeringar, felaktiga SOA-poster och annat som har
att göra med skillnader mellan information i domänen “se”, och det faktiska
innehållet i zonen som delegerats.
I slutet av november blev resultatet så här:
93 368 delegated domains
93 368 tested
16 935 errors
14 502 real bugs
I januari 2001, då jag testade senast var resultatet så här:
63 522 NS
60 455 tested
17 037 errors
14 367 real bugs
Som ni ser har det procentuella antalet felaktiga domäner minskat (från
23,76 till 15,53 procent) MEN, det kan bli bättre. Personligen har jag som
mål att tjata tills vi når 10% riktiga fel.
Du kan själv testa din domän på http://paf.se/domain/
Har ni synpunkter så hör av er till mig.
Redaktionen fick önskemål om information om de nya toppdomäner som skapas
just nu. Jag vidarebefordrade informationen till skribenterna, och se, en
hel del information finns nedan. Alltså, det lönar sig att komma med
önskemål om vad NPN ska handla om!
Jag får önska en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År.
Vi ses igen i januari 2002.
paf
*** Internet Society med underorgan:

ISOC: Olle Thylander
—-
En stor fråga för Internet Society under november har varit kampen mot vad
man kallar Internetskatter (“Internet taxes”). Kampen förs i den
amerikanska kongressen och gäller frågan om nuvarande moratorium i USA för
beskattning av varor och tjänster som försäljs över Internet skall
förlängas. Ett införande av skatt antas minska handeln över Internet och
sakta ner Internets utveckling.
I Sverige och andra länder har förståelsen för denna kamp (i vilken
världens alla länder uppmanats delta) inte varit särskilt stor och i
internationalismens tidsålder gäller det nog för ISOC att vara mer selektiv
när man avgör vad som är stora frågor för världsopinionen och vad som
lämpar sig bättre för diskussion i ett visst land.
The next net
Under denna fantasieggande rubrik ordnades den 28 november en stor
konferens i Nederländerna med ISOC.NL som arrangör och med stöd av ISOC.
INET 2002
Apropos konferenser bör noteras att det nu är dags att föreslå
presentationer till INET-konferensen i Washington den 18-21 juni 2002.
Se http://www.isoc.org/isoc/conferences/inet/02/call.shtml.
IETF: Patrik Fältström (http://www.ietf.org)
—-
Nya RFC:er:
3000 Internet Official Protocol Standards. J. Reynolds, R. Braden, S.
Ginoza, L. Shiota. November 2001. (Format: TXT=115207 bytes)
(Obsoletes RFC2900) (Also STD0001) (Status: STANDARD)
3099 Request for Comments Summary RFC Numbers 3000-3099. S. Ginoza.
November 2001. (Format: TXT=48990 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3117 On the Design of Application Protocols. M. Rose. November 2001.
(Format: TXT=57279 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3193 Securing L2TP using IPsec. B. Patel, B. Aboba, W. Dixon, G. Zorn,
S. Booth. November 2001. (Format: TXT=63804 bytes) (Status: PROPOSED
STANDARD)
3194 The H-Density Ratio for Address Assignment Efficiency An Update
on the H ratio. A. Durand, C. Huitema. November 2001. (Format:
TXT=14539 bytes) (Updates RFC1715) (Status: INFORMATIONAL)
3195 Reliable Delivery for syslog. D. New, M. Rose. November 2001.
(Format: TXT=60960 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3196 Internet Printing Protocol/1.1: Implementor’s Guide. T. Hastings,
C. Manros, P. Zehler, C. Kugler, H. Holst. November 2001. (Format:
TXT=200720 bytes) (Obsoletes RFC2639) (Status: INFORMATIONAL)
3197 Applicability Statement for DNS MIB Extensions. R. Austein.
November 2001. (Format: TXT=8610 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3198 Terminology for Policy-Based Management. A. Westerinen, J.
Schnizlein, J. Strassner, M. Scherling, B. Quinn, S. Herzog, A.
Huynh, M. Carlson, J. Perry, S. Waldbusser. November 2001. (Format:
TXT=47806 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

*** Svenska Internetorganisationer

IIS: Olle Thylander
—-
För II-stiftelsen är den nu dominerande frågan arbetet med att införa ett
nytt regelverk, 3.0. Att införa nya regler är ett komplext arbete med många
aspekter. Stiftelsen har fått värdefulla synpunkter från ombud,
remissinstanser och andra. Nu handlar det om att fastställa ett slutgiltigt
förslag.
Många undrar när de nya reglerna kommer på plats och det är inte helt
enkelt att svara på. Det viktiga är att reglerna är väl genomtänkta och att
de kan införas på ett smidigt sätt. IIS kommer därför att göra det nya
regelförslaget tillgängligt för synpunkter en gång till innan de slutligen
fastställs. I praktiken kan de inte införas förrän tidigast efter sommaren
2002.

Parallellt med och som en del av förslaget till nya regler arbetar IIS med
en svensk tvistlösningsmetod liknande ICANN:s UDRP. Ett förslag till hur
den kan fungera är nu ute på remiss och finns på stiftelsens hemsida för
alla som är intresserade. http://www.iis.se/UDRP-remiss.shtml

TPTEST
Sedan sist har II-stiftelsen tillsammans med Konsumentverket tagit ansvar
för TPTEST. Det mätprogram som IT-kommissionen utvecklade och lanserade i
augusti i år. Förutom att göra det tillgängligt och bekosta support
(tillsammans med Konsumentverket) har II-stiftelsen också finansierat en
vidareutveckling av programmet till version 2.0. Det betyder att nu kan
även de som sitter bakom en NAT-anslutning använda det. Dessutom har
programvaran på mätservrarna gjorts säkrare.

TPTEST har rönt stor uppmärksamhet och har synts såväl i medierna som i
besöksstatistiken på stiftelsens och Konsumentverkets hemsidor.

Sekretariat
På det praktiska planet har stiftelsens nya kansli med Jan Berner och
Anne-Marie Eklund Löwinder kommit igång med jobbet i tillfälliga lokaler.
Nya håller på att iordningställas för IIS vägg i vägg med NIC-SE på
Sehlstedtsgatan på Gärdet i Stockholm.

Toppdomäner
En läsare av Nytt på Nätet har efterlyst mer information om de nya
toppdomänerna.

Först ett par nyheter som avser landsdomäner (ccTLDer) :
Den amerikanska country code-domänen .us överfördes den 16 november från
Verisign (med intressen framförallt i .com-domänen) till företaget Neustar.
Intressant nog genomfördes förändringen av den amerikanska regeringen utan
att avvakta ett beslut av ICANN, som då gjorde en brandkårsutryckning och
snabbt godkände förändringen av hänsyn till “Internets stabilitet”.
http://www.icann.org/announcements/announcement-19nov01.htm
Betydligt mer formellt har ICANN hanterat begäran om redelegering av
landsdomänen för Australien, .au. Fallet är intressant eftersom man här
noggrannt tillämpat de s k GAC-principerna och redelegeringen följer en
trepartsöverenskommelse mellan ICANN, den australiska regeringen och
förvaltaren av domänen, i detta fall .au Domain Administration (auDA).
http://www.iana.org/reports/au-report-19nov01.htm.
Nya generiska domäner (gTLDer)
Det har inte varit någon snabb process att ta beslut om nya toppdomäner och
sedan valet av nya toppdomäner gjorts har det gått trögt med avtal och
annat i den process som skall leda fram till att det faktiskt går att
registrera och använda domännamn som tillhör den nyligen godkända
toppdomänerna.
ICANN försvarar sig (med viss rätt) med att det är första gången man på
detta sätt utökar antalet generiska toppdomäner och att det är viktigt att
det görs rätt.
Status idag enligt ICANNs egen information:
För domänerna .biz, .info, and .name blev förhandlingarna klara under
sommaren 2002 were och dessa 3 domäner finns nu med i root zonen.

Förhandlingarna är också klara med den första s k sponsrade domänen,
.museum. Avtalet delegerar i detta fall en rad befogenheter till sponsorn
MuseDoma (Museum Domain Management Association). Registreringsaktiviteter
för .museum avses komma igång i mitten av november och namnservrar utsedda
av MuseDoma är redan i drift.
Domänerna .aero, .coop och .pro är däremot ännu inte klara med sina
förhandlingar.
För en översikt över det aktuella läget och kontaktuppgifter, se:
http://www.icann.org/tlds/.
NDR: Petter Rindforth
—————————————————–
Vi avvaktar remissbehandlingen av förslaget till ny svensk UDRP.
*** Visdomsord

*** Samhällsektorer

Myndighets-Sverige: Anne-Marie Eklund-Löwinder
—————- anne-marie.eklund-lowinder@iis.se
Institut för tillväxtpolitiska studier

Riksdag och regering inrättade den 1 januari 2001 Institutet för
tillväxtpolitiska studier, ITPS. ITPS ska utveckla och förbättra
kunskapsunderlaget för enframsynt tillväxtpolitik. Det politiska
beslutssystemet ska förses med omvärldsanalyser, utvärderingar
av politiska åtgärder och statistik.
Trots omfattande forskning om den ekonomiska tillväxten, har det visat sig
råda liten konsensus om vad det är som styr den. ITPS uppgift är bl.a. att
försöka öka förståelsen för vad som växer och förnyas i näringslivet samt
var, hur och varför detta sker.
Ända sedan ITPS inrättades har ett arbete bedrivits för att avgränsa och
formulera de viktigaste områdena. Nu aviserar man att man känner sig mogen
att kommunicera med omvärlden. En broschyr som kan hämtas kostnadsfritt på
www.itps.se ger en samlad bild av hur de ser på uppdraget från regeringen,
sin uppgift och begreppet tillväxt.

Generaldirektör för ITPS är Sture Öberg.
Övning med aktiv IT-kontroll avslutad

I proposition 1999/2000:30, Det nya försvaret, beskrev regeringen det ökade
hotet mot informationssamhället och samhällets sårbarhet som en följd av
att samhällsviktiga system och funktioner blir mer beroende av
informationsteknik. Regeringen betonade också att frågan är av stor
säkerhetspolitisk betydelse.

Regeringen beslutade i maj 2001 att en IT-kontrollövning skulle genomföras
efter amerikansk modell. Den del av övningen som omfattat en aktiv kontroll
mot del av informationssystem av betydelse för totalförsvaret avslutades
under november.

Syftet med övningen har varit att påvisa risken för intrång i informationssystem

och därmed medverka till en ökad insikt och uppmärksamhet hos beslutsfattare,
användare och driftpersonal kring sårbarhetsproblemen.

Övningen har letts av en styrgrupp inom Regeringskansliet. Försvarsmakten,
Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan,
Totalförsvarets forskningsinstitut, Rikspolisstyrelsen, Överstyrelsen för
civil beredskap och Post- och telestyrelsen har ställt personal till
förfogande för planering, genomförande och utvärdering av övningen.
Övningen kommer att analyseras och därefter redovisas i en rapport till
regeringen.

http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_show?c_obj_id=42381

Ny statssekreterare på Näringsdepartementet

Gun Eriksson är ny statssekreterare på Näringsdepartementet, efter Birgitta
Heijer.
Tetra

Tetra ett radiokommunikationssystem för blåljusmyndigheter tenderar att
bli en långbänk. Den senaste åtgärden är att regeringen har utsett f.d.
generaldirektören Berit Rollén till förhandlingsman för ett nationellt
radiokommunikationssystem för Tetra standard.

Förhandlingsmannen skall i en dialog med tänkbara användare bilda sig en
uppfattning om av hur, när och till vilken kostnad dessa användare kan och
vill ansluta sig till ett nationellt radiokommunikationssystem baserat på
Tetra standard. Baserat på detta skall förhandlingsmannen redogöra för
intresset för systemet hos dessa tänkbara användare och lämna förslag på
möjlig utbyggnadsordning och takt för systemet. Förhandlingsmannen skall
presentera en eller flera tänkbara modeller för finansiering utifrån
intresserade användares vilja att finansiera den föreslagna utbyggnaden.
Användarnas önskemål i fråga om upphandlings- och förvaltningsorganisation
för systemet skall även redovisas.
En utredning 1999 föreslog en omedelbar uppbyggnad av ett Tetrasystem i
Sverige. Därefter blev ärendet liggande hos regeringen utan beslut. Så
småningom fick Statskontoret i augusti 2000 i uppdrag att genomföra en
upphandling av ett radiokommunikationssystem baserat på Tetrastandard eller
likvärdigt. Statskontoret överlämnade i april 2001 en delrapport till
regeringen där man bl.a. redovisade olika förslag till kommunikationssystem.
Samtidigt redovisade Statskontoret beräknade kostnader för de olika förslagen.
Statskontoret konstaterade bl.a. att myndigheten i avsaknad av bemyndigande
att i samband med upphandling garantera en viss trafikvolym eller erbjuda
villkorslån inte såg någon möjlighet att fullfölja uppdraget med ett
upphandlingsförfarande utifrån gällande direktiv och förutsättningar.
Nu ska frågan alltså utredas på nytt eftersom även regeringen bedömer att
det i nuläget saknas förutsättningar för finansiering av ett fullt utbyggt
gemensamt och landstäckande radiokommunikationssystem baserat på Tetra.
Stomnät till alla kommuner via Svenska Kraftnät

Även historien om IT-stomnät till vissa kommuner går vidare. Vid
sammanträde den 29 november beslutade regeringen att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att medverka till att förutsättningar skapas så att
alla kommuners huvudorter får en anslutningspunkt till det stomnät med hög
överföringskapacitet som regeringen den 17 augusti 2000 (dnr N1999/11617)
uppdrog åt Affärsverket svenska kraftnät att bygga ut. Direktiv 2001:99. I
pressen har det på senare tid funnits artiklar om att Svenska Kraftnät inte
kunnat fullgöra sitt uppdrag att skapa en anslutningspunkt till ett stomnät
till huvudorten i varje svensk kommun. Uppgifter har förekommit om att
Svenska Kraftnät saknar förutsättningar att lyckas i så många som 70
kommuner.
PTS

PTS har fått in fem ansökningar om tillstånd för fast yttäckande radioaccess.

Sökande är Europolitan, Telenordia Access (dotterbolag till Telenordia),
Telia, Quadracom Wireless (Teracom och Arrowhead som är dotterbolag till
Vattenfall) samt Utfors.
Fördelningen av tillstånd för fast yttäckande radioaccess har skjutits upp
p.g.a. att PTS har inväntat regeringens ställningstagande till hur vissa
förfaranderegler ska tillämpas. Tillämpningen av dessa regler
aktualiserades i länsrättens UMTS-dom. Regeringen har den 8 november
antagit ändringar i bl.a. förordningen (1993:600) om radiokommunikation.
Dessa träder i kraft den 4 december 2001. PTS meddelade beslut om
tilldelning av tillstånd för fast yttäckande radioaccess den 5 december
2001.
Internetmarknaden allt viktigare för teleoperatörerna

Intäkterna från Internet blir allt mer betydelsefulla för teleoperatörerna.
Det visar en undersökning av den svenska telemarknaden det första halvåret
2001 som Post- och telestyrelsen, PTS, har gjort.

Framför allt är det de fasta avgifterna för ständig uppkoppling som nu
börjar ge betydande intäkter. Omsättningen på Internetmarknaden var 2,5
miljarder kronor under första halvåret 2001 och 1,4 miljarder kronor för
motsvarande period 2000. Särskilt tydlig blir utvecklingen vid en
jämförelse av den genomsnittliga intäkten per kund och månad. Dessa har
stigit med 33 procent, från 112 kronor första halvåret 2000 till 149 kronor
första halvåret 2001. Ett genomsnittligt hushåll har ökat sin konsumtion av
telefonitjänster med 15 procent på ett år. Operatörernas intäkt per månad
för ett genomsnittshushåll var 436 kronor för det första halvåret 2001 och
378 kronor för motsvarande period 2000.
I PTS undersökning framgår också följande:

Antalet SMS-meddelanden som sänds via mobilnäten fortsätter att öka
kraftigt i Sverige. Under det första halvåret 2001 sändes i praktiken lika
många SMS som under hela år 2000. Jämfört med första halvåret 2000 är det
en ökning med 188 procent, från 161 miljoner till 463 miljoner SMS. Det
ökande antalet SMS gör att den ekonomiska betydelsen av tjänsten blir allt
större för operatörerna. Som PTS tidigare konstaterat fortsätter dock
SMS-priserna att vara höga. Detta pekar på att det finns ett fortsatt
utrymme för ökad priskonkurrens på mobiltelemarknaden.

De nya tjänstetillhandahållarna för mobila teletjänster, som hyr
nätkapacitet av mobiloperatörerna, är fortfarande små på marknaden. Dock
har de lyckats väl när det gäller att få kunder för nya GSM-abonnemang och
har tagit 9 procent av samtliga nya abonnemang första halvåret 2001.
Läs hela rapporten på http://www.pts.se/dokument/getFile.asp?FileID=2523

Statskontorets upphandling av säkra lösningar för elektronisk identifiering
slutförd

Detta bedöms av Statskontoret som ett viktigt steg i utvecklingen av
24-timmarsmyndigheten.

Nu kan myndigheterna på allvar låta medborgare få tillgång till olika
tjänster via Internet. En viktig förutsättning för detta är att myndigheten
kan identifiera medborgaren elektroniskt. Detta är nu möjligt enligt ett
pressmeddelande från Statskontoret eftersom Statskontoret har upphandlat
säkra lösningar för myndigheternas räkning och därmed valt ut
leverantörerna Posten, Telia, Nordbanken. Utöver dessa leverantörer har
ramavtal tecknats med två banker, Föreningssparbanken och Handelsbanken,
vilka ingår i ett konsortium bestående av sex banker med en gemensam
tjänst, Bankernas ID-tjänst.
http://www.statskontoret.se/pressrum/press/2001/press011204.htm

Internet- och datoranvändning i Sverige 2000

Statskontoret genomförde hösten 2000 tillsammans med Statistiska
Centralbyrån (SCB) en undersökning om svenskarnas användning av Internet.
Undersökningen omfattade drygt 9000 personer och ger en bra bild av hur den
nya tekniken spridits till den breda allmänheten. SCB publicerade en del av
resultaten i rapporten “IT i hem och företag, en statistisk beskrivning”
redan i slutet av år 2000. I SCB:s undersökning ingår även statistik om
företagens tillgång till och användning av Internet.
http://www.statskontoret.se/pdf/200128.pdf
Riksdagen
Riksdagens försvarsutskott har yttrat sig över försvarsbeslutspropositionen.
http://www.riksdagen.se/debatt/pressmed/press.asp?ID=bzuezu7D1_B_16
SIKA

Rapport om uppbyggnaden av ett samlat system för statistik om modern
informations- och kommunikationsteknik – SIKA rapport 2001:5 IKT-statistik

En slutrapportering av ett regeringsuppdrag om att ta fram ett samlat
system för statistik om modern informations- och kommunikationsteknik, IKT.
Uppdraget gavs av regeringen i september 1998 och har tidigare rapporterats
genom SIKA Rapport 1998:7 samt två ytterligare lägesrapporteringar. Arbetet
har bedrivits i samråd med andra myndigheter med statistikansvar eller
andra arbetsuppgifter som anknyter till IKT. Slutrapporten lades fram i
juni och har varit föremål för remiss. Något beslut från regeringen har
ännu inte fattats.
TPTEST

II-stiftelsen har tillsammans med Konsumentverket tagit stafettpinnen från
IT-kommissionen när det gäller vidareutveckling av testprogrammet TPTEST.
Nu finns en ny version av testprogrammet för mätning av vilken hastighet
man som användare får via din Internetanslutning. Den nya versionen innebär
att användare som tidigare inte kunde mäta mottagningshastigheten nu kan
göra det. Dessutom har säkerheten i mätservrarna höjts. I och med att man
byter version kan det gamla programmet inte längre användas för mätning,
och II-stiftelsen uppmanar därför alla att ladda ner den nya
programversionen.

http://www.iis.se/tptest/
*** Kalendarium

Se http://www.isoc-se.a.se/Kalendarium/

Nytt på nätet oktober 2001————————————————————————

Nr. 41 – Oktober 2001 Ett nyhetsbrev från ISOC-SE 9 November, 2001
————————————————————————
NYTT PÅ NÄTET ges ut av ISOC-SE, den svenska avdelningen av Internet
Society. ISOC-SE är en ideell förening där såväl enskilda personer
som organisationer kan bli medlemmar. ISOC-SE vill främja
utvecklingen och användningen av Internet i Sverige.
I NYTT PÅ NÄTET sammanfattas den gångna månadens viktigaste
Internethändelser i Sverige och internationellt. NYTT PÅ NÄTET vänder
sig till alla som intresserar sig för Internets utveckling i Sverige.
NYTT PÅ NÄTET kan hittas på WWW: http://www.isoc-se.a.se/natnytt
För mer information om ISOC-SE och NYTT PÅ NÄTET se sist i brevet.
INNEHÅLL
*** Förord
Redaktören talar
*** Internet Society med underorgan:
ISOC-SE, IETF

*** Svenska Internetorganisationer:
NDR, Netnod, Nationella Knutpunkter, BiTOS

*** Visdomsord

*** Samhällsektorer
IT-kommissionen

*** Kalendarium

——————————————————————
*** Förord

Tjopp!
Sitter sent en kväll i San Francisco och försöker hinna göra klart NPN så
att månadens nummer kommer ut rekordtidigt. Borde klara det med några
minuter tillgodo. I framtiden bör ni kunna förvänta er informationen runt
detta datum (5-9:e) och inte runt den 16:e som tidigare. Skribenterna denna
gången har jobbat på för att leverera mycket tidigare än vanligt, och jag
försöker göra samma sak.
Såg ikväll Pixars film Monsters Inc. “We scare because we care”. Jag ska
inte avslöja händelserna, men jag kan avslöja att Pixar lyckats igen.
Spontana applåder i salongen när filmen slutade, och då har den ändå gått i
en eller två veckor på biograferna här borta i USA. Animeringarna är
fantastiska, och bl.a. har ett monster en sådan där mjuk lång päls, och den
ser verkligen mjuk ut. Fantastiskt gjort.
Det var också trailers på både Harry Potter och Star Wars II. Man måste nog
kravla sig till biograferna lite mer denna höst/vår. Första filmen i
ringen-trilogin kommer också nu till jul…
Det blir mycket trevligt att se fram emot!
paf

*** Internet Society med underorgan:

ISOC-SE: Ragnar Lonn
——–
ISOC-SE var medarrangör till Internetdagarna 2001 som gick av stapeln
den 17-18 oktober på Norra Latin i Stockholm. Trots det allmänna
läget med börsnedgångar och åtstramningar på olika håll var det nästan
lika många deltagare som förra året och ett bra program. Se
http://www.iis.se/Internetdagarna/id01 för mer info.
ISOC-SE aktivitetsgrupp rapporterar:
Medlemsmötet den 12:e November har tyvärrr blivit inställt. Nästa
möte blir (preliminärt) den 5:e december då juridikgruppen arrangerar
ett seminarium kring antingen det tidigare arbetet med ansvar för
innehåll kontra transport eller problematiken kring övervakning och
tvångsmedel på nätet. Mer info om detta kommer på ISOC-SEs websida
samt i epost till medlemmarna.
Annat:
Har ni sett Malin Carlzons guide till Stockholm city som gjordes
inför INET 2001? Den kan vara en bra websida att hänvisa utländska
bekanta till som tänker besöka staden. Sidan kommer finnas kvar
och kan säkert utökas med mer information så Hör gärna av er om ni
har förslag på förbättringar. Adressen är:
http://www.isoc-se.a.se/inet2001/index.html

IETF: Patrik Fältström (http://www.ietf.org)
—-
Nya RFC:er:
3102 Realm Specific IP: Framework. M. Borella, J. Lo, D. Grabelsky, G.
Montenegro. October 2001. (Format: TXT=73856 bytes) (Status:
EXPERIMENTAL)
3103 Realm Specific IP: Protocol Specification. M. Borella, D.
Grabelsky, J. Lo, K. Taniguchi. October 2001. (Format: TXT=115855
bytes) (Status: EXPERIMENTAL)
3104 RSIP Support for End-to-end IPsec. G. Montenegro, M. Borella.
October 2001. (Format: TXT=38719 bytes) (Status: EXPERIMENTAL)
3105 Finding an RSIP Server with SLP. J. Kempf, G. Montenegro. October
2001. (Format: TXT=21427 bytes) (Status: EXPERIMENTAL)
3146 Transmission of IPv6 Packets over IEEE 1394 Networks. K.
Fujisawa, A. Onoe. October 2001. (Format: TXT=16569 bytes) (Status:
PROPOSED STANDARD)
3178 IPv6 Multihoming Support at Site Exit Routers. J. Hagino, H.
Snyder. October 2001. (Format: TXT=24453 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3179 Script MIB Extensibility Protocol Version 1.1. J. Schoenwaelder,
J. Quittek. October 2001. (Format: TXT=56311 bytes) (Obsoletes
RFC2593) (Status: EXPERIMENTAL)
3181 Signaled Preemption Priority Policy Element. S. Herzog. October
2001. (Format: TXT=21990 bytes) (Obsoletes RFC2751) (Status: PROPOSED
STANDARD)
3182 Identity Representation for RSVP. S. Yadav, R. Yavatkar, R.
Pabbati, P. Ford, T. Moore, S. Herzog, R. Hess. October 2001.
(Format: TXT=36544 bytes) (Obsoletes RFC2752) (Status: PROPOSED
STANDARD)
3183 Domain Security Services using S/MIME. T. Dean, W. Ottaway.
October 2001. (Format: TXT=57129 bytes) (Status: EXPERIMENTAL)
3184 IETF Guidelines for Conduct. S. Harris. October 2001. (Format:
TXT=7413 bytes) (Also BCP0054) (Status: BEST CURRENT PRACTICE)
3185 Reuse of CMS Content Encryption Keys. S. Farrell, S. Turner.
October 2001. (Format: TXT=20404 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3187 Using International Standard Book Numbers as Uniform Resource
Names. J. Hakala, H. Walravens. October 2001. (Format: TXT=22620
bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3188 Using National Bibliography Numbers as Uniform Resource Names. J.
Hakala. October 2001. (Format: TXT=27923 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3191 Minimal GSTN address format in Internet Mail. C. Allocchio.
October 2001. (Format: TXT=24235 bytes) (Obsoletes RFC2303) (Updates
RFC2846) (Status: DRAFT STANDARD)
3192 Minimal FAX address format in Internet Mail. C. Allocchio.
October 2001. (Format: TXT=18813 bytes) (Obsoletes RFC2304) (Updates
RFC2846) (Status: DRAFT STANDARD)

*** Svenska Internetorganisationer
NDR: Petter Rindforth
—-
Den 16 oktober hade NDR, II-Stiftelsen och Nic-Se ett möte med Nic-Se’s
ombud och presenterade då en reviderad version av förslaget till nytt
regelverk för registrering av domännamn under .se. De församlade ombuden
(ca 100) reagerade starkt mot förslaget att alla identifierbara
rättssubjekt, oavsett nationstillhörighet, ska kunna få en .se-domän i
framtiden. Vid ordinarie NDR-möte 25 oktober utarbetades därför ett nytt
förslag, innebärande att rättsubjekt med “säte eller hemvist” inom EU/EES,
ska kunna ansöka om .se-domäner.

Området / den geografiska begränsningen har valts utifrån det faktum att
Sverige redan tidigare förbundit sig att följa vissa gemensamma
immaterialrättsliga regler och regler mot konkurrensbegränsning inom
EU/EES. Det är både logiskt och nödvändigt att ge företag och
privatpersoner inom området tillgång till ..se-domäner. Samtidigt
poängteras att .se är en svensk domän, där tvistlösningsmetoder följer
svensk lagstiftning och där länsdomäner och .pp.se bara är öppna för
svenska enheter.

Förslaget har skickats till II-Stiftelsen för ytterligare behandling.
Reglerna kommer dessutom att gå ut på en ny remissrunda i början av 2002.

Netnod: Magnus Andersson (http://www.netnod.se/)
——————————————————————-
Den svenska delen av Internet lider av sin växtverk.
Det är nog påtagligt för dom flesta att den nationella trafikmängden
ökar markant. Ökningen kom i samband med att ‘bredbandsutbyggnaden’
slog igenom på bred front och bandbredden når ut till slutkunderna.
Växtverken skapar naturligtvis en del problem för dom operatörer
som utbyter nationell trafik. Tekniken har inte tillräckligt hängt
med i utveckling och knutpunkten i Stockholm kan idag inte riktigt
svälja all den trafik som passerar där.
Problemet kan lösas genom att man uppgraderar eller utökar
till ytterligare knutpunkter, men fortfarande finns en hel
del gemensamt optimerings arbete kvar att göra. En del i den
gemensamma optimeringen är peering/routing mellan nationella
operatörer.
Netnod har i dagarna startat ett ‘optimal peering’ projekt.
I projektet kommer Netnod att starta en routing grupp med syfte
att förbättra kunskapen inom routing och teknik. Gruppen skall
vara en katalysator för att nå “optimal peering” mellan ISPs.
Inledningsvis kommer Netnod att samla ihop underlag för att
se hur peeringen/routingen mellan operatörer ser ut idag.
Underlaget kommer att ligga till grund för en ‘workshop’
som skall leda fram till ‘enkla’ åtgärder för ett bättre
trafikutbyte mellan ISPs.

Nationella knutpunkter: Magnus Andersson
———————————————————–
Här redovisas summerad statistik för NETNOD-IX.
Trafiken redovisas för FDDI- och DTP/SRP-knutpunkterna.
Angivet är genomströmningen i Mbit/sekund under ett vardagsdygn.
Mätningarna görs var 5:e minut under en vecka.
För DPT/SRP-knutpunkten är trafiken genererad av 8 operatörer
av 21 möjliga, under tiden 11:45-12:15 den 1/11-2001.
Min Medel Max
Stockholm A+B FDDI 51 691 1089
Göteborg A+B FDDI 4 66 120
Stockholm A+B DPT 622 181 468 742
Netnod-IX http://www.netnod.se/

Bitos: Erik Hörnfeldt
—–
Samarbete kring content-betalningar
Som en följd av höstens diskussioner kring TRIC och andra
betallösningar för innehåll på Internet har SOF och BITOS
tillsammans beslutat att undersöka om det finns förutsättningar för
ett gemensamt initiativ på området.
När det handlade om trafikmätningar – en viktig förutsättning för
framgångsrik annonsförsäljning – tog det nästan fem år innan
branschen lyckades ena sig om en kravbild via arbetsgruppen KIA.
Under tiden förekom en uppsjö olika standards och lösningar, något
som drabbade hela branschen negativt. Vi tror att det är viktigt att
inte upprepa detta när det gäller lösningar för mikrobetalningar och
innehållsförsäljning utan att vi snabbt enas om vad som är tekniskt
genomförbart, ekonomiskt hållbart och acceptabelt för den enskilde
användaren.
Första steget är att träffas, ledande operatörer och mediaföretag.
Det mötet kommer att äga rum tisdag 6 november klockan 17.30
på Telia E-Bolaget på Norrlandsgatan 21 i Stockholm. Om du är
intresserad av att delta, kontakta Bitos ordförande Erik Hörnfeldt
070 547 57 96 eller .
[Redaktören beklagar att NPN kom ut efter den 6:e November. Bidraget från
Erik skickades till Redaktören den 1:a November.]
*** Visdomsord

*** Samhällsektorer
IT-kommissionen: Anne-Marie Eklund-Löwinder
—————- anne-marie.eklund-lowinder@iis.se
Trots att jag själv inte kommer att vara kvar på IT-kommissionen kommer
jag att försöka fortsätta bevaka regeringen och den statliga sektorn för
NPN:s räkning.
Under två månader har PTS granskat Telias kalkyler över den föreslagna
prishöjningen på abonnemang. Telia har sedermera beslutat att dra tillbaka
prishöjningen på abonnemang. Enligt telelagen ska Telias pris på
abonnemang vara kostnadsbaserat. PTS anser att det inte finns utrymme för
någon prishöjning. Vidare anser PTS att en övergång till en ny
kalkylmodell bör inbegripa en dialog med Telia och andra aktörer på
marknaden.
Post- och telestyrelsen har haft regeringens uppdrag att utreda
förutsättningar för myndigheten att informera Internetanvändare om frågor
kring säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet för Internet I
Sverige. Resultatet av den utredningen finns på PTS webbplats.Myndigheten
föreslår att man får I uppdrag att utarbeta information inom följande
områden:
Priser och leverantörer
Avtalsvillkor och avtalstecknande
Teknisk information
Säkerhet vid e-handel
Säkerhet på nätet
Internets användningsområden
Funktionshindrades behov och tillgång till särskilda tjänster.
http://www.pts.se/dokument/getFile.asp?FileID=2435
Alla statliga myndigheter skall i syfte att stärka krishanteringsförmågan
genomföra risk- och sårbarhetsanalys. Den skall ingå i årsredovisningen.
I analysen ingår också att bedöma förmågan att hantera allvarliga
situationer inom myndighetens ansvarsområde. Det föreslår Sårbarhets- och
säkerhetsutredningen i ett betänkande som på överlämnades till
försvarsministern den 30 oktober.
http://forsvar.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2001_86.pdf
Regeringen har den 19/10 beslutat om direktiv till en utredning för att
förbereda och genomföra bildandet av den nya planeringsmyndigheten som
föreslogs av Sårbarhets- och säkerhetsutredningen. Regeringen har
samtidigt utsett generaldirektör Ann-Louise Eksborg i Statens
haverikommission till utredare. Utredaren skall också bli myndighetens
första generaldirektör. Ann-Louise Eksborg är domstolsjurist och
tjänstledig lagman i Svea Hovrätt, hon har också bland annat varit
rättschef på Försvarsdepartementet. Den nya myndigheten skall inrättas den
1 juli 2002.
Utredaren Jörgen Andersson överlämnade den 31 oktober slutredovisning av
sitt uppdrag att utreda vilka åtgärder som bör vidtas för att dels minska
antalet elavbrott och dels minimera konsekvenserna av sådana elavbrott
till näringsminister Björn Rosengren.
http://naring.regeringen.se/propositioner_mm/rapporter/slutrapport_elavbrot
t_20011031.pdf

*** Kalendarium
Se http://www.isoc-se.a.se/Kalendarium/

Nytt på nätet september 2001————————————————————————

Nr. 40 – September 2001 Ett nyhetsbrev från ISOC-SE 21 Oktober, 2001
————————————————————————
NYTT PÅ NÄTET ges ut av ISOC-SE, den svenska avdelningen av Internet
Society. ISOC-SE är en ideell förening där såväl enskilda personer
som organisationer kan bli medlemmar. ISOC-SE vill främja
utvecklingen och användningen av Internet i Sverige.
I NYTT PÅ NÄTET sammanfattas den gångna månadens viktigaste
Internethändelser i Sverige och internationellt. NYTT PÅ NÄTET vänder
sig till alla som intresserar sig för Internets utveckling i Sverige.
NYTT PÅ NÄTET kan hittas på WWW: http://www.isoc-se.a.se/natnytt
För mer information om ISOC-SE och NYTT PÅ NÄTET se sist i brevet.
INNEHÅLL
*** Förord
Redaktören talar
*** Internet Society med underorgan:
ISOC, ISOC-SE, IETF
*** Svenska Internetorganisationer:
IIS, NDR, NIC-SE, Netnod, Nationella Knutpunkter, BiTOS
*** Visdomsord
*** Samhällsektorer
IT-Kommissionen
*** Kalendarium
——————————————————————
*** Förord

Tjopp!
Månadens Nytt På Nätet blev sen, och redaktören ber om ursäkt. Jag kommer
till nästa månad starta med en annan metod för att dels få in bidrag, dels
få mig personligen att allokera mer tid till skapandet av NPN.
Jag har gott hopp om att nästa nummer ska kunna komma ut runt den 5:e i
månaden istället för mellan 15:e och 20:e.
Innehållet beskriver ju föregående månads händelser, dvs i fallet detta
nummer 1-30 september, och idag, den 21:a oktober, börjar det bli lite
gamla nyheter.
Målet är att NPN ska ge er färska nyheter direkt och oediterat från de
olika organisationerna som finns i Sverige vad gäller Internet.
Dessa är de som idag får påminnelser av mig, och möjlighet att få skriva i
NPN. Om ni läsare anser att någon ska tas bort, eller om någon ska läggas
till (kanske ni själva?), skriv till mig på adressen npn@paf.se:
IIS: Anders Jansson
ISOC-SE/Information: Anders Gillner
NIC-SE: Anette Hall
IT-Kommissionen: Anne-Marie Eklund-Löwinder
Knutpunkter: Björn Carlsson
ISOC-SE/Information: Greg FitzPatrick
Netnod: Hans Wallberg
Diskussion: Ladislaus Horatius
ISOC-SE/Säkerhet: Ilja Hallberg
SUNET: Lennart Forsberg
DNS i Sverige: Lars-Johan Liman
Knutpunkter: Magnus Andersson
Bitos: Mikael Pawlo
SNUS: Olle Johansson
ISOC, IIS: Olle Thylander
ISOC-SE/Juridik: Peter Dyer
Diskussion: Peter Nõu
NDR: Petter Rindforth
SOF: Per-Olof Josefsson
ISOC-SE: Ragnar Lönn
Nyheter i Sverige: Svante Nygren
ISOC-SE/BOK: Ulla Sandberg
Personligen jobbade jag mycket under september med samarbetet mellan ITU-T
och IETF. En hel del politik, eller snarare processfrågor pga att
processerna inom IETF och ITU-T är så olika. Det som från IETF sida är mest
oroande är att ITU-T verkar ha svårt att säga nej till vissa frågor från
deltagare på deras möten. Ett nej som skulle vara befogat om frågan
istället skulle rests inom IETF. Dvs, inom IETF säger vi ganska ofta att en
diskussion inte hör till det IETF arbetar med, men jag ser inte detta lika
ofta (om ens någon gång) inom ITU-T.
Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det som är mest oroande just nu är
att det är så olika.
Just nu är det frågor om ENUM som “blockerats” pga denna typ av frågor inom
ITU-T.
Vi får se var vi hamnar till slut.
Vad gäller arbetet inom IETF så vill jag poängtera att RFC 3177
publicerats, vilken innehåller en rekommendation från IAB och IESG vad
gäller allokering och utdelning av IPv6-adresser.
paf
*** Internet Society med underorgan:
ISOC: Olle Thylander
—-
September 2001 kommer för ISOC som för så många andra att främst bli
ihågkommen för attacken mot World Trade Center och Pentagon. Från kontoret
i Reston kunde man i ett par dagars tid se Pentagon brinna och de
ISOC-företrädare som befann sig på resor runt om i världen blev i många
fall ?stranded for a time? när flyget till USA inte fungerade på ett tag.
När törsten efter nyheter timmarna efter attacken var som störst var
Internet det medium som fungerade bäst. På
http://www.isoc.org/isoc/media/releases/Sept11.shtml finns en webbsida med
exempel på länkar som spelade en viktig roll för många tiden efter
katastrofen.
En policy-fråga som väckt ISOCs intresse är fallet med ett amerikanskt
lagförslag där man med amerikansk lag som grund vill införa toppdomänen
.kids. Tydligen ser sig politiker i USA fortfarande som ägare till
Internet, trots att de varit med om att skapa ICANN med uppdraget att ta
beslut i frågor av detta slag. ISOC protesterar givetvis.
En annan policyfråga gäller rätten att forska kring kryptering och
säkerhet. ISOC, Electronic Frontier Foundation med flera organisationer är
oroade av en amerikansk lag som sedan 1998 gör det olagligt att tillverka,
sälja eller marknadsföra teknik för att kringgå kopieringsskydd. Lagen har
bl a åberopats för att hindra en amerikansk professor att publicera sin
forskning kring skydd för musikaliska verk och för att fängsla en rysk
vetenskapsman som kommit till USA för att berätta om sin forskning kring
andra typer av skydd. Att på detta sätt tillämpa lagen för att hindra fri
forskning anser ISOC vara felaktigt.
The Internet is for everybody är ju ett motto som ISOC står för och då bör
inte språket vara ett hinder för att använda Internet. ISOC har nu börjat
publicera en del av materialet på sin webbplats på glera olika språk, bl a
svenska, i ett projekt kallat BABEL i samarbete med Alis technologies
(http://alis.isoc.org/).
Än så länge är det dock ganska tunt med material på de 16 språk som man
till att börja med koncentrerar sig på. Drömmen vore ju en
automatöversättare som på begäran on the fly omvandlar den publicerade
texten från ett språk till ett annat och skickar iväg resultatet till
surfarens webbläsare.
Nästa INET-konferens planeras äga rum i Washington den 13 – 14 juni 2002.
Förhoppningsvis har minnena från attacken mot Pentagon då bleknat bort.
ISOC-SE: Ragnar Lönn (http://www.isoc-se.a.se)
——–
ISOC-SEs juridikgrupp har nyligen beslutat att ta sig an problematiken
kring övervakning och tvångsmedel på nätet. Mer om det den 5:e december då
det kommer hållas en medlemsaktivitet kring detta och gruppens tidigare
arbete (“tjänsteleverantörers ansvar för vidarebefordrad information på
Internet”).
ISOC-SE aktivitetsgrupp rapporterar:

Efter sommaren har ISOC-SE haft två medlemsmöten. Dels en rapportering
från det senaste IETF-mötet främst avseende vad som händer inom DNS
området dels ett studiebesök på två av Ericssons tekniklabb.
För den närmaste tiden planeras ytterligare medlemsmöten. Datum och progam
för dessa möten är ännu preliminära men kryssa för den 12 november för en
statusrapport från den senaste RIPE-konferensen samt den 5 december då
“Juridikgruppen” inom ISOC-SE presenterar ett intressant tema.
Dessutom har aktivitetsgruppen planer på ytterligare några aktiviteter
under hösten men datum för dessa aktiviteter är ännu inte helt klara.
Inbjudan till medlemsmöten och ytterligare information skickas efterhand
till en brevlåda nära dig…
Rapport från ISOC-ECC-möte:
Den 29 september deltog ISOC-SE (Olle Thylander) i ett möte i Luxemburg
mellan ordförandeländerna i ISOC-ECC (Sverige var ordförande den förra
6-månadersperioden) och ISOCs avdelning i Luxemburg. ISOC-ECC är en
samarbetsorganisation mellan de chapters som finns i Europa, och
Luxemburg-avdelningen har erbjudit sig att fungera som sekretariat för
organisationen.
Mötet leddes av ISOC-ECCs ordförande för innevarande
6-månadersperiod, professor Jacques Berleur från avdelningen i Wallonien
(Belgien).
Inget beslut togs om att göra Luxemburg till ett permanent sekretariat –
först skall övriga chapters tillfrågas om de vill ha ett permanent
sekretariat och om de i så fall själva har tjänster att erbjuda. Under
Jacques Berleurs ordförandeskap skall emellertid sekretariatet i Luxemburg
fungera som sekretariat, och all information till och från ledningen för
ISOC-ECC skall kanaliseras genom Luxemburgsekretariatet.
ISOC-ECCs organisation diskuterades också med utgångspunkt i ett förslag
från Christian Larrinaga. Det förslag som sannolikt kommer att läggas fram
för nästa möte med alla i organisationen ingående chapters är att välja en
ordförande för längre tid än 6 månader samt två vice ordförande, varav en
skall representera chapters i EU-stater och en övriga medlemsorganisationer.
Nästa stora medlemsmöte kommer att äga rum den 7-8 december i Brüssel –
med besök vid EU-kommissionen – och i Namur, som är Walloniens huvudstad.
ISOC-SE fick i uppdrag att fortsätta utgivningen av nyhetsbrevet under
hösten enligt samma modell som hittills.
Det beslöts också att ISOC-ECCs officiella webbplats skall vara
http://www.isoc-ecc.org.

Vi lägger därmed ner vår tillfälliga ISOC-ECC-webbplats
http://www.isoc-se.a.se/isoc-ecc/.
IETF: Patrik Fältström (http://www.ietf.org)
—-
Nya RFC:er:
3125 Electronic Signature Policies. J. Ross, D. Pinkas, N. Pope.
September 2001. (Format: TXT=95505 bytes) (Status: EXPERIMENTAL)
3126 Electronic Signature Formats for long term electronic signatures.
D. Pinkas, J. Ross, N. Pope. September 2001. (Format: TXT=175886
bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3149 MGCP Business Phone Packages. A. Srinath, G. Levendel, K. Fritz,
R. Kalyanaram. September 2001. (Format: TXT=77304 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3168 The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IP. K.
Ramakrishnan, S. Floyd, D. Black. September 2001. (Format: TXT=170966
bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3169 Criteria for Evaluating Network Access Server Protocols. M.
Beadles, D. Mitton. September 2001. (Format: TXT=35303 bytes)
(Status: INFORMATIONAL)
3170 IP Multicast Applications: Challenges and Solutions. B. Quinn, K.
Almeroth. September 2001. (Format: TXT=67207 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3173 IP Payload Compression Protocol (IPComp). A. Shacham, B. Monsour,
R. Pereira, M. Thomas. September 2001. (Format: TXT=15389 bytes)
(Obsoletes RFC2393) (Status: PROPOSED STANDARD)
3174 US Secure Hash Algorithm 1 (SHA1). D. Eastlake, 3rd, P. Jones.
September 2001. (Format: TXT=35525 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3175 Aggregation of RSVP for IPv4 and IPv6 Reservations. F. Baker, C.
Iturralde, F. Le Faucheur, B. Davie. September 2001. (Format:
TXT=88681 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3176 InMon Corporation’s sFlow: A Method for Monitoring Traffic in
Switched and Routed Networks. P. Phaal, S. Panchen, N. McKee.
September 2001. (Format: TXT=60171 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3177 IAB/IESG Recommendations on IPv6 Address. IAB, IESG. September
2001. (Format: TXT=23178 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3180 GLOP Addressing in 233/8. D. Meyer, P. Lothberg. September 2001.
(Format: TXT=8225 bytes) (Obsoletes RFC2770) (Also BCP0053) (Status:
BEST CURRENT PRACTICE)
*** Svenska Internetorganisationer

IIS: Olle Thylander
—-
På II-stiftelsen pågår för fullt förberedelserna inför Internetdagarna den
17-18 oktober i Stockholm. Programmet ser mycket lovande ut och
arrangörerna hoppas påett minst lika lyckat evenemang som förra året.
Se mer om detta på webben (www.iis.se/Internetdagarna).
Dessförinnan, den 16 oktober, kommer II-stiftelsen tillsammans med NIC-SE
att hålla ett ombudsmöte. Där kommer bland annat nya domännamnsregler
att diskuteras.
II-stiftelsen har även tillsammans med NIC-SE genomfört en mindre
attitydunderökning bland ombuden om hur de och deras kunder ser på .se och
tankarna kring nya regler. Sammanfattningsvis kan man säga att .se fortsatt
uppfattas som seriöst och eftersträvansvärt som toppdomän för svenska
användare. Många har samtidigt synpunkter på dagens regelverk och skulle
gärna se enförändring mot liberalare regler. II-stiftelsen hoppas på en
fortsatt diskussion kring detta på ombudsmötet.
Värt att notera är också att II-stiftelsens kansli inom kort etablerar sig
på Sehlstedtsgatan i samma lokaler som NIC-SE. Det sker i och med att
Anne-Marie Eklund Löwinder och Jan Berner börjar som kvalificerade utredare
för II-stiftelsen den 1 november.
NDR: Petter Rindforth
—-
Förslaget till nya domännamnnsregler för .se har genomgått ett antal
revideringar avseende detaljer och kommer att presenteras vid ett möte för
Nic-Se’s ombud tisdagen den 16 oktober. Några knäckfrågor som återstår att
lösa är dock exempelvis hur identifieringen av sökande ska ske när ansökan
inte längre är kopplad till en registrerad firma eller varumärke, samt hur
ett svenskt tvistlösningssystem ska se ut och vem som ska administrera
detta.
NIC-SE: Anette Hall
——
Staffan Hagnell arbetar sedan i måndags 8/10 som teknik ansvarig på NIC-SE.
Anders Janson ersätter Sven Düring som avgår som vd den sista oktober, men
står till förfogande fram till den sista januari 2002.
Netnod: Magnus Andersson (http://www.netnod.se)
——————————————————————-
Netnod har under första delen av 2001 ihop med SP – Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut installerat och driftsatt
tidsservrar (NTP) på knutpunkterna i Göteborg och Stockholm.
Under December 2001 planeras utbyggnaden av ytterligare
tidsservrar på knutpunkten i Malmö vara klar.
Information om projektet http://www.netnod.se/time/internettime.html
Knutpunkten i Göteborg kommer att uppgraderas till DPT 2x622Mbit/s
under månadsskiftet Oktober-November. Följande tekniker och
hastigheter finns idag driftsatta på knutpunkterna:
Stockholm:
FDDI 100Mbit/s
DPT 2x622Mbit/s
DPT 2×2,5Gbit/s
Göteborg:
FDDI 100Mbit/s
(DPT 2x622Mbit/s) under okt-nov
Malmö: DPT 2x622Mbit/s
Sundsvall: DPT 2x622Mbit/s
Netnod kommer under hösten att tillsammans med Cisco
anordna en grundutbildning i DPT/SRP teknik.
Grundutbildningen kommer att följas upp med en
fördjupningskurs senare under året.
Inbjudan kommer att sändas ut till Netnods kunder.

Nationella knutpunkter: Magnus Andersson
———————————————————–
Här redovisas summerad statistik för NETNOD-IX.
Trafiken redovisas för FDDI- och DTP/SRP-knutpunkterna.
Angivet är genomströmningen i Mbit/sekund under ett vardagsdygn.
Mätningarna görs var 5:e minut under en vecka.
För DPT/SRP-knutpunkten är trafiken genererad av 10 operatörer
av 21 möjliga, under 5 minuter 2001-10-08 (14:30-14:35).
Min Medel Max
Stockholm A+B FDDI 384 706 1244
Göteborg A+B FDDI n/a n/a n/a
Stockholm A+B DPT 597 978 1240
Netnod-IX http://www.netnod.se/

Bitos: Erik Hörnfeldt
—–
Kommittén för Internetannonsering, KIA, där Bitos är en av
initiativtagarna, presenterade den 2:a oktober resultatet av det arbete som
genomförts under våren och sommaren 2001 med målsättningen att etablera en
branschstandard för publikmätningar av webbanvändning i Sverige.
KIA är precis klara med ett omfattande arbete för att utarbeta
rekommendationer för mätningar av Internet. Syftet är att skapa underlag
för mått och mätmetoder som kan accepteras som branschstandard av alla
aktörer på marknaden för Internetannonsering.
KIA är en så kallad Joint Industry Committee, det vill säga en
branschkommitté för Internetannonsering där annonsörer, mediebyråer,
webbplatsägare och säljnätverk samverkar för att enas kring
konkurrensneutrala branschfrågor.
KIA har i sin rekommendation, som enhälligt godkänts av medlemspartnerna
annonsörföreningen, media byråerna, Tidningsutgivarna, säljbolagen samt
Bitos, sagt att webbplatsers räckvidd skall mätas med hjälp av en sk.
site-centric mätning med taggning. Innebörden av detta är att branschen
enats om att räckvidd skall likställas med unika webbläsare och att detta
mått skall vara grunden för de officiella topplistor som presenteras. KIA
säger samtidigt att vad avser mätning av Internetuniversum, webbmediets
räckvidd, målgruppsdata samt användarbeteende rekommenderar man en
panelbaserad mätning.
Det nya KIA-dokumentet “Rekommendation för publikmätning på Internet”,
presenterades den 25 september 2001.
Läs rekommendationen:
http://www.annons.se/page.html?id=257&oid=1002182112
I ett nästa steg kommer KIA att med rekommendationen som grund utvärdera
vilka aktörer som får KIAs godkännande.
*** Visdomsord

*** Samhällsektorer

IT-Kommissionen: Anne-Marie Eklund-Löwinder
——————- anne-marie.eklund-lowinder@itkommissionen.se
Dessa sista veckor av min tid på IT-kommissionen har jag en hel del trådar
att samla upp, och alltså inte så mycket tid över för omvärldsbevakning.
Något som kan vara av intresse är emellertid följande.
Regeringen utnämnde den 27 september Gun Eriksson, socialdemokratiskt
oppositionsråd i Sigtuna, till ny statssekreterare i Näringsdepartementet
med ansvar för infrastruktur-, IT- och transportfrågor fr.o.m. den 1
oktober. Gun Eriksson efterträder Birgitta Heijer som blivit ny
länsarbetsdirektör i Stockholm.

Gun Eriksson har en bred politisk erfarenhet från arbete både på central,
regional och lokal nivå. Hon var i början av 90-talet politiskt sakkunnig
åt dåvarande miljöministern Birgitta Dahl. 1995 invaldes Gun Eriksson i
Stockholms läns landsting, där hon arbetar med regionala utvecklingsfrågor
inom regionplane- och trafiknämnden. Under den förra mandatperioden,
1995-1998, var hon kommunalråd i Sigtuna och vice ordförande i
kommunstyrelsen med ansvar för barn- och ungdomsnämnden samt
socialnämnden.

Gun Eriksson är högstadielärare och har undervisat i ämnena biologi och
kemi.
Näringsminister Björn Rosengren har invigt Företagarguiden, en
Internetportal med myndighetsinformation riktad till företagare och
blivande företagare. Portalen innehåller information från ett 20-tal
myndigheter samlade på ett ställe på Internet.
http://www.foretagarguiden.gov.se/
Försvarsdepartementet har lagt fram sin proposition Fortsatt förnyelse för
totalförsvaret
http://forsvar.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/p200102_10.pdf
Där återfinns bl.a. många förslag kring hantering av informationssäkerhet
och informationsoperationer och förslag om ny myndighetsstruktur.
*** Kalendarium
Se http://www.isoc-se.a.se/Kalendarium/

Nytt på nätet augusti 3001————————————————————————

Nr. 39 – Augusti 2001 Ett nyhetsbrev från ISOC-SE 18 September, 2001
————————————————————————
NYTT PÅ NÄTET ges ut av ISOC-SE, den svenska avdelningen av Internet
Society. ISOC-SE är en ideell förening där såväl enskilda personer
som organisationer kan bli medlemmar. ISOC-SE vill främja
utvecklingen och användningen av Internet i Sverige.
I NYTT PÅ NÄTET sammanfattas den gångna månadens viktigaste
Internethändelser i Sverige och internationellt. NYTT PÅ NÄTET vänder
sig till alla som intresserar sig för Internets utveckling i Sverige.
NYTT PÅ NÄTET kan hittas på WWW: http://www.isoc-se.a.se/natnytt
För mer information om ISOC-SE och NYTT PÅ NÄTET se sist i brevet.
INNEHÅLL

*** Förord
Redaktören talar

*** Internet Society med underorgan:
IETF

*** Svenska Internetorganisationer:
NDR, BiTOS

*** Visdomsord

*** Samhällsektorer

*** Kalendarium

——————————————————————
*** Förord

Tjopp!

Det är lite svårt att komma på bra ord att skriva med alla händelser den
senaste veckan i världen. Översvämning i Sverige, skolbuss krockar med
timmersläp och terrorister i USA. Dessa händelser ger implikationer på vad
många gör, både i jobbet och i privatlivet.

Personligen fick jag ställa in en resa till Boston förra veckan, och jag
vet inte ännu om jag kommer prata på konferenser i slutet av veckan i Wien
och Bled. Min sambo är fortfarande fast i USA, och hon skulle kommit hem i
onsdags förra veckan, en arbetskamrat miste en kusin, en annan arbetskamrat
tog sig in till Manhattan och bygger Internet åt Röda Korset.

Jag tycker hans email uttrycker det vi alla känner. Just detta är kopplat
till händelserna i USA, men samma problem och känslor dyker upp vid alla de
händelser som mött oss senaste veckorna:

> Well, I spoke to Joe at Red Cross NY this morning. He was the fellow
> that sent the email to 3 aliases (in violation of a strict Red Cross
> policy) Saturday night. When we spoke he had just gotten to work and
> already he was pretty well frazzled. He works from their main NY
> facility at 150 Amsterdam Ave. up in the mid 60s in Manhattan. He came
> to work to find folks lined two deep up and down the block waiting to
> volunteer.
>
> The volunteer process starts by filling out a piece of paper with a
> pencil. After the paper comes inside someone enters it into the system.
> I guess he was worried they might run out of pencils. It’s easy to see
> that volunteers are a perishable resource here.
>
> Inside there are 4 floors of office space and 350 users. They have 13
> other locations. The IT staff is 3 people (Joe and two others). They
> have 15 servers in a “computer room”. It’s a computer room because
> that’s where the computers are. No raised floor. Standard wall power.
> They do have equipment closets, so the vertical wiring system is hidden.
> The horizontal wiring system often consists of cables running across the
> floor. Those cables run into daisy chained hubs. The initial survey
> turned up all daisy chained hubs.
>
> Just about everybody at Amsterdam Avenue is working on the WTC response.
> The problem is that these Red Cross folks do so much more. They respond
> and provide assistance if a house burns down. They help runaways at the
> Port Authority. They take people off the street when it’s cold at night.
>
> So starting tomorrow I’ll be trying to improve the quality of network
> life at 150 Amersterdam Ave.
Dessa orden får stå för sig själva.

På återhörande.

paf — mycket tagen

*** Internet Society med underorgan:

ISOC: Olle Thylander
—-
Inga större nyheter finns att rapportera – det verkar som om augusti är den
stora semestermånaden i stora delar av världen och efter INET 2001 i
Stockholm har inte mycket hänt.

Nästa större begivenhet som ISOC står bakom är NDSS (Network and
Distributed System Security Symposium) i februari 2002.

Under den lugna ytan har ISOC dock mycket att fundera över när det gäller
Internets framtid. Tekniska frågor tenderar att samtidigt bli politiska när
olika gruppers intressen kommer i konflikt med varandra. Tilldelningen av
adresser och teknik för att identifiera (spåra) användare är ett par
exempel.

Behövs verkligen IPv6 och vilka problem löser det egentligen? Vad kan man
göra för att sakta ner den oroande snabba ökningen av routingtabellernas
storlek? Vad betyder det att “The Internet is for everyone”? Menar vi
allvar måste vi göra Internet användbart för människor med olika typer av
handicapp.

I artiklar, briefings och policy-uttalanden behandlar ledande personer inom
ISOC frågor av denna typ. Mycket är tillgängligt för allmänheten genom att
det publiceras på ISOCs webbplats – http://www.isoc.org. Medlemmar av ISOC
kan få ytterligare information genom att logga in på “members area” –
http://members.isoc.org/.
ISOC-SE: Ragnar Lönn (http://www.isoc-se.a.se)
——–
Sommaren är slut och verksamheten överallt börjar så sakteliga komma
igång igen. ISOC-SE’s juridikgrupp presenterade tidigare rapporten om
“Tjänsteleverantörers ansvar för vidarebefordrad information på Internet”
(dvs den analyserade vilket ansvar en tjänsteleverantör borde ha för
material som sprids på nätet via sagda leverantör) och nu är man på väg
att ta nya krafttag. Den som har synpunkter på vilken intressant juridisk
fråga gruppen borde ta sig an härnäst får gärna skriva till Peter Dyer
med förslag.

Själv har jag varit inblandad i utvecklingen och lanseringen av det nya
mätprogrammet TPTEST som tagits fram på uppdrag av IT-kommissionen och som
nyligen släppts till allmän beskådan. TPTEST är alltså ett program man kan
använda för att mäta hastigheten på sin Internetanslutning. Det lär stå
mer om det i den här Nytt-På-Nätet utgåvan men jag har fått order att
skriva något intressant här så jag kan inte låta bli, helt enkelt. TPTEST
skrevs med målet att få fram ett program som skulle mäta nätprestanda så
rätt det bara gick (inom rimliga gränser) och det innebär bl.a.
dedikerade mätservrar som står placerade centralt i nätet och med mycket
snabba anslutningar.

Det finns redan prestandatest som använder sig av Javaprogram i en
webbrowser och mäter prestanda mot en webserver någonstans men
felmarginalerna i den typen av test kan vara ganska stora. Man vet aldrig
om Javakoden exekveras tillräckligt snabbt i browsern, hur lastad
webservern är eller hur belastad webserverns nätanslutning är. Den som
testar kanske har mer tillgänglig nätbandbredd än webservern och då är
det ju inte användarens bandbredd som testas utan serverns.

Överhuvudtaget är mätningar av bandbredd betydligt mer komplicerade än
man kan tro. Det är så väldigt många faktorer som har en inverkan på
den faktiska nätprestanda man får på sin Internetanslutning och iom att
utrustningen både hemma hos användarna och i olika delar av nätet
varierar så kraftigt är det fullt av möjliga bandbredds-flaskhalsar
och tusen olika småproblem för den som försöker mäta bandbredden. Det kan
också vara svårt att utläsa något ur resultatet av en mätning. Det
speciellt har varit en stor utmaning med TPTEST – att göra ett program
man ska kunna använda utan att vara nätverksexpert. Jag vet ärligt
talat inte om vi lyckats, det får nog tiden utvisa, men jag tror
åtminstonde att TPTEST kan hjälpa till att få folk intresserade och
lära sig mer om hur Internet fungerar “under ytan”.

TPTEST kan laddas ned från IT-kommissionens websida på adressen
http://www.itkommissionen.se/page/7/29.html

IETF: Patrik Fältström (http://www.ietf.org)
—-
Nya RFC:er:
2900 Internet Official Protocol Standards. J. Reynolds, R. Braden, S.
Ginoza. August 2001. (Format: TXT=112809 bytes) (Obsoletes RFC2800)
(Also STD1) (Status: STANDARD)

2999 Request for Comments Summary RFC Numbers 2900-2999. S. Ginoza.
August 2001. (Format: TXT=45307 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

3144 Remote Monitoring MIB Extensions for Interface Parameters
Monitoring. D. Romascanu. August 2001. (Format: TXT=62491 bytes)
(Status: PROPOSED STANDARD)

3151 A URN Namespace for Public Identifiers. N. Walsh, J. Cowan, P.
Grosso. August 2001. (Format: TXT=15595 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)

3152 Delegation of IP6.ARPA. R. Bush. August 2001. (Format: TXT=5727
bytes) (Updates RFC2874, RFC2772, RFC2766, RFC2553, RFC1886) (Also
BCP0049) (Status: BEST CURRENT PRACTICE)

3153 PPP Multiplexing. R. Pazhyannur, I. Ali, C. Fox. August 2001.
(Format: TXT=19244 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)

3154 Requirements and Functional Architecture for an IP Host Alerting
Protocol. J. Kempf, C. Castelluccia, P. Mutaf, N. Nakajima, Y. Ohba,
R. Ramjee, Y. Saifullah, B. Sarikaya, X. Xu. August 2001. (Format:
TXT=31534 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

3155 End-to-end Performance Implications of Links with Errors. S.
Dawkins, G. Montenegro, M. Kojo, V. Magret, N. Vaidya. August 2001.
(Format: TXT=36388 bytes) (Also BCP0050) (Status: BEST CURRENT
PRACTICE)

3156 MIME Security with OpenPGP. M. Elkins, D. Del Torto, R. Levien,
T. Roessler. August 2001. (Format: TXT=26809 bytes) (Updates RFC2015)
(Status: PROPOSED STANDARD)

3157 Securely Available Credentials – Requirements. A. Arsenault, S.
Farrell. August 2001. (Format: TXT=46169 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)

3158 RTP Testing Strategies. C. Perkins, J. Rosenberg, H. Schulzrinne.
August 2001. (Format: TXT=48208 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

3159 Structure of Policy Provisioning Information (SPPI). K.
McCloghrie, M. Fine, J. Seligson, K. Chan, S. Hahn, R. Sahita, A.
Smith, F. Reichmeyer. August 2001. (Format: TXT=78621 bytes) (Status:
PROPOSED STANDARD)

3160 The Tao of IETF – A Novice’s Guide to the Internet Engineering
Task Force. S. Harris. August 2001. (Format: TXT=98411 bytes)
(Obsoletes RFC1718) (Also FYI0017) (Status: INFORMATIONAL)

3161 Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol
(TSP). C. Adams, P. Cain, D. Pinkas, R. Zuccherato. August 2001.
(Format: TXT=54585 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)

3162 RADIUS and IPv6. B. Aboba, G. Zorn, D. Mitton. August 2001.
(Format: TXT=20492 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)

3163 ISO/IEC 9798-3 Authentication SASL Mechanism. R. Zuccherato, M.
Nystrom. August 2001. (Format: TXT=32498 bytes) (Status:
EXPERIMENTAL)

3164 The BSD Syslog Protocol. C. Lonvick. August 2001. (Format:
TXT=72951 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

3165 Definitions of Managed Objects for the Delegation of Management
Scripts. D. Levi, J. Schoenwaelder. August 2001. (Format: TXT=134479
bytes) (Obsoletes RFC2592) (Status: PROPOSED STANDARD)

3166 Request to Move RFC 1403 to Historic Status. D. Meyer, J.
Scudder. August 2001. (Format: TXT=3740 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)

3167 Request to Move RFC 1745 to Historic Status. D. Meyer, J.
Scudder. August 2001. (Format: TXT=3825 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)

3171 IANA Guidelines for IPv4 Multicast Address Assignments. Z.
Albanna, K. Almeroth, D. Meyer, M. Schipper. August 2001. (Format:
TXT=15389 bytes) (Also BCP0051) (Status: BEST CURRENT PRACTICE)

*** Svenska Internetorganisationer

IIS: Olle Thylander
—-
II-stiftelsen kan rapportera att arbetet med att bredda styrelsen pågår för
fullt. Resultatet från det arbetet hoppas stiftelsen kunna presentera inom
kort. Redan nu har dock vissa ändringar skett.

En är att Hans Wallberg inte längre kommer att delta i styrelsearbetet. För
det finns det flera skäl. Hans vill undvika eventuella framtida
jävsituationer då Netnod, där Hans är VD, har fått i uppdrag att sköta
driften av .se-servrarna. Ett annat skäl till att Hans vill lämna styrelsen
är tidsbrist. Arbetet med att uppgradera det svenska universitetsdatornätet
SUNET kommer nämligen att ta en stor del av hans tid. Läs mer om detta på
http://www.iis.se.

Dataföreningens representant i styrelsen, Kurth Gladh, lämnar också och
ersätts av sin efterträdare på posten som VD i Dataföreningen, Ola
Vettergren.

II-stiftelsen för dessutom samtal om styrelserepresentation med flera andra
organisationer.

II-stiftelsen har också rekryterat två kända profiler till sitt kansli. Det
är Anne-Marie Eklund Löwinder och Jan Berner från IT-kommissionen som
börjar jobba för stiftelsen den 1 november. De kommer bland annat genomföra
utredningar kring Internets utveckling och arbeta med att sprida resultaten
från stiftelsens arbete.

Internetdagarna

II-stiftelsen har tillsammans med Dataföreningen börjat marknadsföra
Internetdagarna 2001 som genomförs den 17 och 18 oktober på Folkets Hus i
Stockholm. Det uppdaterade programmet finns på webben. Se bland annat
http://www.iis.se/Internetdagarna.

En nyhet som inte hann med i det tryckta programmet är att Carl Bildt
kommer att vara öppningstalare och tala om ICANN:s At large-studie som han
leder. Rapporten finns i en “draft version” på ICANN:s hemsida och den ska
läggas fram slutgiltigt vid ICANN:s novembermöte i Los Angeles.

Tillsamman med Carl Bildt kommer även IAB:s ordförande John Klensin att
öppningstala. Internetdagarna består av 20 seminarier med totalt 80 talare.
II-stiftelsens ambition är att Internetdagarna ska bli ett
gränsöverskridande forum för det svenska Internetsamfundet.

NDR: Petter Rindforth
—-

Yttranden över remissen om nya domännamnsregler, “Från förprövning till
efterprövning? NDR 2.5 – 3.0” har inkommit från BitoS, Signaturdata, Telia,
Tele2, Brann patentbyrå, Svenskt Näringsliv, Domaininfo och Nic-Se.

Telia och Tele2 förordar version 2.5, Nic-Se har kommenterat de tekniska
konsekvenserna av de båda förslagen utan särskilt förord, och övriga svar
förordar 3.0.

NDR har nu fått II-Stiftelsens uppdrag att arbeta vidare på 3.0 och en
reviderad version kommer att presenteras och diskuteras på ett möte med
domännamnsombuden den 16 oktober, tillsammans med en presentation av arbetet
kring ett svenskt tvistlösningssystem (“UDRP+”). NDR har även planerat in
gemensamma möten med Nic-Se för att utreda praktiskt/tekniska konsekvenser
av ett nytt regelverk och få fram en tidplan för när nya regler och
tvistlösningssystem kan träda i kraft.

Netnod: Magnus Andersson (http://www.netnod.se)
——————————————————————-

Utvecklingen av trafikmängden i Stockholm har verkligen överträffat
allas förväntningar och nuvarande 2x622Mbit/s är inte tillräcklig
för att hantera all den peering som vill utbytas via Stockholm.

Läget ute i landet är helt annorlunda, där underträffas istället
?tyvärr? förväntningarna. Knutpunkterna i Göteborg och Malmö har
lågt trafikutbyte och har långt kvar innan dem är i behov
av uppgradering till högre hastighet.

I Stockholm lanserar Netnod en ?ny? DPT knutpunkt som arbetar
med en kapacitet på 2×2.5Gbit/s (OC48/STM16) som komplement till
den befintliga 2x622Mbit/s (OC12/STM4) knutpunkten.

Samtidigt som knutpunkten i Stockholm utvecklas och uppgraderas
så är också den 4:e nationella knutpunkten klar.
Driftsättning av knutpunkten i Sundsvall genomfördes sista veckan
i Augusti och har en kapacitet på 2x622Mbit/s (OC12/STM4)

Fortlöpande information kommer att finnas på Netnods hemsida.

Nationella knutpunkter: Magnus Andersson
———————————————————–

Här redovisas summerad statistik för NETNOD-IX.
Trafiken redovisas för FDDI- och DTP/SRP-knutpunkterna.

Angivet är genomströmningen i Mbit/sekund under ett vardagsdygn.
Mätningarna görs var 5:e minut under en vecka.

För DPT/SRP-knutpunkten är trafiken genererad av 11 operatörer
av 20 möjliga, under 10 minuter den 2001-09-10 (16:00-16:10).

Min Medel Max
Stockholm A+B FDDI 302 639 1084
Göteborg A+B FDDI 16 78 183
Stockholm A+B DPT 437 1100 1450

Netnod-IX http://www.netnod.se/

*** Visdomsord

*** Samhällsektorer

IT-Kommissionen: Anne-Marie Eklund-Löwinder
—————-
anne-marie.eklund-lowinder@itkommissionen.se

En titt in i myndighets-Sverige har gett följande resultat:

Som ett led i Post- och telestyrelsens (PTS) uppdrag att följa
utvecklingen av IT-infrastrukturen i Sverige har myndigheten genomfört en
kartläggning som publicerades i mitten av augusti. Denna kartläggning
fokuserar på fem områden: Måluppfyllelse, utbyggnad, tillgänglighet, stöd
och regional utveckling, utgående från regeringens IT-proposition.
Rapporten bygger främst på enkätsvar från kommuner och kommersiella
operatörer.
Enligt kartläggningen har antalet hushåll med bredbandsuppkoppling mer än
fördubblats sedan årsskiftet. Bredbandsuppkopplingarna har ökat från
cirka 165 000 till cirka 400 000.

Definitionen på bredband är enligt PTS-rapport IT-infrastruktur med hög
överföringskapacitet som helt eller delvis har sådan kapacitet att den
medger förmedling av multimedietjänster med god kvalitet i riktning både
till och från användare. Mycket av innehållet i rapporten förtjänar en djupare
diskussion?

http://www.pts.se/dokument/getFile.asp?FileID=2379
http://www.pts.se/dokument/getFile.asp?FileID=2385

Regeringen beslutade den 12 januari 1995 att Försvarsberedningen skulle
svara för samråd mellan företrädare för regeringen och företrädare för
riksdagspartierna rörande det långsiktiga försvarsbeslutet.
Försvarsberedningen är ett forum för konsultationer mellan regeringen och
riksdagen i långsiktiga säkerhets- och försvarspolitiska frågor.
Försvarsberedningen har bl.a. till uppgift att fortlöpande följa den
säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden och bedöma såväl hot och
risker som det internationella säkerhets- och försvarssamarbetets
utveckling. Försvarsberedningen består av representanter från samtliga
riksdagspartier utom (m).

I rapporten Ny struktur för ökad säkerhet ? Nätverksförsvar och
krishantering som överlämnades till regeringen den 31 augusti gör
Försvarsberedningen några konstateranden:

– Relativt sett fortsatt minskad vikt vid förmåga att möta väpnat angrepp
och ökad vikt vid förmåga att bidra till fred och säkerhet
– En ny struktur för hantering av sårbarhet och säkerhet i samhället bör
etableras
– Helhetssyn och rationellt, kostnadseffektivt utnyttjande av resurser
– Partnerskap mellan stat och näringsliv för att gemensamt öka säkerheten
i infrastrukturen
– Regeringens krisledning och samordningen av Regeringskansliets och
myndigheternas arbete i akuta krissituationer måste utvecklas
– Övergripande strategi för samhällets hantering av IT-säkerhet och skydd
mot informationsoperationer
– Ett tvärsektoriellt samordningsorgan för IT-säkerhet och skydd mot
informationsoperationer bör inrättas
– En funktion för IT-incidenthantering bör inrättas i högskolemiljö som en
egen myndighet
– Försvarsresurserna bör användas i fred för både svåra påfrestningar och
annan civil krishantering
– Den civil-militära samverkan bör utvecklas ytterligare
– Grundsatsen är att militärt våld eller tvång inte skall brukas mot den
egna befolkningen eller andra civila
– Utvecklingen inom kommunikation och IT är grunden för ett framtida
militärt nätverksförsvar
– Yrkesofficerare bör vara skyldiga att tjänstgöra i internationell
verksamhet

Hela betänkandet finns på http://forsvar.regeringen.se/pdf/fober2.pdf

IT-kommissionen har besvarat den första omgången av remissen på
Sårbarhets- och säkerhetsutredningens betänkande Säkerhet I en ny tid (SOU
2001:41). IT-kommissionen anser att utredningen tenderar att måla upp en
alltför centralistisk modell för arbetet med IT- och informationssäkerhet.
Det är viktigt att det arbete som utförs, utförs lokalt men att det kan
samordnas,
och att erfarenheter kan spridas. Säkerhetsarbetet kan inte bedrivas centralt i
dagens
distribuerade informationssystem.

Varje incident och situation är given av hur den enskilda miljön ser ut,
vilka programvaror och tekniker som används, vilken typ av information som
hanteras etc. IT-kommissionen anser att man här bör dra nytta av de
erfarenheter av samverkan som gjordes i samband med omställningen till år 2000.
I stället för att dela upp arbetsuppgifterna vertikalt (s.k. “stuprörsprincip”)
så bör
man organisera arbetet efter den “närprincip” som utredningen framhåller som
viktig, dvs.
att gå från det lokala, till det centrala, där de föreslagna funktionerna utgör
en
samordnande och vägledande kraft, inte en verkställande och dominerande.

Hela remissvaret finns på www.itkommissionen.se.

IT-kommisionen har också lämnat ett remissvar på PTS förslag om införande
av ENUM i Sverige. ENUM är en funktion som översätter telefonnummer till
Internetbaserade adresser. IT-kommissionen anser att Post- och
Telestyrelsens (PTS) rapport om ENUM är heltäckande och ger en mycket bra
beskrivning av det aktuella området, och stödjer flertalet av PTS
rekommendationer till regeringen.

Hela remissvaret finns på www.itkommissionen.se.

IT-kommissionen har offentliggjort mätprogrammet TPTEST. Syftet med TPTEST
är att användare, via sin Internetanslutning, ska kunna få en uppfattning
om vilken genomströmningshastighet (bandbredd, bit/s) som användaren har
till/från olika platser, dvs. platser där en mätserver för TPTEST är
placerad. TPTEST består av klienter och mätservrar. I mätsystemet ingår
också en s.k. masterserver. En mätserver och masterservern är placerade
vid den nationella knutpunkten i Stockholm. Via masterservern kan TPTEST
också hämta en lista över vilka andra mätservrar som kan utnyttjas för
mätning. Om och när Internetoperatörer vill sätta upp mätservrar för
TPTEST i sina nät avgör de själva.

IT-kommissionen har inte för avsikt att själv vidareutveckla TPTEST och
publicerar därför också källkoden till programmet.

Från IT-kommissionens webbplats http://www.itkommissionen.se/page/7/29.html
kan man hämta:

– en körbar version av TPTEST (s.k. exe-fil),
– beskrivning av TPTEST,
– några vanliga frågor med svar,
– testrapporter från SP,
– källkod till TPTEST.

Kontaktpersoner vid IT-kommissionen är:
Jan Berner, tel: 08-405 47 01; mobil: 070-60 30 067.
jan.berner@itkommissionen.se
Anne-Marie Eklund Löwinder, tel: 08-405 33 67; mobil: 0705-43 26 99.
anne-marie.eklund-lowinder@itkommissionen.se

*** Kalendarium

Kalendarium
———–

Se http://www.isoc-se.a.se/Kalendarium/

Nytt på nätet juli 2001————————————————————————

Nr. 38 – Juli 2001 Ett nyhetsbrev från ISOC-SE 13 Augusti, 2001
————————————————————————
NYTT PÅ NÄTET ges ut av ISOC-SE, den svenska avdelningen av Internet
Society. ISOC-SE är en ideell förening där såväl enskilda personer
som organisationer kan bli medlemmar. ISOC-SE vill främja
utvecklingen och användningen av Internet i Sverige.
I NYTT PÅ NÄTET sammanfattas den gångna månadens viktigaste
Internethändelser i Sverige och internationellt. NYTT PÅ NÄTET vänder
sig till alla som intresserar sig för Internets utveckling i Sverige.
NYTT PÅ NÄTET kan hittas på WWW: http://www.isoc-se.a.se/natnytt
För mer information om ISOC-SE och NYTT PÅ NÄTET se sist i brevet.
INNEHÅLL
*** Förord
Redaktören talar
*** Internet Society med underorgan:
IETF
*** Svenska Internetorganisationer:
NDR, BiTOS
*** Visdomsord
*** Samhällsektorer
*** Kalendarium
——————————————————————
*** Förord
Tjopp!
Sommar, så mycket annat att göra än att jobba. Och vilken sommar sen.
Varmt, soligt och skönt väder i stora delar av Sverige.
Precis som förra året blir rapporteringen av vad som händer i
Sverige minimal, så inte mycket händer.
Själv börjar jag arbeta igen först nästa vecka, så förutom en IETF
i London förra veckan (första veckan av augusti) så har inte mycket
hänt på standardiseringsfronten heller.
Så, till nästa nummer, håll i hatten. Nu kommer hösten.
Patrik

*** Internet Society med underorgan:

IETF: Patrik Fältström (http://www.ietf.org)
—-
Nya RFC:er:
3095 RObust Header Compression (ROHC): Framework and four profiles:
RTP, UDP, ESP, and uncompressed. C. Bormann, C. Burmeister, M.
Degermark, H. Fukushima, H. Hannu, L-E. Jonsson, R. Hakenberg, T.
Koren, K. Le, Z. Liu, A. Martensson, A. Miyazaki, K. Svanbro, T.
Wiebke, T. Yoshimura, H. Zheng. July 2001. (Format: TXT=368746 bytes)
(Status: PROPOSED STANDARD)
3096 Requirements for robust IP/UDP/RTP header compression. M.
Degermark. July 2001. (Format: TXT=15018 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3145 L2TP Disconnect Cause Information. R. Verma, M. Verma, J.
Carlson. July 2001. (Format: TXT=17421 bytes) (Status: PROPOSED
STANDARD)
3147 Generic Routing Encapsulation over CLNS Networks. P. Christian.
July 2001. (Format: TXT=14125 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3148 A Framework for Defining Empirical Bulk Transfer Capacity
Metrics. M. Mathis, M. Allman. July 2001. (Format: TXT=36041 bytes)
(Status: INFORMATIONAL)
3150 End-to-end Performance Implications of Slow Links. S. Dawkins, G.
Montenegro, M. Kojo, V. Magret. July 2001. (Format: TXT=39942 bytes)
(Also BCP0048) (Status: BEST CURRENT PRACTICE)

*** Svenska Internetorganisationer

NDR: Petter Rindforth
—-
NDR har inget att rapportera.

BitoS: Mikael Pawlo (http://www.bitos.org/)
—–
Bitos har avgett remissvar till Nämnden för domännamnsregler, synpunkter
till Förslag till nya regler, DRS version 2.5 och 3.0.
– BitoS förespråkar registrerbarhet av varumärken direkt under .se
– BitoS förespråkar minskad prövning avseende relativa hinder
– BitoS förespråkar en summarisk prövning av sökta registreringar för att
undvika onödiga och mer kostsamma tvister
– BitoS ser fortsatt krav på bakomliggande rättsförhållande för
domännamnsregistrering
– BitoS anför som en förutsättning för sitt remissvar att inga regeländringar
genomförs förrän UDRP+ har presenterats och en remissomgång
avseende tvistlösningssystemet genomförts
Remissvaret har på grund av semestertider ännu inte nått BitoS webbplats,
men kan erhålles per e-post i Word-format av Mikael Pawlo, mikael@pawlo.com

*** Kalendarium
Kalendarium
———–

Se http://www.isoc-se.a.se/Kalendarium/

Nytt på Nätet nr 37————————————————————————

Nr. 37 – Juni 2001 Ett nyhetsbrev från ISOC-SE 22 Juli, 2001
————————————————————————
NYTT PÅ NÄTET ges ut av ISOC-SE, den svenska avdelningen av Internet
Society. ISOC-SE är en ideell förening där såväl enskilda personer
som organisationer kan bli medlemmar. ISOC-SE vill främja
utvecklingen och användningen av Internet i Sverige.
I NYTT PÅ NÄTET sammanfattas den gångna månadens viktigaste
Internethändelser i Sverige och internationellt. NYTT PÅ NÄTET vänder
sig till alla som intresserar sig för Internets utveckling i Sverige.
NYTT PÅ NÄTET kan hittas på WWW: http://www.isoc-se.a.se/natnytt
För mer information om ISOC-SE och NYTT PÅ NÄTET se sist i brevet.
INNEHÅLL
*** Förord
Redaktören talar
*** Internet Society med underorgan:
ISOC, ISOC-SE, IETF
*** Svenska Internetorganisationer:
IIS, NDR, BiTOS
*** Visdomsord
*** Samhällsektorer:
IT-Kommissionen
*** Kalendarium
——————————————————————
*** Förord
Tjopp!
Det blev ett sent julinummer. Normalt kommer Nytt På Nätet ut den
15:e eller 16:e i månaden, men detta blev inte förrän den 21:a.
Det ger mig möjlighet att förklara hur en Nytt På Nätet kommer till,
och ni kan höra av er till redaktionen och tala om om ni vill ha några
förändringar.
Den 1:a i varje månad skickar jag som redaktör in begäran om texter
från glada frivilliga som erbjudit sig att skriva om Internet i Sverige.
Listan över vilka som skriver håller jag för mig själv, men om ni
saknar något, eller tycker något är alldeles för drygt, hör av er
till redaktionen. Hittills har vi inte nekat någon plats i NPN. Det
är snarare så att jag har några på min lista som inte skrivit på många
många nummer som kanske ska bytas ut.
Jag begär in texter till normalt första vardagen efter den 10:e
i månaden. Runt den 10:e skickar jag ut en påminnelse, och pga
försenade texter och min oförmåga att varken säga stopp vid ett visst
klockslag eller skriva NPN när texterna kommit in (utan två dagar senare)
så kommer NPN inte ut förrän den 15:e eller den 16:e.
Detta nummer (liksom nästa nummer i Augusti) är det historiskt alltid
svårt att få texter till. Skribenterna har semester, och hör av sig
att de vill ha en extra vecka på sig då de just kommit tillbaka.
När jag fått texterna så tycker jag att just den dagen är det skönare
att åka och bada än att skriva NPN etc. Så, NPN denna månad kom ut
som ni ser den 21:a juli. 6 dagar senare än normalt.
Om detta stört er rytm så hör av er. Jag tar gärna med engångsskribenter,
men kom ihåg att ni ska skriva om vad ni hållit på med vad gäller Internet.
NPN är inget debattforum.
Patrik

*** Internet Society med underorgan:

ISOC: Olle Thylander
—–
ISOC ser över sin organisation
——————————
Vid ISOCs styrelsemöte i Stockholm under juni ägnades mycket tid åt att
diskutera organisationens framtida inriktning och förhållandet mellan dess
olika verksamheter. ISOC kom ju till en gång framför allt för att det
behövdes en värdorganisation för IETF och standardprocessen inom Internet,
och ISOC fyller fortfarande denna roll för IETF, IAB, IESG och IRTF.
Härtill kommer att ISOC stöder RFC Editor-funktionen.
Men ISOC har också andra uppgifter, eller “pelare” för att tala EU-språk.
En viktig sådan är Public Policy. ISOC står för värden som öppenhet, frihet
från censur, oberoende av leverantörer, yttrandefrihet och värnande om
upphovsrätten. ISOC hamnar här ofta i en dialog med stater som ser
annorlunda på hanteringen av information och medborgerliga rättigheter.
ISOC stöder också ISTF (Internet Societal Task Force), där åsikterna kring
sådana frågor emellertid bryts och där uppnåendet av ens ungefärlig enighet
visat sig vara ännu svårare än det är i renodlat tekniska frågor.
En mer okontroversiell (men tyvärr kostnadskrävande) uppgift är Education
and Training. ISOC har betytt mycket genom att anordna utbildningar och
workshops framför allt för deltagare från utvecklingsländer och länder där
Internet-penetrationen ännu inte nått så långt. Till utbildningsprogrammet
räknas också “Internet Fiesta”. Benämningen för tankarna till fest och
tanken är också att sprida glädje genom en rad samordnade aktiviteter för
Internetanvändare över hela världen. För att lugna alla puritaner bör dock
påpekas att även Internet Fiesta har ett högre syfte, nämligen att främja
användningen av Internet.
Som en pelare ses också Membership, alltså medlemsvärvning och
medlemsaktiviteter. Här spelar ISOCs olika chapters en viktig roll och en
återkommande diskussion är hur ansvaret (och de ekonomiska resurserna) bör
fördelas mellan ISOC centralt och chapters.
Som ett resultat av diskussionen i Stockholm har styrelsen uppdragit åt en
“High-level Executive Committee” att bedöma verksamheten och ge
rekommendationer till styrelsen inom 3 månader. Styrelsen förväntas
därefter genomföra betydelsefulla förändringar i ISOCs struktur och fokus
vid sitt möte i Salt Lake City i december 2001.
Oruye drar sig tillbaka från Board of Trustees
———————————————-
För ett par månader sedan kunde Nytt på Nätet rapportera om utfallet av
valet till Board of Trustees. En av de valda kandidaterna , O.O. Oruye, har
därefter dragit tillbaka sin kandidatur, och i stället har styrelsen utsett
Latif Ladid till ny ledamot i ett år fr o m juni 2001.
Oruye från Nigeria har gjort sig känd som en energisk talesman för det
fattiga Afrika och har ofta fått förklara att det inte är självklart att
alla har tillgång till world wide web – i Afrika får man inte ens ta för
givet att det finns elström. I korridorerna väcker han uppmärksamhet genom
sin färggranna afrikanska klädsel. I sitt hemland har han en rad viktiga
poster.
Hans efterträdare, Latif Ladid, står närmare industrivärlden med stor
erfarenhet från företag i Marocko och Europa (bl a Ericsson Telebit). Han
är bl a en av initiativtagarna till IPv6 Forum.

ISOC-SE: Olle Thylander
——-
I Sverige bryter ju den stora semesterepidemin ut redan i slutet av juni
och ISOC-SE gör därmed ett uppehåll i sina medlemsaktiviteter och
återkommer till hösten.
Det senaste styrelsemötet den 26 juni ägnades framförallt åt en utvärdering
av INET 2001 och det svenska ordförandeskapet i ISOC ECC.
Vid samma sammanträde utsågs definitivt den nya BOK-redaktionen, som alltså
består av Ulla Sandberg, sammankallande, Jan Berner och Björn Larsson.

IETF: Patrik Fältström (http://www.ietf.org)
—-
Nya RFC:er:
3068 An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers. C. Huitema. June 2001.
(Format: TXT=20120 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3113 3GPP-IETF Standardization Collaboration. K. Rosenbrock, R.
Sanmugam, S. Bradner, J. Klensin. June 2001. (Format: TXT=11405
bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3116 Methodology for ATM Benchmarking. J. Dunn, C. Martin. June 2001.
(Format: TXT=295052 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3118 Authentication for DHCP Messages. R. Droms, Editor, W. Arbaugh,
Editor. June 2001. (Format: TXT=35536 bytes) (Status: PROPOSED
STANDARD)
3119 A More Loss-Tolerant RTP Payload Format for MP3 Audio. R.
Finlayson. June 2001. (Format: TXT=37796 bytes) (Status: PROPOSED
STANDARD)
3120 A URN Namespace for XML.org. K. Best, N. Walsh. June 2001.
(Format: TXT=8068 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3121 A URN Namespace for OASIS. K. Best, N. Walsh. June 2001. (Format:
TXT=11074 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3122 Extensions to IPv6 Neighbor Discovery for Inverse Discovery
Specification. A. Conta. June 2001. (Format: TXT=40416 bytes)
(Status: PROPOSED STANDARD)
3123 A DNS RR Type for Lists of Address Prefixes (APL RR). P. Koch.
June 2001. (Format: TXT=14648 bytes) (Status: EXPERIMENTAL)
3124 The Congestion Manager. H. Balakrishnan, S. Seshan. June 2001.
(Format: TXT=53591 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3127 Authentication, Authorization, and Accounting: Protocol
Evaluation. D. Mitton, M. St.Johns, S. Barkley, D. Nelson, B. Patil,
M. Stevens, B. Wolff. June 2001. (Format: TXT=170579 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3128 Protection Against a Variant of the Tiny Fragment Attack (RFC
1858). I. Miller. June 2001. (Format: TXT=8242 bytes) (Updates
RFC1858) (Status: INFORMATIONAL)
3129 Requirements for Kerberized Internet Negotiation of Keys. M.
Thomas. June 2001. (Format: TXT=11401 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3130 Notes from the State-Of-The-Technology: DNSSEC. E. Lewis. June
2001. (Format: TXT=22291 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3131 3GPP2-IETF Standardization Collaboration. S. Bradner, P. Calhoun,
H. Cuschieri, S. Dennett, G. Flynn, M. Lipford, M. McPheters. June
2001. (Format: TXT=13643 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3132 Dormant Mode Host Alerting (“IP Paging”) Problem Statement. J.
Kempf. June 2001. (Format: TXT=34985 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3133 Terminology for Frame Relay Benchmarking. J. Dunn, C. Martin.
June 2001. (Format: TXT=44182 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3134 Terminology for ATM ABR Benchmarking. J. Dunn, C. Martin. June
2001. (Format: TXT=29542 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3135 Performance Enhancing Proxies Intended to Mitigate Link-Related
Degradations. J. Border, M. Kojo, J. Griner, G. Montenegro, Z.
Shelby. June 2001. (Format: TXT=114825 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3136 The SPIRITS Architecture. L. Slutsman, Editor, I. Faynberg, H.
Lu, M. Weissman. June 2001. (Format: TXT=19241 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3137 OSPF Stub Router Advertisement. A. Retana, L. Nguyen, R. White,
A. Zinin, D. McPherson. June 2001. (Format: TXT=8140 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3138 Extended Assignments in 233/8. D. Meyer. June 2001. (Format:
TXT=6776 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3139 Requirements for Configuration Management of IP-based Networks.
L. Sanchez, K. McCloghrie, J. Saperia. June 2001. (Format: TXT=23624
bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3140 Per Hop Behavior Identification Codes. D. Black, S. Brim, B.
Carpenter, F. Le Faucheur. June 2001. (Format: TXT=16586 bytes)
(Obsoletes RFC2836) (Status: PROPOSED STANDARD)
3141 CDMA2000 Wireless Data Requirements for AAA. T. Hiller, P. Walsh,
X. Chen, M. Munson, G. Dommety, S. Sivalingham, B. Lim, P. McCann, H.
Shiino, B. Hirschman, S. Manning, R. Hsu, H. Koo, M. Lipford, P.
Calhoun, C. Lo, E. Jaques, E. Campbell, Y. Xu, S. Baba, T. Ayaki, T.
Seki, A. Hameed. June 2001. (Format: TXT=27998 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3142 An IPv6-to-IPv4 Transport Relay Translator. J. Hagino, K.
Yamamoto. June 2001. (Format: TXT=20864 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3143 Known HTTP Proxy/Caching Problems. I. Cooper, J. Dilley. June
2001. (Format: TXT=57117 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

*** Svenska Internetorganisationer

II-stiftelsen Olle Thylander
——————
II-stiftelsen beslöt vid sitt senaste sammanträde bl a att bevilja ett stöd
till ICANN för det budgetår som upphör den sista juni 2001. I avsaknad av
avtal mellan ICANN och ccTLD-organisationerna bidrar de senare till
budgeten genom frivilliga bidrag enligt en fördelning som ccTLDerna själva
kunnat påverka och funnit rimlig.
Vid ICANN-mötet i Stockholm nyligen beslöt ju ccTLDerna att utträda ur sin
support-organisation inom ICANN-systemet, det s k Names Council, där de
inte haft – och inte heller förväntar sig att få – det inflytande som de
anser sig berättigade till med hänsyn till sin betydelse och sitt bidrag
till budgeten. Åtgärden möttes faktiskt med förståelse från flera av de
organisationer som ingår i Names Council och kommer förhoppningsvis att
leda till att ICANN i framtiden på ett bättre sätt kommer att betjäna och
stödjas av de organisationer som förvaltar landsdomäner, däribland
II-stiftelsen.
Styrelsen diskuterade också det utredningsuppdrag som regeringen gett
avseende ny lagstiftning och myndighetsorganisation inom området för
elektronisk kommunikation (Dir 2001:32), tidigare beskrivet i Nytt på
Nätet.
En del i uppdraget är ju att “lämna de författningsförslag som anses
nödvändiga för att möjliggöra statlig tillsyn av de principer för
administration av nationella toppdomäner för adressering på Internet som
utarbetats av den mellanstatliga rådgivande kommittén (GAC).”
Att regeringarna vill ha ett inflytande över domännamnshanteringen är något
som både ICANN och ISOC har stor förståelse för. I Sverige har
II-stiftelsen sedan länge erbjudit staten en plats i styrelsen – något som
regeringen dock hittills valt att inte utnyttja. ISOC med flera har nu
blivit mycket oroade av utvecklingen i USA, där man nu tar den amerikanska
kongressen till hjälp för att lagstiftningsvägen driva igenom en ny
toppdomän, Kids.
ISOC påpekar med all rätt att den amerikanska regeringen varit en av
tillskyndarna till att det bildas en oberoende, internationellt erkänd
organisation (ICANN) för att sköta domännamnsfrågorna och ta det fulla
ansvaret. Om den amerikanska regeringen nu blandar sig i urholkar man
ICANNs auktoritet, skapar misstänksamhet internationellt om de amerikanska
intentionerna (det finns redan en kritik att ICANN är alltför USA-beroende)
och ger ett incitament åt andra regeringar att också försöka påverka ICANNs
verksamhet genom egna åtgärder.
För att återvända till Sverige kan man konstatera att relativt få
organisationer tycks ha varit intresserade av att kommentera förslagen till
nya regler för .se-domänen – oaktat förlängningen av remisstiden till den
16 juli. Det är nu upp till NDR att värdera de synpunkter som kommit in och
lägga fram ett definitivt förslag för II-stiftelsens styrelse, som därefter
får ta ställning till regeländringarna.

NDR: Petter Rindforth
—-
NDR har påbörjat genomgången av de svar som kommit in på remissen om nya
domännamnsregler. Bland de som yttrat sig finns Svensk Handel, PRV, Nic-Se
samt ett antal domänombud.

BitoS: Mikael Pawlo (http://www.bitos.org/)
—–
BitoS nyvalde ordförande Erik Hörnfeldt reflekterar i en sommarkrönika
publicerad hos Dagens Media över vad som varit i internetbranschen. Han
efterlyser ett bättre regelsystem för mätningar och en medvetenhet om
att det börjar bli bråttom för att inte missa tåget.
“Nu börjar det emellertid bli lite ont om tid. Annonspengarna strömmar
liksom inte riktigt till längre och vad som behövs är följande:
* Gemensamma definitioner som alla accepterar av vad vi menar med
annonsexponering, sidvisning och unika besökare.
* Enighet om ett panelmätningsystem typ MMXI, Netrating eller Netvalue för
räckvidd och målgrupper.
* Enighet om vilken mätmetod, till exempel Red Measure eller Netcheck, som
ska användas för användaraktiviteter som besök och sidvisningar.
* Enighet om hur revidering av annonsleveranssystemen ska ske och vem som
ska göra denna.”
Läs hela texten:
http://www.dagensmedia.se/dm/dm.nsf/0/A357746E25FCFE20C1256A7E00545B4C?open
document

*** Samhällsektorer:

Regeringskansliet, IT-kommissionen och offentlig sektor:
—————- Anne-Marie Eklund Löwinder

(http://www.itkommissionen.se)
IT-kommissionen har äntligen publicerat en engelsk version av Generell
vägledning till framtidssäker IT-infrastruktur.
http://www.itkommissionen.se/extra/document/?id=347
IT-kommissionen har tillsammans med Statskontoret tagit fram en
administrativ vägledning för Incidenthantering. Rapporten innehåller
riktlinjer och råd för etablering och drift av s.k. CSIRC-funktioner
(Computer Security Incident Response Capability), dvs.
organisationsenheter för beredskap och operativ insats vid IT-incidenter.
http://www.itkommissionen.se/extra/document/?id=344&instance=1?=se
Regeringen har beslutat (28 juni) att Överstyrelsen för civil beredskap
omedelbart ska upphöra med utplaceringen av ledningsstödssystemet Elvira
hos kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. Den fortsatta
utvecklingen och uppgraderingen av ledningsstödssystemet ska också
avbrytas. Endast användarstöd till befintligt system bör få förekomma. I
syfte att förbättra ledningsförmågan inom det civila försvaret, primärt
vid höjd beredskap, har Överstyrelsen för civil beredskap sedan 1994
drivit ett projekt med det datorbaserade ledningsstödssystemet Elvira.
Genom Elvira skulle kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter och den
högsta ledningen få en gemensam lägesuppfattning i ett krisläge. Både
Statskontoret och Försvarsdepartementets särskilde utredare direktör
Gunnar Holmgren har i oberoende utredningar påvisat brister i
ledningsstödssystemet Elvira. Enligt båda rapporterna finns det stor
tveksamhet om systemets användbarhet hos ledningsstödssystemets brukare.
Utredningen om SverigeDirekt har lämnat sitt delbetänkande, Offentliga
Sverige på nätet (SOU 2001:63), om den fortsatta verksamheten inom
SverigeDirekt och om samordningen med annan IT-baserad samhällsinformation.
I delbetänkandet redovisar utredningen den syn man hittills har på
-inriktningen för en gemensam offentlig informationstjänst på Internet,
-vidareutveckling av möjligheterna att hitta information via SverigeDirekt,
-samordning med Samhällsguiden och rättsinformationssystemet,
-i grova drag sin syn på frågor kring huvudmannaskap, organisationsform
och finansiering.
http://statsradsberedningen.regeringen.se/Pdf/sou2001_63.pdf
Ordförandeskapet för EU har övergått till Belgien. Information finns på
http://www.eu2001.be/
Näringsdepartementet har tagit fram en kortfattad beskrivning av hur
arbetet med frågor inom Näringsdepartementets ansvarsområde drivits framåt
under det svenska ordförandeskapet i EU.
Läs summering av Näringsdepartementets sakfrågor inom ramen för det svenska
ordförandeskapet i EU:s ministerråd 2001 (61K)
Resultatet av EU:s tele- och transportministermöte i Luxemburg
Läs mer i pressmeddelandet om teleministermötet på ordförandeskapets
webbplats
Läs mer i pressmeddelandet om transportministermötet på ordförandeskapets
webbplats

Fördelning av medel till IT-infrastruktur
Regeringen har fattat beslut om att fördela ca 840 miljoner kronor av de
medel som reserverats för utbyggnad av IT-infrastruktur. Beslutet är en
del av den bredbandssatsning som presenterades förra året i den så kallade
IT-propositionen.
Läs mer i pressmeddelandet

*** Kalendarium
Kalendarium
———–
Se http://www.isoc-se.a.se/Kalendarium

Nytt på Nätet nr 36————————————————————————

Nr. 36 – Maj 2001 Ett nyhetsbrev från ISOC-SE 17 Juni, 2001
————————————————————————
NYTT PÅ NÄTET ges ut av ISOC-SE, den svenska avdelningen av Internet
Society. ISOC-SE är en ideell förening där såväl enskilda personer
som organisationer kan bli medlemmar. ISOC-SE vill främja
utvecklingen och användningen av Internet i Sverige.
I NYTT PÅ NÄTET sammanfattas den gångna månadens viktigaste
Internethändelser i Sverige och internationellt. NYTT PÅ NÄTET vänder
sig till alla som intresserar sig för Internets utveckling i Sverige.
NYTT PÅ NÄTET kan hittas på WWW: http://www.isoc-se.a.se/natnytt
För mer information om ISOC-SE och NYTT PÅ NÄTET se sist i brevet.
INNEHÅLL
*** Förord
Redaktören talar
*** Internet Society med underorgan:
ISOC, ISOC-SE, IETF
*** Netnod
*** Svenska Internetorganisationer:
NDR, Nationella knutpunkter, BiTOS
*** Visdomsord
Ladislaus Horatius
*** Samhällsektorer:
IT-Kommissionen
*** Kalendarium
——————————————————————
*** Förord
Tjopp!
Äntligen sommar!
Jag är i varje fall en person som gillar värme. Hellre 35 grader varm än 5.
Å andra sidan gillade jag att bo i Montreal, där det på vintern kunde vara
-30 grader, och på sommaren +30 under långa perioder. Jag tror vid närmare
eftertanke det är höst och vår i Sverige där naturen inte riktigt kan
bestämma sig som jag har problem med.
Under de två senaste veckorna har det varit två stora konferenser i
Stockholm. Jag var inblandad i båda två genom att vara ansvarig för att
bygga nätverket som användes. Under detta arbete märkte jag på ett mycket
mer påtagligt sätt än under samma arbete 1995 då vi gjorde IETF i Stockholm
vilka politiska och tekniska problem man kan stöta på. Jag tänkte redogöra
för vissa av dem:
– Korkade standarder
Pga brister i standarden 802.11b så kan i praktiken enbart ett fysiskt nät
byggas där man behöver hög densitet mellan basstationerna. Anledningen är
att det bara finns 3 st icke-överlappande frekvenser (kanal 1, 6 och 11).
På ett fysiskt nät kan man bara ha en operatör som tillhandahåller
IP-trafik. Detta gör att när både ISOC, Telia med HomeRun och diverse
utställare (Ericsson, IP Unplugged etc) alla ville visa 802.11b så ställde
detta till med problem. Stora problem. När dessutom “politik” blir
inblandat är det dessutom inte enkelt att diskutera tekniska begränsningar.
Dvs, man kan inte för att man vill definiera om pi till 3. Som många andra
problem så löste sig det hela på 5 minuter bara rätt personer pratade med
varandra.
– Konkurrentbevakning
Om en part lyckas skriva kontrakt för att vara sponsor (eller snarare, när
väl arrangören lyckats få en part att skriva på kontraktet) så vill denna
part naturligtvis se till att deras material används, och att inga
konkurrenter ska vara sponsorer, eller i varje fall att inga konkurrenters
produkter direkt ska användas.
Detta är absolut ingenting jag vänder mig emot, utan bara ett problem som
jag som tekniker stötte på.
– Felaktiga gissningar om vem som gör vad
Bara för att jag är anställd på cisco, och cisco gav mig tid att arbeta med
projektet, så trodde folk att det var cisco som byggde nätet. Jo, cisco var
en av sponsorerna (av radionätet), men flera andra sponsorer hjälpte också
till (Ericsson, Telia, Bredbandsbolaget, Alcatel m.fl.) och de som hjälpte
mig var individer som arbetar för alla möjliga bolag. Inklusive enmans
konsultfirmor som därmed helt avstod från inkomst under de veckor som vi
arbetade med konferenserna.
Dessa gissningar om ciscos roll, och detta samfört med
“konkurrentbevakning” ovan skapade en stämning mellan företag som jag ser
som komplett onödig. Många direkta samtal blev följden och jag tycker att
saker redde ut sig till slut.
Det är så enkelt att läsa _all_ beskrivning av ett projekt, eller om man
inte orkar det, skicka ett email eller slå ett telefonsamtal, så kan saker
redas ut innan det är problem.

Summan av kardemumman är trots allt att konferensen blev mycket lyckad.
Personer som Vint Cerf tackade personligen för en bra konferens där både
program och teknik(!) höll hög klass. Lite små missar här och var, men…
Det gick åt c:a:
– 4 km ethernetkabel
– 800 patchkablar av olika längder
– 50 rullar gaffa tape
– 80 datorer
– 10 fjärrstyrda videokameror
– Diverse mixerbord för video och ljud
– Några routrar
– 20 high-end-switchar som klarar VLAN
– 50 mindre switchar och hubbar
– 50 accesspunkter för 802.11b
samt
– 20-30 frivilliga som la ner massor med tid under 3 veckor utan betalning
– Flera andra som kom och hjälpte till under en timme eller 5 — allt efter
egen förmåga (inklusive ordföranden i ISOC-SE som rullade ihop kabel
iförd kostym och slips)
– Massor med kexchoklad, ramlösa, kaffe och cocacola
Skoj var det i varje fall.
Patrik
*** Internet Society med underorgan:
ISOC: Olle Thylander
—–
Maj månad har för ISOCs del präglats av förberedelserna inför årets stora
Internethändelse, INET 2001 den 5 – 8 juni i Stockholm. Då har också
Internet Societys styrelse, Board of Trustees, och olika rådgivande organ
möten i Stockholm.
Intressant nog är alla möten i Board of Trustees offentliga och ISOCs alla
medlemmar är välkomna att delta. Man kan ju göra tankeexperimentet att alla
6000 infann sig, då skulle nog Drottningholmssalen på Sheraton vara i
minsta laget ?
Förutom mötena i Board of Trustees kan den intresserade ta del av möten för
medlemmar i allmänhet, möten för etablerade chapters och möten för chapters
som håller på att bildas. Organisationer som är medlemmar i ISOC har också
möten och bildar en rådgivande församling till Board of Trustees: Advisory
Council.
Mer om INET och ISOCs möten i Stockholm kommer i nästa nummer av nytt på
nätet, men redan nu kan den nyfikne ta del av proceedings från INET 2001 på
nätet:
http://www.isoc.org/isoc/conferences/inet/01/CD_proceedings/index.shtml.
Handlingar från Board of Trustees möte finns på motsvararande sätt på:
http://www.isoc.org/isoc/general/trustees/.
Information om ISOCs förhavanden får alla medlemmar genom nättidningen ISOC
FORUM, som ockcå journalister och andra intresserade kan prenumerera på
genom att skriva till editor@isoc.org och ange “ISOC FORUM” i
subject-raden.
Förutom rena ISOC-nyheter tar redaktionen upp nyheter som på olika sätt
berör Internet. I det senaste numret nämns t ex att ICANN äntligen slutit
avtal med två av de nya toppdomänerna, .biz och .info, som därmed på allvar
kan inleda sin verksamhet. De övriga (.aero, .coop, .museum, .name och
.pro) väntar fortfarande.
Läget i länder där Internets öppenhet hotas följs noga. Mullorna i Iran har
faktiskt hela 1500 Internetkaféer att kontrollera, och nu har man bestämt
sig för att stänga 400.
Ny infrastruktur är ett annat intressant tema. Sverige beskrivs ju här
hemma ofta som bredbandsparadiset, men Danmark hotar att göra oss äran
stridig. Enligt Tele Danmark kommer nämligen 95 % av Danmarks befolkning
att ha tillgång till Internet över bredband (minst 256 kbit/s) redan 2002
och 70 % kommer att ha tillgång till 2 Mbit/s.

ISOC-SE: Olle Thylander
——-
ISOC-SEs öppna seminarium den 17 maj utformade sig till en bred genomgång
av framför allt Johan Ihrén om DNS, internationella tecken och andra försök
att använda DNS för sådant som det egentligen inte är tänkt för.
Medverkade gjorde också Ilja Hallberg och Jakob Schlyter och ämnet var då
framförallt DNSsec.
Samtliga deltar i arbetet i IETF och seminariet blev – precis som tänkt –
en möjlighet för dem som inte följer IETF lika aktivt att ändå skaffa sig
en bild av vilka diskussioner som förs där och vilken väg utvecklingen kan
komma att ta.
ISOC – ECC
Sveriges tid som ordförandeland i ISOC-ECC (European Coordination Council)
är snart till ända, men ISOC-SE har under mandatperioden tagit ett par
initiativ som kommer att leva vidare även kommande perioder. Organisationen
har fått en egen webbsida, http://www.isoc-se.a.se/isoc-ecc/, och ett
nyhetsbrev liknande Nytt på Nätet kommer att ges ut med bidrag från alla de
chapters som deltar i samarbetet.
Nytt ordförandeland efter Sverige blir Belgien.
BOK-redaktion
ISOC-SE har nu publicerat sitt förslag till ny BOK-redaktion.
Redaktionen föreslås bestå av
Ulla Sandberg, sammankallande
Jan Berner, ledamot
Björn Larsson, ledamot.
ISOC-SE avser att utse redaktionen vid sitt kommande sammanträde den 26
juni.

IETF: Patrik Fältström (http://www.ietf.org)
—-
Nya RFC:er:
2800 Internet Official Protocol Standards. J. Reynolds, R. Braden, S.
Ginoza. May 2001. (Format: TXT=101648 bytes) (Obsoletes RFC2700)
(Also STD1) (Status: STANDARD)
2899 Request for Comments Summary RFC Numbers 2800-2899. S. Ginoza.
May 2001. (Format: TXT=43805 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3109 Request to Move STD 39 to Historic Status. R. Braden, R. Bush, J.
Klensin. May 2001. (Format: TXT=5841 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3110 RSA/SHA-1 SIGs and RSA KEYs in the Domain Name System (DNS). D.
Eastlake 3rd. May 2001. (Format: TXT=14587 bytes) (Status: PROPOSED
STANDARD)
3111 Service Location Protocol Modifications for IPv6. E. Guttman. May
2001. (Format: TXT=25543 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3112 LDAP Authentication Password Schema. K. Zeilenga. May 2001.
(Format: TXT=17116 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

*** Svenska Internetorganisationer
II-stiftelsen Olle Thylander
——————
Förslaget till nya regler – förlängd remisstid
II-stiftelsen har beslutat att förlänga remisstiden för nya
domännamnsregler för .se-domänen till den 16 juli 2001. Det görs efter
önskemål från remissinstanserna och för att säkerställa att alla får
tillräckligt med tid att ta del av regelförslagen. I remissen presenteras
två olika förslag till nytt regelverk. Förslagen innebär olika grad av
liberalisering och förenkling jämfört med dagens regelverk.
Remissen och förslagen finns tillgängliga på II-stiftelsens webbplats
– http://www.iis.se/RemissA.pdf – och alla intresserade har alltså
fortfarande möjlighet att yttra sig över de förslag NDR lagt fram.
ICANN-möten i Stockholm
Det har varit ICANN-möten i Stockholm den 1-4 juni. Se proceedings på
http://cyber.law.harvard.edu/icann/stockholm/archive.
Netnod Hans Wallberg (http://www.netnod.se)
——
Nu har tidsservrarna på knutpunkterna i Stockholm tagits i drift. De kan
nås med NTP (Network Time Protocol) på ntp1-sth.netnod.se och
ntp2-sth.netnod.se. Sedan tidigare finns ntp1-gbg.netnod.se och
ntp2-gbg.netnod.se på knutpunkten i Göteborg.
Den NTP-baserade tiden som erhålls från knutpunkterna är spårbar till
Svensk nationell tid, UTC(SP), genom användning av s.k. “common view
mätningar” via GPS mot SP:s (Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts)
atomur i Borås. Internetanvändarna kan förvänta sig en noggrannhet på
10-50 millisekunder jämfört med UTC om man använder NTP för att styra
klockan i den egna datorn. Ytterligare information finns på
http://www.netnod.se/time/
Knutpunkten i Malmö är nu i drift och de första internet-operatörerna som
anslutit sig är Arrowhead och Song Networks (f.d. Tele1 Europe).
Knutpunkten i Malmö är baserad på DPT-tekniken med en kapacitet av 2 x 622
Mbit/s.
Nationella knutpunkter: Magnus Andersson
—————————————————————
Här redovisas summerad statistik för NETNOD-IX.
Trafiken redovisas för FDDI- och DTP/SRP-knutpunkterna.
Angivet är genomströmningen i Mbit/sekund under ett vardagsdygn.
Mätningarna görs var 5:e minut under en vecka.
För DPT/SRP-knutpunkten är trafiken genererad av 8 operatörer
av 17 möjliga, under 5 minuter den 2001-06-11 (14:19-14:24).

Min Medel Max
Stockholm A+B FDDI 235 578 926
Göteborg A+B FDDI 7 34 75
Stockholm A+B DPT 405 797 1021
Netnod-IX http://www.netnod.se/

BitoS: Mikael Pawlo (http://www.bitos.org/)
—–
Ny styrelse i BitoS
På årsmöte i maj 2001 valdes en ny styrelse i BitoS.
Till ny ordförande och ordinarie ledamot valdes Erik Hörnfeldt, Halogen.
Som ordinarie ledamöter:
Karin Norman, Posten
Johan Siwers, SOL (vice ordförande)
Patrik Hiselius, Telia
Mattias Miksche, E-trade
På mandat från årsmöte 2000 sitter ytterligare en period
Monique Wadsted, Magnusson Wahlin Advokatbyrå
Odd Klofsten, DI.se
Mikael Pawlo, Advokatfirman Lindahl (avgående ordförande)
Revisorer:
Bo Svensson, Sundbybergs Revisionsbyrå (omval, ordinarie)
Hans Warborn, Sundbybergs Revisionsbyrå, (nyval, suppleant)
Marcus Henriksson, Bonnier (omval, suppleant)

*** Visdomsord
Ladislaus Horatius
——————
I arbetet för att finna “det goda Internet” är det viktigt att klargöra vad
som är mindre gott, mindre balanserat. Yin och Yang, on-off, gaspedal-broms
— alla dessa koordinater behöver beaktas. Alltså:
NÖRDBROMS
http://www.djupband.com/noerdbroms

*** Samhällsektorer:
Regeringskansliet, IT-kommissionen och offentlig sektor:
—————- Anne-Marie Eklund Löwinder

(http://www.itkommissionen.se)
Så här i slutet av ordförandeskapet finns en hel del intressanta saker att
informera om. Jag har försökt välja några av de viktigaste händelserna:
EG-direktivet om personuppgifter utvärderat
Nästan alla de som svarat på Justitiedepartementets enkät om EG-direktivet
om personuppgifter vill ersätta direktivet med regler som ingriper mot
missbruk av personuppgifter.
http://justitie.regeringen.se/propositionermm/ds/pdf/ds2001_27.PDF
Uppdrag till Statskontoret om 24-timmarsmyndigheter
Statskontoret har den 7 juni fått i uppdrag att stimulera och stödja
utvecklingen av 24-timmarsmyndigheter. Tillsammans med myndigheterna ska
Statskontoret utveckla och tillhandahålla metoder, vägledningar och avtal
samt initiera och genomföra samverkansprojekt kring 24-timmarsmyndigheten.
http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_show
?c_obj_id=40028
Alla myndigheter ska använda e-post
I en promemoria (Ds 2001:25) som har utarbetats i Justitiedepartementet
föreslås bl.a. att alla myndigheter uttryckligen skall vara skyldiga att se
till så att allmänheten kan kommunicera med dem med hjälp av e-post. Detta
åstadkoms genom en ändring i förvaltningslagen. Genom den föreslagna
ändringen moderniseras förvaltningslagens regler, som i dag endast omfattar
kontakter per telefon. Ändringen i förvaltningslagen föreslås träda i kraft
den 1 juli 2002.
Promemorian har nu skickats ut på remiss. Avsikten är att en proposition
baserad på promemorian skall kunna läggas fram för riksdagen omkring
årsskiftet 2001/2002.
Bredband för funktionshindrade
Post- och Telestyrelsen har presenterat en rapport om Bredband för
funktionshindrade. PTS har haft regeringens uppdrag att utreda och lämna
förslag till utformning av försöksverksamhet avseende funktionshindrades
tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet som
kräver hög överföringskapacitet, “bredband”. Rapporten finns att tillgå på
PTS hemsida, www.pts.se, i såväl Word- som pdf-format. Själva rapporten
utan bilagor framställs dessutom i ett format med större typsnitt och
distribueras på begäran till organisationer med synskadade personer.
IT-kommissionen
IT-kommissionens Observatorium för informationssäkerhet har specificerat
funktioner för att åstadkomma ett grundskydd i persondatorer som kan
motsvara användarnas krav på leverantörer och återförsäljare av
datorutrustning (främst persondatorer). Information om individsäkerhet,
dvs. användarnas möjligheter och ansvar, måste göras enkel, tillgänglig och
lättfattlig. I en skrivelse till regeringen föreslår IT-kommissionen
åtgärder och komponenter som bör ingå i en standardmiljö idag, dvs.:
– Funktioner för användaridentifiering och behörighetskontroll
– Brandväggsfunktion och filter
– Funktioner för säkerhetskopiering
– Funktioner för kontroll av åtkomst till nättjänster från datorn
– Virusskydd, och funktioner för uppdatering av virusskydd
Var och en av dessa komponenter beskrivs utförligare i en promemoria
utarbetad av observatoriet. Se: http://www.itkommissionen.se
Utmärkelsen för bästa IT-användning inom den sociala ekonomin är 2001 har
delats ut till Senior Net Sweden
(www.seniornet.se) av statsrådet Ulrica Messing. Utmärkelsen, i form av ett
diplom och en prissumma på 25.000 kronor delas ut av IT-kommissionen,
Institutet för Social Ekonomi och Föreningen Kooperativ Utveckling i
Sverige i syfte att stärka IT:s användning inom den sociala ekonomin.
Senior Net tilldelades priset för att man lyckats utnyttja IT som ett stöd
för att föra människor närmare varandra samt för att visa möjligheterna med
Internet och IT. Många tusen seniorer har fått tillgång till nya
IT-baserade kommunikationsmöjligheter och ingår i dag i ett nationellt
nätverk av stor omfattning. Senior Net är en ideellt opolitisk förening och
ett nätverk för seniorer (55 +).
http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_show
?c_obj_id=40079
Remissvar Konkurrens på Internetmarknaden
IT-kommissionen har lämnat sitt remissvar på PTS rapport om Konkurrens på
Internetmarknaden.
http://www.itkommissionen.se/extra/document/?id=325&instance=1?=se
Guldlänken har delats ut
Guldlänken har i år tilldelats Jämtlands Läns Landsting i klassen
demokrati. Vinnare i klassen service var RSV. Guldlänken tilldelas den
myndighet eller organisation i offentlig förvaltning som på mest
föredömligt och innovativt sätt utnyttjar Internet i sin dialog med
medborgarna. Läs pressmeddelandet:
http://www.itkommissionen.se/extra/document/?id=320&instance=1?=se
IT-kommissionen har i en ny rapport låtit analysera Internets påverkan på
demokratin i Kina. Rapporten är skriven av Thomas Carlén, på uppdrag av
IT-kommissionens observatorium för IT, demokrati och medborgarskap.
http://www.itkommissionen.se/extra/document/?id=322&instance=1?=se
EU-nyheter
I en kommunikation till medlemsstaterna har kommissionen i Bryssel
formulerat nya definitioner för nät- och informationssäkerhet och
framhåller att det finns behov av mer samordning och samarbete för att
tackla problem som datavirus, hacking, DOS, intrång och naturkatastrofer.
Dokumentet har titeln Network and Information Security: Proposal for a
European Policy Approach.
Bakgrunden är att rådet vid toppmötet i Stockholm 23-24 mars 2001 beslutade
att rådet tillsammans med kommissionen skulle skapa en omfattande strategi
för säkerhet i elektroniska nät samt presentera en handlingsplan för det
praktiska genomförandet. Strategin skulle enligt beslutet läggas fram före
rådsmötet i Göteborg i juni. Dokumentet är kommissionens svar på detta.
Kommentarer på dokumentet kan skickas till eeurope@cec.eu.int till slutet
av augusti. Syftet är att få in synpunkter och därefter formulera en
slutlig handlingsplan med konkreta åtgärder, vilka ska kunna presenteras I
slutet av 2001. Dokumentet finns att hämta på:
http://www.europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/new_docum
ents/index_en.htm
*** Kalendarium
Kalendarium
———–
Se http://www.isoc-se.a.se/Kalendarium/

Nytt på Nätet nr 35————————————————————————

Nr. 35 – April 2001 Ett nyhetsbrev från ISOC-SE 19 Maj, 2001
————————————————————————
NYTT PÅ NÄTET ges ut av ISOC-SE, den svenska avdelningen av Internet
Society. ISOC-SE är en ideell förening där såväl enskilda personer
som organisationer kan bli medlemmar. ISOC-SE vill främja
utvecklingen och användningen av Internet i Sverige.
I NYTT PÅ NÄTET sammanfattas den gångna månadens viktigaste
Internethändelser i Sverige och internationellt. NYTT PÅ NÄTET vänder
sig till alla som intresserar sig för Internets utveckling i Sverige.
NYTT PÅ NÄTET kan hittas på WWW: http://www.isoc-se.a.se/natnytt
För mer information om ISOC-SE och NYTT PÅ NÄTET se sist i brevet.
INNEHÅLL
*** Förord
Redaktören talar
*** Internet Society med underorgan:
ISOC, ISOC-SE, BOK, IETF
*** Svenska Internetorganisationer:
IIS, NDR, Nationella knutpunkter, BiTOS
*** Visdomsord
*** Samhällsektorer:
IT-Kommissionen
*** Kalendarium
——————————————————————
*** Förord
Tjopp!
Vår, har våren kommit till slut? I norra sverige lär det vara ett riktigt
ruskväder, och nere i Skåne där jag är just nu blåser det så mycket att jag
kollade dörrarna till ladan, och det var tur det. Ena dörren slog ganska
kraftigt i vinden, och nu vet jag vad jag måste göra när vädret blir bättre.
Solen skiner, men det är bara 12 grader ute, och det blåser som sagt mycket
kraftigt. Bonden har släppt ut korna, men de står och trycker i ett hörn av
hagen, och hönsen vägrar gå ut ur sitt hus.
På Internet hade vi den 28:e april en riktigt intressant händelse.
RFC 1149 är äntligen implementerad.
>Script started on Sat Apr 28 11:24:09 2001
>vegard@gyversalen:~$ /sbin/ifconfig tun0
>tun0 Link encap:Point-to-Point Protocol
> inet addr:10.0.3.2 P-t-P:10.0.3.1 Mask:255.255.255.255
> UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:150 Metric:1
> RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
> TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
> collisions:0
> RX bytes:88 (88.0 b) TX bytes:168 (168.0 b)
>
>vegard@gyversalen:~$ ping -i 450 10.0.3.1
>PING 10.0.3.1 (10.0.3.1): 56 data bytes
>64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=6165731.1 ms
>64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=3211900.8 ms
>64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=5124922.8 ms
>64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=6388671.9 ms
>
>— 10.0.3.1 ping statistics —
>9 packets transmitted, 4 packets received, 55% packet loss
>round-trip min/avg/max = 3211900.8/5222806.6/6388671.9 ms
>vegard@gyversalen:~$ exit
>
>Script done on Sat Apr 28 14:14:28 2001
Ni kan se bilder från den unika händelsen på
http://www.blug.linux.no/rfc1149/.
För er som är lite förundrade över den långa tiden det tog för ett ping
(mellan 3200 och 6389 sekunder) kan jag avslöja att RFC 1149 pratar om IP
över avian carriers, och i detta fallet implementerades det med brevduvor.
Implementatören (Vegard Engen) berättar:
>Vi fikk litt pakketap da et par av returduene stakk av uten å ha fått med
>seg IP-pakker…
>
>Rundreisetiden ble også meget lang. Dette skyldtes at duene syntes det var
>morsommere å fly sammen med en annen dueflokk en stund, før de dro videre.
Vi får se om inte vi i IESG kan hitta på något skoj under IETF i London.
En annan stor händelse under april var att RFC 2821 och RFC 2822
publicerades. Det är uppdateringar av RFC 821 och RFC 822 som specificerar
hur elektronisk post fungerar. Dessa publicerades 1982, så det tog ett tag
att uppdatera dem. Själva arbetet startade i IETF runt 1995.
Jag hoppas för övrigt att alla har sett att INET 2001 startar i Stockholm
om bara några dagar. Ännu är det inte för sent att anmäla sig. Programmet
är dunderbra, och mässan kommer dessutom hållas direkt efter ICANN, som är
gratis, just för att alla som vill komma ska kunna komma. Båda mötena hålls
vid Stockholmsmässan, med vissa mindre möten vid konferenshotellet Sheraton
vid Tegelbacken. Båda platserna i Stockholm.
Patrik

*** Internet Society med underorgan:

ISOC: Olle Thylander
—–
Valet till Board of Trustees
Valet till Board of Trustees är nu avgjort och de 5 platserna gick till
Kees Neggers: 723 röster.
George Sadowsky: 597 röster
Don Heath: 563 röster.
Alan Greenberg: 553 röster samt
O.O. Oruye: 549 röster.
Antalet röstande var 1561, varav drygt hälften röstade elektroniskt.
Valdeltagandet var alltså ca 25 procent.
INET2001
När detta skrivs återstår bara några dagar av möjligheten att få viss
rabatt på konferensavgiften genom tidig registrering. Deadline för den
möjligheten är den 15 maj, men det går bra att registrera sig till
ordinarie avgift ända fram till konferensens början den 5 juni.
De sista dagarna har tillströmningen av anmälda deltagare ökat markant och
intresset väntas öka ytterligare när det definitiva programmet nu lagts ut
på webben.

ISOC-SE: Olle Thylander
——-
ISOC-SEs nygamla styrelse har nu börjat bli varm i kläderna och har för
närvarande fullt upp med att planera aktiviteter och genomföra åtgärder som
kan bidra till att INET-konferensen 2001 lever upp till förväntningarna.
I det förra numret av Nytt på Nätet nämndes att Björn Ohlsson kommer att
arbeta med värde- och medlemsfrågor och att Malin Carlzon bl a arbetar med
ISOC-EEC. Den tredje nyvalde ledamoten, Per-Olof Persson, kommer att svara
för kontakterna med ISOC-SEs arbetsgrupper.
Eftersom Per-Olof bor i Båstad i Skåne har styrelsen numera representation
från Umeå i norr till Båstad i söder, så ISOC-SE är trots
Stockholms-dominansen bland medlemmarna en verkligt nationell förening.
Att Ragnar Lönn har tagit på sig ett särskilt ansvar för den utåtriktade
informationen kommer så småningom att märkas även i Nytt på Nätet.
Kommande medlemsaktivitet:
Den 17 maj kl 17 har ISOC-SE ett öppet seminarium om
DNS och internationella tecken samt DNSsec på
Lärarhögskolan i Stockholm (Gjörwellsgatan 16).
Medverkande är Johan Ihrén, Ilja Hallberg och Jakob
Schlyter. De kommer bl a att rapportera från arbetsmöten i
IETF.
Man anmäler sig – senast den 14 maj 2001 – till Torbjörn
Carlsson
Bokredaktionen

Enligt i Nytt på Nätet tidigare publicerad information skulle förslag till
posterna som BOK-redaktör ha kommit undertecknad tillhanda senast den 6
maj 2001. För att ge tillräckligt med tid för att komma in med förslag har
ISOC-SE emellertid beslutat förlänga denna tidsfrist och tar nu emot förslag
till och med söndagen den 20 maj 2001.
============================
ISOC-SEs styrelse räknar med att kunna utse den nya redaktionen vid
sitt kommande styrelsemöte den 26 juni 2001.

BOK – Begäran om kommentarer:
—————————– (http://bok.isoc-se.a.se/)
BOK-Redaktionen har under april haft ute en förfrågan om kommentarer
om följande två BOK-UTKAST, som snart kommer att publiceras eller
förkastas.
utkast-nyman-spoofing-04.txt
utkast-liman-dnskrav-01.txt
Skicka ett brev till bok-discuss-request@bok.isoc-se.a.se med “subscribe” i
brevkroppen för att bli medlem.

IETF: Patrik Fältström (http://www.ietf.org)
—-
Nya RFC:er:
2821 Simple Mail Transfer Protocol. J. Klensin, Editor. April 2001.
(Format: TXT=192504 bytes) (Obsoletes RFC0821, RFC0974, RFC1869)
(Status: PROPOSED STANDARD)

2822 Internet Message Format. P. Resnick, Editor. April 2001. (Format:
TXT=110695 bytes) (Obsoletes RFC0822) (Status: PROPOSED STANDARD)

2961 RSVP Refresh Overhead Reduction Extensions. L. Berger, D. Gan, G.
Swallow, P. Pan, F. Tommasi, S. Molendini. April 2001. (Format:
TXT=81675 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)

3086 Definition of Differentiated Services Per Domain Behaviors and
Rules for their Specification. K. Nichols, B. Carpenter. April 2001.
(Format: TXT=63122 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

3087 Control of Service Context using SIP Request-URI. B. Campbell, R.
Sparks. April 2001. (Format: TXT=83612 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

3088 OpenLDAP Root Service An experimental LDAP referral service. K.
Zeilenga. April 2001. (Format: TXT=19471 bytes) (Status:
EXPERIMENTAL)

3089 A SOCKS-based IPv6/IPv4 Gateway Mechanism. H. Kitamura. April
2001. (Format: TXT=25193 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

3091 Pi Digit Generation Protocol. H. Kennedy. 1 April 2001. (Format:
TXT=10375 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

3092 Etymology of “Foo”. D. Eastlake 3rd, C. Manros, E. Raymond. 1
April 2001. (Format: TXT=29235 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

3093 Firewall Enhancement Protocol (FEP). M. Gaynor, S. Bradner. 1
April 2001. (Format: TXT=22405 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

3094 Tekelec’s Transport Adapter Layer Interface. D. Sprague, R.
Benedyk, D. Brendes, J. Keller. April 2001. (Format: TXT=265099
bytes) (Status: INFORMATIONAL)

3097 RSVP Cryptographic Authentication — Updated Message Type Value.
R. Braden, L. Zhang. April 2001. (Format: TXT=6320 bytes) (Updates
RFC2747) (Status: PROPOSED STANDARD)

3098 How to Advertise Responsibly Using E-Mail and Newsgroups or – how
NOT to $$$$$ MAKE ENEMIES FAST! $$$$$. E. Gavin, D. Eastlake 3rd, S.
Hambridge. April 2001. (Format: TXT=64687 bytes) (Also FYI0038)
(Status: INFORMATIONAL)

3106 ECML v1.1: Field Specifications for E-Commerce. D. Eastlake, T.
Goldstein. April 2001. (Format: TXT=40715 bytes) (Obsoletes RFC2706)
(Status: INFORMATIONAL)

3115 Mobile IP Vendor/Organization-Specific Extensions. G. Dommety, K.
Leung. April 2001. (Format: TXT=16363 bytes) (Obsoletes RFC3025)
(Status: PROPOSED STANDARD)

*** Svenska Internetorganisationer
II-stiftelsen Olle Thylander
——————
Nytt regelförslag
För närvarande pågår remissbehandling av ett nytt förslag till regler från
NDR. Remissen och förslagen finns tillgängliga på II-stiftelsens webbplats
– http://www.iis.se/RemissA.pdf – och alla intresserade har möjlighet att
yttra sig över de förslag NDR lagt fram.
Internets Infrastruktur i Sverige
Under denna titel har II-stiftelsen gett ut en broschyr som på ett enkelt
sätt beskriver hur den svenska delen av Internet fungerar. Broschyren finns
som pdf-fil på II-stiftelsens webb – http://www.iis.se/broschyr2001.pdf –
men det år också att beställa den hos NIC-SE med fax till 08-545 85 729
eller via e-post till info@nic-se.se.

NDR: Petter Rindforth
—-
Den nya domännamnsremissen presenterades av NDR vid II-stiftelsens
pressfrukost den 25 april. Remissen innehåller två alternativa förslag – 2.5
samt 3.0 – till framtida regler för registrering av domännamn under .se och
heter
“Från förprövning till efterprövning?”
Förslaget kan läsas på http://ndr.iis.se/remissen.htm
Alla intresserade är välkomna att lämna yttrande över förslagen. Yttrandena
ska skickas skriftligen senast den 31 maj 2001 till:
IIS
Mailbox 392
111 73 Stockholm
Nationella knutpunkter: Magnus Andersson
———————-
Här redovisas summerad statistik för NETNOD-IX.
Trafiken redovisas för FDDI- och DTP/SRP-knutpunkterna.
Angivet är genomströmningen i Mbit/sekund under ett vardagsdygn.
Mätningarna görs var 5:e minut under en vecka.
För DPT/SRP-knutpunkten är trafiken genererad av 8 operatörer
av 17 möjliga, under 5 minuter den 2001-05-10 (18:30-18:35).

Min Medel Max
Stockholm A+B FDDI 267 622 939
Göteborg A+B FDDI 1 14 50

Stockholm A+B DPT 325 971 1208
Netnod-IX www.netnod.se

BitoS: Mikael Pawlo (http://www.bitos.org/)
—–
Stora Internetpriset till Den Okände Internetentreprenören
BitoS styrelse har beslutat att tilldela Den Okände Internetentreprenören
det Stora Internetpriset 2000.
Det Stora Internetpriset delas ut av branschorganisationen BitoS. Det
Stora Internetpriset delas ut till en person, projektgrupp, företag eller
liknade som gjort insatser för att Internet ska utvecklas som
marknadsplats.
Det gångna året har inneburit att omvärldskartan ritats om och samtidigt
har många fått lämna sina företag och drömmar. Många av dessa
entreprenörer ses i dag inte med särskilt blida ögon. BitoS vill
uppmärksamma alla de som placerat IT-Sverige på världskartan.
BitoS styrelse har därför beslutat att tilldela dessa kända och okända
hjältar det Stora Internetpriset 2000.
-År 2000 har varit ett turbulent år och många har farit illa och fått sina
visioner krossade på grund av kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Det är
viktigt att dessa uppmärksammas säger Monique Wadsted, vice ordförande i
BitoS.
Den Okände Internetentreprenören kommer att tilldelas priset vid BitoS
årsmöte den 9 maj 2001. Vid mötet kommer den Okände Internetentreprenören
också att hedras med ett fyrfaldigt hurrarop.
-Det är viktigt att vi i Sverige lär oss av misstagen och ärar Den Okände
Internetentreprenören med ett leende av stolthet istället för ett hånflin,
säger Mikael Pawlo, ordförande för BitoS.
Det Stora Internetpriset symboliseras av en obelisk av nedsmält kasserat
bildskärmglas med inslag av rött glas och toppad med bladguld. Obelisken
är tillverkad av glaskonstnären Jonas Torstensson.

*** Visdomsord

*** Samhällsektorer:

Regeringskansliet, IT-kommissionen och offentlig sektor:
—————- Anne-Marie Eklund Löwinder

(http://www.itkommissionen.se)

IT-kommissionen

Ensamrätter i ny miljö
Informations- och kommunikationstekniken innebär att traditionell reglering
av immateriella rättigheter ställs inför nya prövningar och utmaningar.
Även rättspolitiska frågor, som har att göra med utformningen av
regleringen och dess lämplighet i den nya miljön, är aktuella. Det
IT-rättsliga observatoriet kommer under tre seminarier att analysera hur
regleringen av immateriella rättigheter står sig i konfrontationen med en
ny digital miljö.
www.itkommissionen.se

Sårbarhets- och säkerhetsutredningen
Sårbarhets- och säkerhetsutredningen (Fö 1999:04) överlämnade den 11 maj
sitt betänkande Säkerhet i en ny tid (SOU 2001:41) till försvarsminister
Björn von Sydow. Utredningens uppgift har varit att utifrån ett
helhetsperspektiv redovisa principer och förslag gällande civilt försvar
och samhällets förmåga att hantera svåra påfrestningar i fred. I
betänkandet redovisas också förslag till ett nationellt system för
IT-säkerhet och skydd mot informationsoperationer samt vissa förslag till
ökad säkerhet inom el-området.

Ny lagstiftning och myndighetsorganisation inom området för elektronisk
kommunikation (Dir 2001:32)
Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en särskild utredare som
skall se över de politiska målen inom området för elektronisk
kommunikation. Arbetet skall bedrivas mot bakgrund av såväl den tekniska
och marknadsmässiga utveckling som skett inom området som de rättsakter som
kommer att antas inom Europeiska unionen.
Utredaren skall analysera lagstiftningen inom området och föreslå sådan ny
lagstiftning som behövs, med inriktning på en horisontell och samordnad
reglering av elektronisk kommunikationsinfrastruktur och elektroniska
kommunikationstjänster. Uppdraget omfattar inte förslag till
grundlagsändringar.
Utredaren skall också överväga och ge förslag på den myndighetsstruktur som
är lämplig med anledning av de förslag till lagstiftning som utredaren
lägger fram, erfarenheterna av nuvarande organisation och den tekniska
utveckling som har skett och kan förutses i framtiden samt föreslå den
författningsreglering som behövs för ändamålet.
Uppdraget omfattar följande frågor:
– Utredaren skall genomföra en fullständig översyn av telelagen (1993:597)
och lagen (1993:599) om radiokommunikation samt de nu gällande politiska
målen för dessa. Utgångspunkten är i huvudsak de EG-direktiv och det
EG-beslut som kommer att antas inom detta område, som en följd av 1999 års
kommunikationsöversyn. I den mån radio- och TV-lagen (1996:844) påverkas av
dessa skall även denna bli föremål för översyn i detta avseende.
– Utredaren skall lämna förslag till hur EG-rättsakterna skall genomföras i
svensk lagstiftning.
– Utredaren skall utöver nämnda lagar kartlägga och analysera övrig
lagstiftning inom området för elektronisk kommunikation och överväga om det
finns behov av en samordning samt föreslå erforderliga förändringar med
inriktning på en samlad lagstiftning.
– Utredaren skall beskriva nuvarande myndighetsstruktur på området och de
samarbetsformer som finns mellan myndigheterna samt föreslå de förändringar
i organisationen som är påkallade.
– Utredaren skall lämna de författningsförslag som anses nödvändiga för att
möjliggöra statlig tillsyn av de principer för administration av nationella
toppdomäner för adressering på Internet som utarbetats av den
mellanstatliga rådgivande kommittén (GAC).
Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2002.
Vem som skall utses som utredare till detta är ännu inte klarlagt såvitt
jag kunnat utröna.
EU-nytt
Arbetet med förslag till direktiv om behandling av personuppgifter och
skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation pågår som
bäst och finns på
http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/review99/Welcome.html

EU-programmet eContent ska stimulera utveckling och utnyttjande av
europeiskt digitalt innehåll och främja den språkliga mångfalden i
informationssamhället. EU har avsatt 200 miljoner kronor till programmet.
Projektansökningar tas emot senast 15 juni 2001. Näringsdepartementet
arrangerar därför en informationsdag om eContent den 15 maj kl 10.00-13.00.
http://naring.regeringen.se/pdf/econtent_inbjudan.pdf

http://www.cordis.lu/econtent/

*** Kalendarium
Kalendarium
———–
Se http://www.isoc-se.a.se/Kalendarium/

Nytt på Nätet nr 34————————————————————————

Nr. 34 – Mars 2001 Ett nyhetsbrev från ISOC-SE 16 April, 2001
————————————————————————
NYTT PÅ NÄTET ges ut av ISOC-SE, den svenska avdelningen av Internet
Society. ISOC-SE är en ideell förening där såväl enskilda personer
som organisationer kan bli medlemmar. ISOC-SE vill främja
utvecklingen och användningen av Internet i Sverige.
I NYTT PÅ NÄTET sammanfattas den gångna månadens viktigaste
Internethändelser i Sverige och internationellt. NYTT PÅ NÄTET vänder
sig till alla som intresserar sig för Internets utveckling i Sverige.
NYTT PÅ NÄTET kan hittas på WWW: http://www.isoc-se.a.se/natnytt
För mer information om ISOC-SE och NYTT PÅ NÄTET se sist i brevet.
INNEHÅLL
*** Förord
Redaktören talar
*** Internet Society med underorgan:
ISOC, ISOC-SE, BOK, IETF
*** Svenska Internetorganisationer:
NDR, NIC-SE, Nationella knutpunkter, BiTOS
*** Visdomsord
*** Samhällsektorer:
IT-Kommissionen
*** Kalendarium
——————————————————————
*** Förord
Tjopp!
Påsk….ganska skön helg. Om inget annat för att det är så många helgdagar
i rad, så man får lite ledigt. Också första långa helgen när det i varje
fall i Stockholmsområdet ska vara såpass bra väder att man kan fixa i
trädgården.
Det har för mig blivit en hel del fixande, mycket vilande, men kanske inte
så mycket trädgårdsarbete som det skulle varit om det vore lite varmara
utomhus.
Mest tid har jag lagt ner på att byta mailklient. Jag började bytet för
någon vecka sedan, och en hel del har jag fått kämpa med att flytta om mail
mellan brevlådor, hitta på nya filter som jag behöver (c:a 50 st), och,
trot eller ej, att skriva program som konverterar mailboxar mellan olika
format. Detta för att olika mailprogram “naturligtvis” använder nästan lika
format, men tillräckligt olika för att man måste göra små förändringar.
Just nu har jag ett problem kvar. En av mina mailboxar har enligt min
programvara 7605 email, men enligt brevklienten finns det bara 706 mail i
samma mailbox!
Det kan vara en bugg, men det är inte så skoj…
Som tur är har jag personligen en stor fördel jämfört med de flesta andra,
och det är att många av programvarorna som jag använder skrivs av individer
som är aktiva i IETF precis som jag. Jag känner alltså programmerarna
personligen och kan skriva och fråga om jag eller de har gjort fel.
Det underlättar en hel del, men å andra sidan kan det vara frustrerande att
ha hittat ett fel, talat om att felet finns, fått reda på att det är en
bugg, och sedan inte få en rättelse.
Speciellt som jag som gentjänst måste köra mycket mycket tidiga versioner
av programvaran, dvs jag måste göra s.k. alfa- och beta-testning.
Jag testar deras programvara och hittar fel. Dessa fixas förhoppningsvis
innan programvaran släpps till gemene man.
Så, om du hittar en bugg i samma mailklient som jag använder så har du
kanske varit mer noggran än vad jag var när jag testade den. 🙂
Glad Påsk (så här lite i efterhand)!
Patrik

*** Internet Society med underorgan:
ISOC: Olle Thylander
—–
Val till Board of Trustees
Om du är medlem i ISOC, glöm inte att rösta i valet till Board of Trustees
senast den 23 april! Detaljer om valet hittar du på
http://members.isoc.org/cgi-shl/ubb/Ultimate.cgi.
I ett brev till ISOCs medlemmar har ISOCs ordförande Brian Carpenter
fördömt de tendenser till stödkampanjer för vissa kandidater som han tyckt
sig se och där motivet tycks vara att stödja kandidater från ett visst land
eller en viss region. Han påminner om att ISOC är en neutral och opartisk
professionell organisation och att det viktiga vid valet av Board of
Trustees är kandidaternas egna meriter och deras förmåga att bidra till
ISOCs målsättning, inte vilket land de kommer från.
“Make yourself heard”
ISOC har öppnat ett webbaserat diskusssionsforum (se
http://members.isoc.org/cgi-shl/ubb/Ultimate.cgi).
Inledningsvis verkar diskussionen ha en aning svårt att ta fart, men här
finns möjlighet att diskutera t ex valet till Board of Trustees.
Workshop i Stockholm
I anslutning till INET2001 i Stockholm kommer det att anordnas en s k
Advanced Network Training Workshop. Den äger rum den 1 – 4 juni omedelbart
före själva konferensen och kan ta emot ca 40 deltagare från
utvecklingsländer.
Ett företag vid namn Salzburg Seminar erbjuder stöd till reskostnader för
deltagarna.
Mer info om workshopen finns på http://www.isoc.org/inet2001/ntw.shtml.

ISOC-SE: Olle Thylander
——-
ISOC-SE hade årsmöte den 14 mars och antog då nya stadgar. Styrelsen
kompletterades med de nya ledamöterna Malin Carlzon, Björn Ohlsson och
Per-Olof Persson.
Av de nya ledamöterna kommer Björn Ohlsson att särskilt ägna sig åt
medlemsfrågor. En viktig fråga för både ISOC-SE och den internationella
föreningen är hur man kan få medlemsantalet att växa – det diskuteras bl a
intensivt på maillistan isoc-growth-discuss@lyris.isoc.org. Det gäller att
bra kunna förklara vilket mervärde ett medlemskap i ISOC ger.
Om ISOC skall kunna växa har chapters en nyckelroll när det gäller att
rekrytera nya medlemmar. Vid INET 2001 kommer det att ordnas möten
speciellt för chapters. Den som har idéer om vad som bör diskuteras där kan
kontakta Tomaz Kalin, VP of Chapters eller Terry
Weigler .
Malin Carlzon m fl arbetar med presidentskapet för ISOC-koordineringen i
Europa (ISOC-EEC). Bl a planerar man att starta ett newsletter för
ISOC-ECC-aktiviteterna och information om ISOC-ECC kommer också att
publiceras på webben.
I samband med INET 2001 blir det ett ISOC-ECC-möte i Stockholm.
Medlemsaktiviteter
Torsdagen den 29 mars hade ISOC-SE besök av Peter Löthberg som talade om
“Erfarenheter från stora IP-nät”. Evenemanget var välbesökt och Peter
talade som vanligt engagerat och underhållande om hur man bör bygga
respektive inte bygga nät för att klara av den ständiga trafikökningen och
alla nya tjänster.
Redaktörer sökes
ISOC-SE vill nu få förslag på personer som skulle vilja tjänstgöra som
redaktörer för BOK (begäran om kommentarer).
BOK är ju ett öppet remissförfarande i Internetfrågor i Sverige som ISOC-SE
står bakom. BOK-Redaktionen skall bestå av minst 3 personer som tillsammans
har god kunskap om Internet samt standardiseringsprocessen inom IETF.
Redaktionen utses av ISOC-SE:s styrelse sedan förslag till ledamöter inhämtats
via
annonsering på denna lista.
Nominering av kandidater
ISOC-SE tar nu emot förslag på lämpliga kandidater som kan ingå i
BOK-redaktionen. Meriterande är som ovan nämnts
– kunskap om Internet samt
– kunskap om standardiseringsprocessen inom IETF.
Nomineringar skall skickas till Olle.Thylander@isoc-se.a.se
senast söndagen den 6 maj 2001.
Förslagen skall som ett minimum innehålla
– namn på kandidaten
– kontaktinformation (telefon samt e-postadress).
Ange gärna också om personen i fråga samtyckt till nomineringen och alltså
är beredd att åta sig uppgiften att vara BOK-redaktör.
Mandattiden för BOK-redaktionen är 2 år och den arbetsinsats som krävs är
relativt måttlig.
BOK – Begäran om kommentarer:
—————————– (http://bok.isoc-se.a.se/)
BOK-Redaktionen kommer inom kort att fatta beslut om status för båda
dessa BOK-UTKAST och ber om kommentarer. Dessa måste komma
BOK-redaktionen tillhanda senast 8 maj 2001. Kommentar helst till
mailinglistan.
utkast-nyman-spoofing-04.txt utkast-liman-dnskrav-01.txt
Skicka ett brev till bok-discuss-request@bok.isoc-se.a.se med “subscribe” i
brevkroppen för att bli medlem.

IETF: Patrik Fältström (http://www.ietf.org)
—-
Nya RFC:er:
3072 Structured Data Exchange Format (SDXF). M. Wildgrube. March 2001.
(Format: TXT=48481 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3073 Portable Font Resource (PFR) – application/font-tdpfr MIME
Sub-type Registration. J. Collins. March 2001. (Format: TXT=9076
bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3075 XML-Signature Syntax and Processing. D. Eastlake, J. Reagle, D.
Solo. March 2001. (Format: TXT=145520 bytes) (Status: PROPOSED
STANDARD)
3076 Canonical XML Version 1.0. J. Boyer. March 2001. (Format:
TXT=63955 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3077 A Link-Layer Tunneling Mechanism for Unidirectional Links. E.
Duros, W. Dabbous, H. Izumiyama, N. Fujii, Y. Zhang. March 2001.
(Format: TXT=52410 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3078 Microsoft Point-To-Point Encryption (MPPE) Protocol. G. Pall, G.
Zorn. March 2001. (Format: TXT=22952 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3079 Deriving Keys for use with Microsoft Point-to-Point Encryption
(MPPE). G. Zorn. March 2001. (Format: TXT=38905 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3080 The Blocks Extensible Exchange Protocol Core. M. Rose. March
2001. (Format: TXT=82089 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3081 Mapping the BEEP Core onto TCP. M. Rose. March 2001. (Format:
TXT=14008 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3082 Notification and Subscription for SLP. J. Kempf, J. Goldschmidt.
March 2001. (Format: TXT=33410 bytes) (Status: EXPERIMENTAL)
3083 Baseline Privacy Interface Management Information Base for DOCSIS
Compliant Cable Modems and Cable Modem Termination Systems. R.
Woundy. March 2001. (Format: TXT=88318 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3084 COPS Usage for Policy Provisioning (COPS-PR). K. Chan, J.
Seligson, D. Durham, S. Gai, K. McCloghrie, S. Herzog, F. Reichmeyer,
R. Yavatkar, A. Smith. March 2001. (Format: TXT=79341 bytes) (Status:
PROPOSED STANDARD)
3085 URN Namespace for NewsML Resources. A. Coates, D. Allen, D.
Rivers-Moore. March 2001. (Format: TXT=10016 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3090 DNS Security Extension Clarification on Zone Status. E. Lewis.
March 2001. (Format: TXT=24166 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)

*** Svenska Internetorganisationer
NDR: Petter Rindforth
—-
NDR har haft flera informationsmöten med II-Stiftelsen och Nic-Se, samt
deltagit i det gemensamma seminariet för IIS, NDR, Nic-Se, NNo och NÖD den
21 mars. Vecka 17 kommer NDR att presentera två alternativa regelförslag:
Ett “liberaliserat” och ett på temat “frihet under ansvar” (dvs utan
förprövning). Dessa båda förslag går då ut på remiss. Remisstiden är inte
fastlagd, men NDR räknar med att ha fått in underlag för slutligt beslut
före sommaren.
Besked/remiss/beslut om tvistlösningssystem dröjer till hösten 2001, varför
även startdatum för nytt regelverk kommer att dröja till hösten.
NIC-SE: Eva Frölich
——
Under perioden januari – februari 2001 gjorde Sifo en marknadsundersökning
ut bland både NIC-SE´s ombud och kunder. Undersökningen hade som mål att
ge NIC-SE en uppfattning om hur den service vi ger uppfattas av kunder
resp ombud. Presentationen finns tillgänglig på vår hemsida se:
. NIC-SE arbetar nu med att utvärdera
resultatet och anväda det som ett instrument i den fortsatta utvecklingen
av NIC-SE.
Nationella knutpunkter: Magnus Andersson
———————-
Här redovisas summerad statistik för NETNOD-IX.
Trafiken redovisas för FDDI- och DTP/SRP-knutpunkterna.
Angivet är genomströmningen i Mbit/sekund under ett vardagsdygn.
Mätningarna görs var 5:e minut under en vecka.
Denna mätperiod varade 2001-03-24 till 2001-03-30
För DPT/SRP-knutpunkten är trafiken genererad av 7 operatörer
av 17 möjliga, under 5 minuter den 2001-04-09 (14:20-14:25).
Min Medel Max
Stockholm A+B FDDI 42 558 1122
Göteborg A+B FDDI 3 22 60
Stockholm A+B DPT 247 538 907
Netnod-IX www.netnod.se

BitoS: Mikael Pawlo (http://www.bitos.org/)
—–
Valberedningen för BitoS har avgivit sitt förslag till ny styrelse för
BitoS enligt nedan. Styrelsen väljs slutligen av årsmötet.
Valberedningens förslag:
http://www.bitos.org/styrelse_valberedning.htm
BitoS har avgett remissvar till justitiedepartementet med
anledning av offentlig utvärdering av EG-direktivet om personuppgifter
(dnr Ju2000/4977/L6). Remissvaret kan läsas i sin helhet under:
http://www.bitos.org/arkiv/remisser/remissvar_personupp.htm
Presentation från seminarium om PUL, som BitoS arrangerade torsdagen den 5
april med Johan Åberg och Erik Bergenstråhle, båda från advokatfirman
Lindahl.
Ta del av presentationen under:
http://www.bitos.org/arkiv/PuL010405.htm
*** Visdomsord

*** Samhällsektorer:
Regeringskansliet, IT-kommissionen och offentlig sektor:
—————- Anne-Marie Eklund Löwinder

(http://www.itkommissionen.se)
IT-kommissionen Observatoriet för Informationssäkerhet har vänt sig till
regeringen med
förslag till åtgärder för hur man kan åstadkomma grundskydd för
persondatorer och programvaror. IT-kommissionen föreslår att Statskontoret
får ett uppdrag att som upphandlare framställa krav, och att bidra till att
andra stora upphandlare gör detsamma. Dessutom föreslår IT-kommissionen att
regeringen för in detta som en del i vidareutvecklingen av eEurope.
Skrivelsen till regeringen och promemorian finns på
http://www.itkommissionen.se/extra/document/?id=207
IT-kommissionen har lämnat remissvar på Bredbandsutredningens
slutbetänkande. ITK anser att de av riksdagen och regeringen beslutade
åtgärderna är otillräckliga för att erhålla den av utredningen beskrivna
fysiska IT-infrastrukturen. Detta gäller särskilt om utbyggnaden skall
kunna göras inom en rimlig tid med hänsyn till den ändrade
marknadssituationen som nu råder med mindre investeringsvilja än tidigare
som för med sig neddragningar i marknadsaktörernas utbyggnadsplaner.
http://www.itkommissionen.se/extra/document/?id=199&instance=1?=se
Det behövs ordentliga satsningar på breda digitala nyttotjänster för att
realisera ett Informationssamhälle för Alla. Användarna måste se nyttan,
annars riskerar de breda teknikinvesteringarna att bli underutnyttjade
påstår IT-kommissionen i en rapport om “mjuk infrastruktur” med rubriken
Hur blir en ny infostruktur motorn i e-Sverige? IT-kommissionen föreslår
att regeringen gör konkreta insatser på sju områden i en inledningsfas.
http://www.itkommissionen.se/extra/document/?id=2&instance=1?=se (rapport)
http://www.itkommissionen.se/extra/document/?id=168&instance=1?=se
(skrivelse)
Det IT-rättsliga observatoriet bjuder in till ett seminarium om
Gratiserbjudanden & IT den 26 april 2001, kl. 13.00 – 16.00, i
Rotundan, Rosenbad 4, Stockholm. Bakgrunden är att utredningen om
konsumenträttigheter i IT-samhället i sittbetänkande (SOU 1999:106)
Konsumenterna och IT behandlade bl.a. frågan om
gratisprodukter på Internet. Utredaren föreslår med hänvisning till det
stora utbudet, att frågan om reglering av konsumenternas rättigheter i
samband med gratisprodukter bör övervägas närmare. Utredningen har
remissbehandlats. Vissa av remissinstanserna stöder utredningens förslag
medan andra motsätter sig en reglering.
I en uppsats från 1997, Konsumenten och kommersiella gåvor (Införd i
Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok årgång 7 tillägnad Elsa Eschelsson,
s. 293-309) har Lena Olsen, Juridiska institutionen, Uppsala universitet
berört kommersiella gåvor av olika slag i konsumentsammanhang. Hennes
slutsats blev att rättsläget från en civilrättslig utgångspunkt ofta är
svårbedömbart och att lagstiftning därför borde övervägas så att olika
utbudsformer kartläggs och analyseras vad gäller de civilrättsliga
konsekvenserna. Gratiserbjudanden har av olika skäl blivit ett allt
viktigare konkurrensmedel i kampen om kunderna. Det IT-rättsliga
observatoriet bad därför Lena Olsen att närmare studera frågan om
gratiserbjudanden över nätet vad gäller eventuellt lagstiftningsbehov. Ett
första utkast till en rapport föreligger nu och IT-kommissionens
IT-rättsliga observatorium vill därför bjuda in till ett samtal kring
detta. Anmälan till seminariet kan göras på följande adress
http://www.itkommissionen.se/se/formular.html

Post- och Telestyrelsen Post- och telestyrelsen, PTS, har utlyst ännu en
s.k. skönhetstävling. Den gäller fyra nationella tillstånd för fast radioaccess,

trådlöst bredband.
PTS avser att dela ut tillstånden senast den 1 oktober 2001.
http://www.pts.se/dokument/getFile.asp?FileID=2174
Fler förslag har kommit från Post- och Telestyrelsen. Sverige bör så snart
som möjligt genomföra försök med att översätta telefonnummer till
Internetbaserade adresser. Det föreslår Post- och telestyrelsen i en
rapport som lämnats till regeringen. Målet med försöket är att koppla ihop
teletrafik och Internettrafik så att det går att ringa från datorer till
telefoner och vice versa. Detta skulle enligt rapporten öppna nya
kommunikationsmöjligheter och öka konkurrensen mellan teleoperatörer och
Internetoperatörer då den så kallade IP-telefonin skulle få förutsättningar
att ta fart.
Grunden för det svenska försöket bör vara den tekniska
specifikation, ENUM, som har tagits fram av en internationell arbetsgrupp
inom organisationen Internet Engineering Task Force, IETF.
Försöket med att koppla ihop tele- och Internettrafik kan påbörjas redan i
höst, om PTS får regeringens uppdrag. Under försöket ska PTS utreda
förutsättningarna för ett permanent införande och bland annat undersöka hur
stort intresse som finns hos konsumenterna, hur finansieringen kan ske på
lång sikt, hur ansvarsförhållandena bör se ut och om det finns behov av
lagreglering.
http://www.pts.se/dokument/getFile.asp?FileID=2189 (hela rapporten)
http://www.pts.se/dokument/getFile.asp?FileID=2190 (sammanfattning)
Nytt betänkande om YGL och Internet Ett nytt betänkande från
Mediegrundlagsutredningen (SOU 2001:28) behandlar
yttrandefrihetsgrundlagen, YGL och dess beröringspunkter med Internet.
Utredningen föreslår bl.a. att grundlagsregleringen av yttrandefriheten
utvidgas och görs mera teknikoberoende. Olaga hot skall betraktas även som
ett tryck- och yttrandefrihetsbrott (jfr. det s.k. Aftonbladsmålet).
Preskriptionstiderna för t.ex. hets mot folkgrupp förlängs. Betänkandet tar
även upp frågor om tolkning av vissa tryckfrihetsrättsliga begrepp, t.ex.
utgivning.
http://justitie.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2001_28a.pdf
(del 1, t.o.m. Kap. 7)
http://justitie.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2001_28b.pdf
(del 2)
http://justitie.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2001_28c.pdf
(del 3, bilagor)
EU-nytt
Det europeiska rådets slutsatser från toppmötet den 23 och 24 mars 2001
sammanfattas i http://eu2001.se/static/pdf/conclusions/conclusions_sv.PDF
Förhandlingarna om det nya regelpaketet om elektroniska kommunikationer
fortgår i Bryssel. Den 4 april träffades teleministrarna för att försöka nå
politiska överenskommelser kring ramdirektivet, tillträdes- och
samtrafikdirektivet samt auktorisationsdirektivet. Därefter kommer
förhandlingarna kring USO (Universal Service Obligation) att fortsätta och
förhandlingarna om dataskydd och spektrum att påbörjas.
Direktivet om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom
sektorn för elektronisk kommunikation finns på
http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/review99/Welcome.html
Kommissionen har också den 27 mars inbjudit till synpunkter på förslag till
kommissionens direktiv om konkurrens på marknader för elektronisk
kommunikation. Dessa skall inkomma till kommissionen senast den 27 maj.
Förslaget finns på följande adress:
http://europa.eu.int/eur-lex/sv/dat/2001/c_096/c_09620010327sv00020007.pdf
(svenska)
http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2001/c_096/c_09620010327en00020007.pdf
(engelska)
Slutligen vill jag tipsa om att kommissionens förslag till riktlinjer om
marknadsanalyser och beräkning av SMP (Significant Market Power) finns på
http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/com2001-175-5en.pdf
Dessa riktlinjer ska utgöra ett verktyg för NRA (National Regulatory
Agencies (= Post- och Telestyrelsen i Sverige)).

*** Kalendarium

Kalendarium
———–
Se http://www.isoc-se.a.se/Kalendarium/

Nytt på Nätet – nr 33————————————————————————

Nr. 33 – Februari 2001 Ett nyhetsbrev från ISOC-SE 12 Mars, 2001
————————————————————————

NYTT PÅ NÄTET ges ut av ISOC-SE, den svenska avdelningen av Internet
Society. ISOC-SE är en ideell förening där säväl enskilda personer
som organisationer kan bli medlemmar. ISOC-SE vill främja
utvecklingen och användningen av Internet i Sverige.
I NYTT PÅ NÄTET sammanfattas den gängna mänadens viktigaste
Internethändelser i Sverige och internationellt. NYTT PÅ NÄTET vänder
sig till alla som intresserar sig för Internets utveckling i Sverige.
NYTT PÅ NÄTET kan hittas på WWW: http://www.isoc-se.a.se/natnytt
För mer information om ISOC-SE och NYTT PÅ NÄTET se sist i brevet.
INNEHÅLL
*** Förord
Redaktören talar
*** Internet Society med underorgan:
ISOC, ISOC-SE, IETF
*** Svenska Internetorganisationer:
NDR, Nationella knutpunkter, BiTOS
*** Visdomsord
*** Samhällsektorer:
IT-Kommissionen
*** Kalendarium
——————————————————————
*** Förord
Tjopp!
Patent är något som återkommer i debatterna inom IETF nu och då.
Oftast ses patent som en dålig sak för standardiseringsprocesserna,
men å andra sidan så arbetar andra standardiseringsorgan än IETF med
mer uttalade mål vad gäller hantering av intellektuell information.
Jag försöker inte ens leka jurist på TV, men kan inte låta bli att
reflektera lite över det, och beskriva hur det fungerar inom IETF.
Alla deltagare (som är personer, och inte organisationer) i IETF
måste enligt den process som vi har antingen tala om att de känner
till att de har inblandning i någon typ av IPR (Intellectual Property
Rights) i det företag som de arbetar för, eller också välja att inte
agera aktivt i arbetsgrupperna.
Information om IPR ska skickas till IETF Sekretariat så att det
publiceras på http://www.ietf.org/ipr.html. Titta själv på den sidan
så ser du vad dessa notiser säger.
Det kan vara:
– Vi har en patentansökan inom detta område
– Om arbete som våra patent täcker blir en RFC så ger vi mot
skriftlig begäran en licens som är nödvändig för implementation
– Om arbete som våra patent täcker blir en RFC så ger vi möjlighet
för vem som helst att implementera RFC’n utan behov av någon extra
licens från oss
Hur ska ett sådant patent hanteras i processen? Jo, inom IETF
använder vi som det viktigaste verktyget är ett s.k. last call. Detta
varar i 2 eller 4 veckor, och annonseras på brevlistan
ietf-announce@ietf.org. (Subscribe till
ietf-announce-request@ietf.org, med ordet subscribe i brevkroppen.)
På denna listan annonseras också alla nya RFC:er och Internet-Drafts,
så är du bara intresserad av vissa saker, så måste du använda
filtrering i din brevklient.
Under denna last-call, så får vem som helst kommentera på det förslag
till RFC som ligger framme som Internet-Draft. Även “jajamensan,
detta är jättebra” är bra att få som kommentar. Alla kommentarer tas
emot av den Area Director som är ansvarig för dokumentet, och om
ingen klagar för mycket (vi använder “rough consensus” inom IETF) så
kommer denna Area Director för IESG presentera och argumentera för
att RFC’n ska publiceras.
En person som lämnar synpunkter kan använda precis vilka argument som
helst, men en sak som är viktig är möjligheten för vem som helst att
implementera RFC’n. IETF har alltså ingenting som säger att en RFC
inte kan beskriva en patenterad metod, men för att bli “Draft” status
(steget innan Internet Standard), så måste inte bara två
implementationer finnas som har genomgått interoperabilitetstester,
utan dessa två måste dessutom oberoende från varandra fått licens för
implementation av patentinnehavaren.
Så, det är viktigt att de som tror sig ha patentkrav på någon
föreslagen standard lämnar information om det till IETF, samt att de
som kontrollerar ett dokument inom last-call också tänker på IPR.
I ett aktuellt fall, internationella tecken i DNS, så har ett företag
som heter Walid ett patent som de ansökte om i juli 1999 vilket i
stor del exakt beskriver den mekanism som Martin Düerst beskrev
hösten 1988 i sina texter om UTF-5, samt sedan jag och Paul Hoffman
beskrivit i IDNA, som är huvudspåret för IDN. Walid hänvisar till och
med till Martins papper i patentet(!), men trots detta så godkändes
patentet i januari i år.
Walid har lämnat som de ska en notis till IETF om deras patent, och
denna notis som ni kan se på websidan ovan säger att skriftlig
begäran behövs för att implementera deras patent, eller delar därav.
Som författare av huvudförslaget inom IDN så känner jag inte att jag
vill skapa en RFC inom ett så viktigt område som kräver att folk
måste ansöka om licens från ett företag som dessutom fått ett patent
som jag inte tycker borde godkänts. För er som är intresserade, eller
kan hjälpa mig med tips, så finns patentet i PDF-format på
http://www.imc.org/WalidPatent.pdf
Detta kan innebära att IDN-arbetsgruppen måste ändra inriktning, och
enda lösningen som finns pga detta patent är idag att INTE utöka
antalet tecken som kan användas i domännamn, utan istället använda
något annat än domännamn för att tex hitta webbsidor.
Drastiskt, javisst, men sådan kan den krassa verkligheten vara. Mötet
som ICANN håller i Melbourne har tydligen medan jag skriver detta en
mycket intressant diskussion, och IETF i Minneapolis kan bli, hmmm,
intressant.
Är det fler än jag som tycker det är närapå ansvarslöst av en firma
att dels begära patent på saker som de inte hittat på och dels inte
ge licens till de som implementerar en specific RFC som arbetats fram
i en arbetsgrupp som de är aktiva i? Jag tycker det slår tillbaka på
företaget själva, och det bästa företag kan göra är att söka patent,
men ge implicit licens till alla som implementerar en viss RFC. Det
ger istället credit till företaget ifråga, och jag tror att de
fortfarande kan få minst lika mycket inkomster beroende på deras
patent.
Hela IDN-diskussionerna liknar mycket hanteringen av gif-patentet,
som folk verkar ignorera, trots att innehavaren jagar de som skapar
gif-bilder med ljus och lykta. Ska vi ha det likadant för domännamn?
Patrik
*** Internet Society med underorgan:
ISOC: Olle Thylander Olle.Thylander@swipnet.se
—–
INET 2001
Det är nu dags att anmäla sig till INET2001 i Stockholm den 5-8 juni i år.
Observera att tidiga anmälan (före den 15 april 2001) ger en viss rabatt på
konferensavgiften. För mer information och anmälningsformulär, se
http://www.isoc.org/inet2001/.
Ny “president”
I och med utgången av februari 2001 lämnar Don Heath sin post som President
and CEO för ISOC.
Han efterträds av Lynn St Amour, som hittills haft titeln “Global Executive
Officer”. Från sin bas i Genève har hon de senaste åren lett organisationen
tillsammans med Don Heath, och Lynn torde ha goda förutsättningar att
snabbt axla rollen som CEO. Hennes globala engagemangär omvittnat. Tidigare
har hon arbetat för företag som General Electric och Digital Equipment.
Ny “Board of Trustees”
Röstningen till den nya Board of Trustees har börjat och det går också att
rösta elektroniskt. Se http://www.isoc.org/cgi-bin/evote.pl.
Den 23 april 2001 räknas rösterna, så tänk inte för länge!
Sverige i världstopp
ISOC Forum uppmärksammar att Sverige av IDC/World Times klassats som
världens ledande “information economy” före Norge, Finland och USA. Det som
mätts är förmågan att få tillgång till och använda information och
informationsteknik, varvid man bedömt infrastruktur i form av tillgång till
datorer, informationsinfrastrukturen, Internet infrastruktur och social
infrastruktur. Undersökningen har omfattat 55 länder.
Nya chapters
Det chapter som senast blivit godkänt av ISOC är avdelningen i Bangla Desh,
ISOC-BD. Sant är att Internet snart når ut till varje vrå av världen.
Infrastruktur och resurser är dock fortfarande mycket ojämnt fördelade.

ISOC-SE: Olle Thylander Olle.Thylander@swipnet.se
——-
ISOC har godkänt det förslag till nya stadgar som föreningen gett och
stadgarna kan nu tas upp till omröstning vid ISOC-SEs årsmöte den 14 mars.
För mer information om detta, se http://www.isoc-se.a.se.
INET2001
ISOC-SE har utsett Anita Nilsson-Röjning till koordinator för
ansträngningarna att hitta frivilliga som kan hjälpa till under INET 2001.
Vi behöver bemanna konferenslokalerna med personal som kan hjälpa till med
diverse uppgifter.
Den som är intresserad bör kontakta Anita på adressen anita@uniforum.se.
Den som vill registrera sig för att delta i konferensen har en viss fördel
av att vara medlem i ISOC-SE. Då får man nämligen rabatt på
konferensavgiften.
Ännu bättre rabatt får man om man anmäler sig tidigt – senast den 15 april.
För mer information och anmälningsformulär, se http://www.isoc.org/inet2001/.
IETF: Patrik Fältström paf@cisco.com (http://www.ietf.org)
—-
Nya RFC:er (då publiceringen av RFC:er krånglade just i månadsskiftet
januari/februari, och därmed inte alla RFC:er med datum i januari
fanns med i förra månadens NPN, så kommer här alla RFC:er datum
januari och februari):
3019 IP Version 6 Management Information Base for The Multicast
Listener Discovery Protocol. B. Haberman, R. Worzella. January 2001.
(Format: TXT=28293 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3022 Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT). P.
Srisuresh, K. Egevang. January 2001. (Format: TXT=37675 bytes)
(Obsoletes RFC1631) (Status: INFORMATIONAL)
3023 XML Media Types. M. Murata, S. St.Laurent, D. Kohn. January 2001.
(Format: TXT=86011 bytes) (Obsoletes RFC2376) (Updates RFC2048)
(Status: PROPOSED STANDARD)
3024 Reverse Tunneling for Mobile IP, revised. G. Montenegro, Editor.
January 2001. (Format: TXT=63929 bytes) (Obsoletes RFC2344) (Status:
PROPOSED STANDARD)
3025 Mobile IP Vendor/Organization-Specific Extensions. G. Dommety, K.
Leung. February 2001. (Format: TXT=15611 bytes) (Status: PROPOSED
STANDARD)
3026 Liaison to IETF/ISOC on ENUM. R. Blane. January 2001. (Format:
TXT=11460 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3027 Protocol Complications with the IP Network Address Translator. M.
Holdrege, P. Srisuresh. January 2001. (Format: TXT=48662 bytes)
(Status: INFORMATIONAL)
3028 Sieve: A Mail Filtering Language. T. Showalter. January 2001.
(Format: TXT=73582 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3029 Internet X.509 Public Key Infrastructure Data Validation and
Certification Server Protocols. C. Adams, P. Sylvester, M. Zolotarev,
R. Zuccherato. February 2001. (Format: TXT=107347 bytes) (Status:
EXPERIMENTAL)
3031 Multiprotocol Label Switching Architecture. E. Rosen, A.
Viswanathan, R. Callon. January 2001. (Format: TXT=147175 bytes)
(Status: PROPOSED STANDARD)
3032 MPLS Label Stack Encoding. E. Rosen, D. Tappan, G. Fedorkow, Y.
Rekhter, D. Farinacci, T. Li, A. Conta. January 2001. (Format:
TXT=48314 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3033 The Assignment of the Information Field and Protocol Identifier
in the Q.2941 Generic Identifier and Q.2957 User-to-user Signaling
for the Internet Protocol. M. Suzuki. January 2001. (Format:
TXT=52188 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3034 Use of Label Switching on Frame Relay Networks Specification. A.
Conta, P. Doolan, A. Malis. January 2001. (Format: TXT=53176 bytes)
(Status: PROPOSED STANDARD)
3035 MPLS using LDP and ATM VC Switching. B. Davie, J. Lawrence, K.
McCloghrie, E. Rosen, G. Swallow, Y. Rekhter, P. Doolan. January
2001. (Format: TXT=46463 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3036 LDP Specification. L. Andersson, P. Doolan, N. Feldman, A.
Fredette, B. Thomas. January 2001. (Format: TXT=274855 bytes)
(Status: PROPOSED STANDARD)
3037 LDP Applicability. B. Thomas, E. Gray. January 2001. (Format:
TXT=13601 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3038 VCID Notification over ATM link for LDP. K. Nagami, Y. Katsube,
N. Demizu, H. Esaki, P. Doolan. January 2001. (Format: TXT=39134
bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3039 Internet X.509 Public Key Infrastructure Qualified Certificates
Profile. S. Santesson, W. Polk, P. Barzin, M. Nystrom. January 2001.
(Format: TXT=67619 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3040 Internet Web Replication and Caching Taxonomy. I. Cooper, I.
Melve, G. Tomlinson. January 2001. (Format: TXT=63257 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3041 Privacy Extensions for Stateless Address Autoconfiguration in
IPv6. T. Narten, R. Draves. January 2001. (Format: TXT=44446 bytes)
(Status: PROPOSED STANDARD)
3042 Enhancing TCP’s Loss Recovery Using Limited Transmit. M. Allman,
H. Balakrishnan, S. Floyd. January 2001. (Format: TXT=19885 bytes)
(Status: PROPOSED STANDARD)
3043 The Network Solutions Personal Internet Name (PIN): A URN
Namespace for People and Organizations. M. Mealling. January 2001.
(Format: TXT=8136 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3044 Using The ISSN (International Serial Standard Number) as URN
(Uniform Resource Names) within an ISSN-URN Namespace. S. Rozenfeld.
January 2001. (Format: TXT=28094 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3045 Storing Vendor Information in the LDAP root DSE. M. Meredith.
January 2001. (Format: TXT=10518 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3046 DHCP Relay Agent Information Option. M. Patrick. January 2001.
(Format: TXT=30633 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3047 RTP Payload Format for ITU-T Recommendation G.722.1. P. Luthi.
January 2001. (Format: TXT=16292 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3048 Reliable Multicast Transport Building Blocks for One-to-Many
Bulk-Data Transfer. B. Whetten, L. Vicisano, R. Kermode, M. Handley,
S. Floyd, M. Luby. January 2001. (Format: TXT=48965 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3049 TN3270E Service Location and Session Balancing. J. Naugle, K.
Kasthurirangan, G. Ledford. January 2001. (Format: TXT=40743 bytes)
(Status: PROPOSED STANDARD)
3050 Common Gateway Interface for SIP. J. Lennox, H. Schulzrinne, J.
Rosenberg. January 2001. (Format: TXT=76652 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3051 IP Payload Compression Using ITU-T V.44 Packet Method. J. Heath,
J. Border. January 2001. (Format: TXT=15845 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3052 Service Management Architectures Issues and Review. M. Eder, S.
Nag. January 2001. (Format: TXT=31859 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3053 IPv6 Tunnel Broker. A. Durand, P. Fasano, I. Guardini, D. Lento.
January 2001. (Format: TXT=27336 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3054 Megaco IP Phone Media Gateway Application Profile. P.
Blatherwick, R. Bell, P. Holland. January 2001. (Format: TXT=31971
bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3055 Management Information Base for the PINT Services Architecture.
M. Krishnaswamy, D. Romascanu. February 2001. (Format: TXT=39315
bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3056 Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds. B. Carpenter, K.
Moore. February 2001. (Format: TXT=54902 bytes) (Status: PROPOSED
STANDARD)
3057 ISDN Q.921-User Adaptation Layer. K. Morneault, S. Rengasami, M.
Kalla, G. Sidebottom. February 2001. (Format: TXT=13601 bytes)
(Status: PROPOSED STANDARD)
3058 Use of the IDEA Encryption Algorithm in CMS. S. Teiwes, P.
Hartmann, D. Kuenzi. February 2001. (Format: TXT=17257 bytes)
(Status: INFORMATIONAL)
3059 Attribute List Extension for the Service Location Protocol. E.
Guttman. February 2001. (Format: TXT=11208 bytes) (Status: PROPOSED
STANDARD)
3060 Policy Core Information Model — Version 1 Specification. B.
Moore, E. Ellesson, J. Strassner, A. Westerinen. February 2001.
(Format: TXT=240309 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3061 A URN Namespace of Object Identifiers. M. Mealling. February
2001. (Format: TXT=8387 bytes) (Obsoletes RFC3001) (Status:
INFORMATIONAL)
3062 LDAP Password Modify Extended Operation. K. Zeilenga. February
2001. (Format: TXT=11807 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3063 MPLS Loop Prevention Mechanism. Y. Ohba, Y. Katsube, E. Rosen, P.
Doolan. February 2001. (Format: TXT=93523 bytes) (Status:
EXPERIMENTAL)
3064 MGCP CAS Packages. B. Foster. February 2001. (Format: TXT=116818
bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3065 Autonomous System Confederations for BGP. P. Traina, D.
McPherson, J. Scudder. February 2001. (Format: TXT=20529 bytes)
(Obsoletes RFC1965) (Status: PROPOSED STANDARD)
3066 Tags for the Identification of Languages. H. Alvestrand. January
2001. (Format: TXT=26522 bytes) (Obsoletes RFC1766) (Also BCP0047)
(Status: BEST CURRENT PRACTICE)
3067 TERENA’S Incident object Description and Exchange Format
Requirements. J. Arvidsson, A. Cormack, Y. Demchenko, J. Meijer.
February 2001. (Format: TXT=36836 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3069 VLAN Aggregation for Efficient IP Address Allocation. D.
McPherson, B. Dykes. February 2001. (Format: TXT=14891 bytes)
(Status: INFORMATIONAL)
3070 Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) over Frame Relay. V. Rawat,
R. Tio, S. Nanji, R. Verma. February 2001. (Format: TXT=12940 bytes)
(Status: PROPOSED STANDARD)
3071 Reflections on the DNS, RFC 1591, and Categories of Domains. J.
Klensin. February 2001. (Format: TXT=24892 bytes) (Status:
INFORMATIONAL)
3074 DHC Load Balancing Algorithm. B. Volz, S. Gonczi, T. Lemon, R.
Stevens. February 2001. (Format: TXT=19374 bytes) (Status: PROPOSED
STANDARD)
*** Svenska Internetorganisationer
NDR: Petter Rindforth
—-
NDR har låtit SIFO utföra en marknadsundersökning bland Nic-Se’s ombud (153
st) samt 500 slumpvis utvalda domännamnssökanden (“kunder”) för att få ett
underlag inför det fortsatta arbetet med regler 3.0.
55% av kunderna och 38% av ombuden var nöjda med reglerna som de är idag.
Ytterligare 20% av kunderna och 18% av ombuden vill ha kvar dagens
förprövning, med den skillnaden att varumärken också bör kunna registreras
som domännamn direkt under .se.
Endast 7% av kunderna och 24% av ombuden vill ha ett helt öppet system, utan
förprövning (typ .com och .nu).
Undersökningen, utförd 15 januari – 2 februari 2001, är den största som
gjorts i Sverige beträffande regelsystemet och visar alltså på en klar
majoritet för bibehållen förprövning.
NDR arbetar dock vidare på version 3.0 av reglerna, vilken kommer att
innehålla ett antal liberaliseringar jämfört med dagens regler. Vi har
kontinuerliga möten och underhandskontakter med både Nic-Se och IIS.
Närmast under våren kommer vissa ändringar att ske i version 2.0, som en
förberedelse till den regelversion (3.0) vi hoppas ska kunna komma i drift
under hösten 2001, tillsammans med ett svenskt tvistlösningssystem.

Nationella knutpunkter: Magnus Andersson magnus.andersson@uhregm.mil.se
———————-
Här redovisas summerad statistik för NETNOD-IX.
Trafiken redovisas för FDDI- och DTP/SRP-knutpunkterna.
Angivet är genomströmningen i Mbit/sekund under ett vardagsdygn.
Mätningarna görs var 5:e minut under en vecka.
För DPT/SRP-knutpunkten är trafiken genererad av 9 operatörer
under 5 minuter den 8/3-2001 (18:25-18:30).
Min Medel Max
Stockholm A+B FDDI 83 644 1051
Göteborg A+B FDDI 2 16 43

Stockholm A+B DPT n/a 786 n/a
Netnod-IX www.netnod.se

BitoS: Mikael Pawlo mikael@pawlo.com (http://www.bitos.org/)
—–
Så påverkar PUL din verksamhet
I höst upphör datalagen att gälla. Hittills har många webbplatser och
internetsatsningar omfattats av personuppgiftslagens (PUL)
övergångsbestämmelser. Det har betytt att datalagen reglerat
dessas verksamhet. I höst kommer istället personuppgiftslagen att träda i
full kraft.
Hur påverkar detta din verksamhet?
Vad är ett personuppgiftsombud och hur utser du ett?
Hur skall du agera nu för att följa lagen i höst?
Kan du förbereda dig på något sätt?
Kommer PUL att påverka dina möjligheter att göra affärer på Internet?
Det är några av de frågor som man kan ställa sig med anledning av att
övergångsbestämmelserna upphör.
Torsdagen den 5 april klockan 17.00 arrangerar därför BitoS ett seminarium
om PUL där dessa frågor och andra kommer att besvaras. Talare är
Johan Åberg och Erik Bergenstråhle, båda från advokatfirman Lindahl och
med praktisk erfarenhet av personuppgiftslagen. Seminariet kommer att ta
ungefär en timme och därefter bjuds det på förfriskningar (läsk eller öl)
och smörgåsar.
Seminariet hålls hos advokatfirman Lindahl, Strandvägen 5A.
Deltagandet är begränsat till 20 personer, men om intresset är stort
kommer seminariet att hållas vid flera tillfället. Urvalsprincipen för
deltagande är först-till-kvarn.
Anmälan, som är bindande, görs till Astrid Medeiros,
astrid.medeiros@lindahl.se eller 08 670 58 72.
Lämna uppgift om namn, företag och e-post-adress.
Deltagande är kostnadsfritt, men den som anmält deltagande och inte kommer
på seminariet utan avanmälan senast 5 arbetsdagar före seminariet
debiteras i efterhand 250 kronor.
Välkommen!
Mikael Pawlo
Ordförande BitoS

*** Visdomsord

*** Samhällsektorer:

Regeringskansliet, IT-kommissionen och offentlig sektor:
—————- Anne-Marie Eklund Löwinder
anne-marie.eklund-lowinder@industry.ministry.se
(http://www.itkommissionen.se)

Näringsdepartementet
Regeringen la den 18 januari en proposition till riksdagen om Ändringar i
telelagen (1993:597) avseende nummerportabilitet. I propositionen föreslås
vissa ändringar i telelagen i syfte att främja användandet av
nummerportabilitet och införandet av effektiva metoder för dirigering av
telemeddelanden. Därmed främjas konkurrensen på telemarknaden.
http://naring.regeringen.se/propositioner_mm/propositioner/pdf/p200001_74.PDF

Näringsdepartementet har låtit göra utdrag ur IT-propositionen om den
svenska IT-politiken och dess prioriterade områden, på svenska och
engelska:
Ett Informationssamhälle för alla
An Information Society for all
http://www.naring.regeringen.se/pressinfo/infomaterial/pdf/n2000_057sv.pdf
http://www.naring.regeringen.se/pressinfo/infomaterial/pdf/n2000_57.pdf

Utvecklingen av IT-kompetens
The development of IT skills
http://www.naring.regeringen.se/pressinfo/infomaterial/pdf/n2000_076sv.pdf
http://www.naring.regeringen.se/pressinfo/infomaterial/pdf/n2000_076en.pdf

För utvecklingen av IT-infrastrukturen
The development of the IT infrastructure
http://www.naring.regeringen.se/pressinfo/infomaterial/pdf/n2000_075sv.pdf
http://www.naring.regeringen.se/pressinfo/infomaterial/pdf/n2000_075en.pdf

En motsvarande rapport har gjorts för elektronisk handel och regeringens
politik på området
http://www.naring.regeringen.se/pressinfo/infomaterial/pdf/n2000_073sv.pdf
http://www.naring.regeringen.se/pressinfo/infomaterial/pdf/n2000_073en.pdf

Försvarsdepartementet
Försvarsberedningen analyserar i sin rapport “Gränsöverskridande sårbarhet
? gemensam säkerhet” (Ds 2001:14) den internationella utvecklingen de
senaste åren och drar slutsatser därav för Sveriges säkerhetspolitik.
Försvarsberedningen kommer, med bedömningarna i den säkerhetspolitiska
rapporten som grund, att återkomma till de försvarspolitiska slutsatserna i
den rapport som skall presenteras i juni 2001.
http://forsvar.regeringen.se/propositionermm/ds/pdf/ds2001_14.pdf
Den tekniska infrastrukturen, som elförsörjning, telekommunikationer och
IT-system, spelar en allt viktigare roll för att samhällets vitala
funktioner skall kunna upprätthållas. De senaste årens
informationsteknologiska utveckling har inneburit att även mindre
intressegrupper, kriminella grupper, terrorister och ekonomiskt svagare
stater får allt större möjligheter att påverka, oavsett var i världen dessa
aktörer befinner sig. Risken för användning av B- och C-stridsmedel också
av subnationella aktörer, samt i samband med terroristattacker, blir
alltmer framträdande. Dessa hot, liksom miljöhoten, ignorerar nationella
gränser och kräver i ökad utsträckning internationellt samarbete och
globala lösningar.
Försvarsberedningen är ett forum för konsultationer mellan regeringen och
riksdagen i långsiktiga säkerhets- och försvarspolitiska frågor.
Försvarsberedningen har bl.a. till uppgift att fortlöpande följa den
säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden och därvid bedöma såväl hot och
risker som det internationella säkerhets- och försvarssamarbetets
utveckling. Försvarsberedningen består av representanter från samtliga
riksdagspartier utom (m). Den snabba teknikutveckling som har skett under
1990-talet har medfört stora samhällsförändringar.

Justitiedepartementet
Offentlighetsprincipen och den nya tekniken heter ett delbetänkande från
Offentlighets- och sekretesskommittén SOU 2001:3. I betänkandet tar man upp
IT:s inverkan på offentlighetsprincipen och hur den kan hanteras inom
myndighetsvärlden.
http://justitie.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2001_3a.pdf
http://justitie.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2001_3b.pdf

IT-kommissionen
IT-kommissionen omarbetar för närvarande sin webbplats. Den nya webbplatsen
öppnar den 14 mars 2001.Under övergångstiden kan viss aktuell information
saknas på webben.
Det är inte heller meningsfullt för mig att lägga några länkar till
dokumenten nedan, eftersom det kan komma att ändras.
IT-kommissionens observatorier har varit flitigare än någonsin och
producerat ett antal rapporter
IT-rättsliga observatoriet
Ledningsrätt i IT-tider, observatorierapport 30/2001, Anders Victorin
Rapporten handlar om utnyttjande av befintlig infrastruktur för att dra
fram optokablar för bredband, och går lite längre när det gäller förslag
till lösning av problemen som presenterades i en tidigare rapport om
ledningsrätter.

Fri aktör, egenanställd, ny daglönare IV ? Fri, ensam, trygg?,
observatorierapport 31/2001,
Rapporten utgör en dokumentation från ytterligare ett samtal inom området.
Denna gång handlar det om soloföretagare och socialförsäkringarna

Observatoriet för IT och tillväxt
Solowparadoxen eller den nya ekonomin, Observatorierapport 34/2001, Kurt
Lundgren och Anders Wiberg
Frågan om IT och dess roll i ekonomin diskuteras i denna rapport utifrån
data över produktivitetsutveckling i USA och Sverige.

Observatoriet för IT, demokrati och medborgarskap
Informationsteknologi som ideologi, observatorierapport 29/2001, Johannes
Åsberg. Rapporten ger ett idéhistoriskt perspektiv på IT utifrån
rundradions införande i Sverige.
Post- och Telestyrelsen har lagt ut information om elektroniska signaturer
på sin webb.
http://www.pts.se/generic3.asp?avdelning=generic3&uavdelning=generic3&u2avde
lning=kvalsig?&header=Vad%20är%20en%20kvalificerad%20%20elektronisk%20si
gnatur?
Sedan lagen om kvalificerade elektroniska signaturer trädde i kraft den 1
januari är också Post-och Telestyrelsen tillsynsansvarig myndighet.
Bra att känna till:
SverigeDirekt är en webbplats på Internet som innehåller information om och
länkar till all offentlig verksamhet i Sverige (stat, kommun och landsting)
www.sverigedirekt.gov.se
Lagrummet är den gemensamma ingångssidan för det offentliga
rättsinformationssystemet. Där kan man läsa samtliga lagtexter och få
information om pågående lagstiftningsarbete.
www.lagrummet.gov.se
Riksdagens webbplats på Internet har adressen www.riksdagen.se
Regeringens webbplats på Internet har adressen www.regeringen.se
Alla som vill ta del av allmänna handlingar i Regeringskansliet är välkomna
till arkiv- och dokumentcentret. Här kan vem som helst få hjälp med att
söka och ta fram allmänna handlingar. I läsesalarna finns möjlighet att ta
del av arkivets handlingar och söka i departementens diarium som finns
tillgängligt på presentationsterminaler och innehåller information om
departementens ärenden och EU-handlingar.
Öppettider: måndag-fredag kl 09.00-16.00
Besöksadress: Fredsgatan 8
Telefon: 08-405 24 88
E-post: facentralarkiv@adm.ministry.se

Konkurrensen på Internetmarknaden är hård, men vissa mindre problem finns,
konstaterar PTS i en ny rapport.
http://www.pts.se/dokument/getFile.asp?FileID=2152

*** Kalendarium
Kalendarium
———–

Se http://www.isoc-se.a.se/Kalendarium/

 

Nytt på nätet nr 32————————————————————————–

Nr. 32 – Januari 2000 Ett nyhetsbrev från ISOC-SE 18 februari, 2001
————————————————————————–
NYTT PÅ NÄTET ges ut av ISOC-SE, den svenska avdelningen av Internet
Society. ISOC-SE är en ideell förening där säväl enskilda personer
som organisationer kan bli medlemmar. ISOC-SE vill främja
utvecklingen och användningen av Internet i Sverige.
I NYTT PÅ NÄTET sammanfattas den gängna mänadens viktigaste
Internethändelser i Sverige och internationellt. NYTT PÅ NÄTET vänder
sig till alla som intresserar sig för Internets utveckling i Sverige.
NYTT PÅ NÄTET kan hittas på WWW: http://www.isoc-se.a.se/natnytt
För mer information om ISOC-SE och NYTT PÅ NÄTET se sist i brevet.
INNEHÅLL
*** Förord
Redaktören talar
*** Internet Society med underorgan:
ISOC, ISOC-SE, ISOC-SE Metadata, BOK, IETF
*** Svenska Internetorganisationer:
II-stiftelsen, NIC-SE, Netnod, Nationella knutpunkter,
Bitos
*** Visdomsord
*** Samhällsektorer:
IT-Kommissionen
*** Kalendarium
——————————————————————
*** Förord
Tjopp!
Efter en (personligt) enormt jobbig januari och början på februari så hoppas jag
att det finns lite ljus i tunneln — någonstans där framme. Alla har vi väl våra
vågdalar då det kommer mer jobb som tar mer tid än planerat. Jag är nere i en
sådan, men kämpar upp mot nästa vågtopp som jag hoppas kommer under maj.
Mitt i allt detta, och en hel del resande så blev det helt plötsligt februari.
Detta upptäckte jag inte förrän den 7:e — och då påmindes jag att jag ska
skriva en ny NPN. Mina kära editorer som skriver texter för respektive
organisation kom in med texter extra snabbt, och bara en resa från Stockholm
till USA stoppade mig att publicera NPN på normala sena datumet 16:e. Istället
blev det hela jättesent skickat från San Jose, mitt i elbristens Silicon Valley.

Det har mumlats lite i korridorerna vilken status de texter som skrivs har. Om
det är författaren som skrivit texten personligen, om den är sanktionerad av
organisationen och liknande.
Varje skribent har ansvar att se till att organisationen som de skriver om inte
“klagar” på att texten är fel, missvisande eller liknande. Hur detta sköts
varierar från organisation till organisation.
Som exempel kan jag nämna att jag skriver åt IETF utan att skicka texten på
remiss inom IETF. Det kan jag göra, då en s.k. Area Director har möjlighet (till
skillnad från en annan slumpvis person) att uttala sig för IETF.
Ett annat exempel är NIC-SE där jag vet (det var med i motiveringen jag fick
från NIC-SE när det förklarades att Eva Frölich skriver NIC-SE’s text) att
texten går på remiss internt.
Hur det hela fungerar inom respektive organisation i övrigt känner jag inte
till, men en av anledningarna till att jag har med emailadress på skribenterna
är att ni läsare ska kunna höra av er direkt och fråga. Både om såna här saker
och om förklaringar i texterna.
Patrik
*** Internet Society med underorgan:
ISOC: Olle Thylander Olle.Thylander@swipnet.se
Det är nu klart vilka som kandiderar till Board of Trustees, och röstsedlar
kommer att skickas ut till ISOCs medlemmar den 19 februari. Det kommer också att
vara möjligt att rösta elektroniskt. För detaljer, se
http://www.isoc.org/members/vote/2001election/.
ICANNs president och CEO Mike Roberts har dragit sig tillbaka och ersätts av
Stuart Lynn, som kommer från University of California.
Den studie av At Large -medlemskapet som ICANN beställt kommer att få en för oss
icke okänd ordförande, nämligen Carl Bildt! Mer information finns på
http://www.icann.org/committees/at-large-study/charter-22jan01.htm.
ISOC-SE: Olle Thylander Olle.Thylander@swipnet.se
ISOC-SE har sett över sina stadgar och försöker nu få ett godkännande från
moderorganisationen så att de nya stadgarna kan läggas fram för beslut vid
årsmötet den 14 mars.
ISOC har bett ISOC-SE att under INET 2001 i Stockholm vara behjälplig med att bl
a bemanna konferenslokalerna med personal som kan hjälpa till med diverse
uppgifter. Det handlar om frivilliga insatser – dock kompenseras man med en
gratis konferensdag för varje arbetsdag. Datorkunnande och språkkunskaper är
eftertraktade kvalifikationer. En samordnare för denna verksamhet har nyligen
utsetts – tills vidare kan intresserade kontakta undertecknad. Intresse finns
även utomlands, bl a har Polen ställt i utsikt att skicka frivilliga.
ISOC-SEs fest på Skeppsholmen den 18 januari blev en lyckad tillställning med bl
a ett mycket underhållande föredrag av Cary Karp om hur man fixar en toppdomän
utan att egentligen veta vilka regler som gäller för dagen.
IETF: Patrik Fältström paf@cisco.com (http://www.ietf.org)
—- Nya RFC:er:
3022 Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT). P. Srisuresh,
K. Egevang. January 2001. (Format: TXT=37675 bytes) (Obsoletes RFC1631) (Status:
INFORMATIONAL)
3023 XML Media Types. M. Murata, S. St.Laurent, D. Kohn. January 2001. (Format:
TXT=86011 bytes) (Updates RFC2376) (Status: PROPOSED STANDARD)
3024 Reverse Tunneling for Mobile IP, revised. G. Montenegro, Editor. January
2001. (Format: TXT=63929 bytes) (Obsoletes RFC2344) (Status: PROPOSED STANDARD)
3027 Protocol Complications with the IP Network Address Translator. M. Holdrege,
P. Srisuresh. January 2001. (Format: TXT=48662 bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3031 Multiprotocol Label Switching Architecture. E. Rosen, A. Viswanathan, R.
Callon. January 2001. (Format: TXT=147175 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3032 MPLS Label Stack Encoding. E. Rosen, Y. Rekhter, D. Tappan, G. Fedorkow, D.
Farinacci, T. Li, A. Conta. January 2001. (Format: TXT=48314 bytes) (Status:
PROPOSED STANDARD)
3033 The Assignment of the Information Field and Protocol Identifier in the
Q.2941 Generic Identifier and Q.2957 User-to-user Signaling for the Internet
Protocol. M. Suzuki. January 2001. (Format: TXT=52188 bytes) (Status: PROPOSED
STANDARD)
3034 Use of Label Switching on Frame Relay Networks Specification. A. Conta, P.
Doolan, A. Malis. January 2001. (Format: TXT=53176 bytes) (Status: PROPOSED
STANDARD)
3035 MPLS using LDP and ATM VC Switching. B. Davie, J. Lawrence, K. McCloghrie,
Y. Rekhter, E. Rosen, G. Swallow, P. Doolan. January 2001. (Format: TXT=46463
bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3036 LDP Specification. L. Andersson, P. Doolan, N. Feldman, A. Fredette, B.
Thomas. January 2001. (Format: TXT=274855 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
3037 LDP Applicability. B. Thomas, E. Gray. January 2001. (Format: TXT=13601
bytes) (Status: INFORMATIONAL)
3038 VCID Notification over ATM link for LDP. K. Nagami, Y. Katsube, N. Demizu,
H. Esaki, P. Doolan. January 2001. (Format: TXT=39134 bytes) (Status: PROPOSED
STANDARD)
***Svenska Internetorganisationer
II-stiftelsen: Olle Thylander Olle.Thylander@swipnet.se
II-stiftelsen har till ledamöter i NDR utsett Petter Rindforth och Christer
Holgersson (omval), Göran Starkebo samt Mikael Mohammar.
Vid II-stiftelsens januarisammanträde besöktes styrelsen av den nye VDn för
NIC-SE, Sven Düring.
Som ett led i reformarbetet med sikte mot nya regler har II-stiftelsen beställt
en utredning om ett tvistlösningssystem av typ UDRP.
Det är nu helt klart att det blir ett ICANN-möte i Stockholm omedelbart före
INET2001-konferensen.
En överenskommelse har träffats med NIC-se om en ny licensavgift.
Tillsammans med NIC-se fortsätter II-stiftelsen att i projektform studera frågor
kring införande av DNSSEC respektive internationella tecken i domännamn. Även
NDR berörs av den senare frågan, eftersom nuvarande regler behöver anpassas för
att en (för)registrering av domännamn med svenska tecken ska kunna inledas.
II-stiftelsen planerar dessutom att knyta till sig egna utredningsresurser för
att kunna ha en bättre framförhållning och mer av långsiktigt tänkande i
verksamheten.
NIC-SE: Eva Frölich eva@nic-se.se
Januari månad har gått i rutinens tecken. Nyregistreringar, delgeringar,
omdelegeringar, kundsupport mm vardagliga ärenden har tagits omhand med samma
effektivitet som vanligt. Handläggningstiden för delgeringar och
nyregistreringar har legat på 2-3 arbetsdagar.
Sven Düring har ersatt Per Darnell som VD och vi tackar Per för att han byggt
upp företaget i sann Internetanda till den effektivitetsmaskin som det är och vi
hälsar Sven välkommen att driva verksamheten vidare.
Netnod: Hans Wallberg Hans.Wallberg@umdac.umu.se
Under den senaste tiden har Colt Telecom, Chello och Utfors anslutits till den
DPT-baserade knutpunkten i Stockholm. Ebone har fått sin andra FDDI-anslutning i
Stockholm. Teleglobe och Arrowhead Carrier har anslutits till den FDDI-baserade
knutpunkten i Stockholm. Dessutom blev Arrowhead den första ISP som anslöts till
knutpunkten i Malmö.
Av detta framgår att Internetknutpunkten i Malmö nu är i drift. Den är baserad
på DPT-teknik (2 x 622 Mbit/s). Arbete pågår med att färdigställa knutpunkten i
Sundsvall.
Vid knutpunkten i Göteborg har tidsservrarna tagits i drift. De är baserade på
rubidiumur och tiden är spårbar till den svenska nationella tidsskalan som
upprätthålls av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Servrarna kan
nås med ntp på ntp1-gbg.netnod.se resp. ntp2-gbg.netnod.se. De sitter på ett nät
som tillhör AS 8674.
Nationella knutpunkter: Magnus Andersson magnus.andersson@uhregm.mil.se
Här redovisas summerad statistik för NETNOD-IX. Trafiken redovisas för FDDI- och
DTP/SRP-knutpunkterna.
Angivet är genomströmningen i Mbit/sekund under ett vardagsdygn. Mätningarna
görs var 5:e minut under en vecka.
För DPT/SRP-knutpunkten är trafiken genererad av 6 operatörer av 16 möjliga
under 5 minuter den 13/2-2001 (11:20-11:25).
Min Medel Max Stockholm A+B FDDI 52 587 2103
Göteborg A+B FDDI 2 14 36 Stockholm A+B DPT 117 346 529 Netnod Technical Support Site http://www.uhreg.mil.se/netnod
BitoS: Mikael Pawlo mikael@pawlo.com (http://www.bitos.org/)
Vem vinner Det stora internetpriset? Nu kan du föreslå vinnare av Det stora
internetpriset.
Det stora Internetpriset delas ut av branschorganisationen BitoS och även denna
gång är det användarna och branschen som kommer att gemensamt avgöra vem som
vinner priset.
Det stora Internetpriset delas ut till en person, projektgrupp, företag eller
liknade som gjort insatser för att Internet ska utvecklas som marknadsplats.
BitoS öppnar nu en webbplats för priset: http://www.bitos.org/
-År 2000 var ett dystert år för många som satsade på internetrelaterad
verksamhet och det finns skäl att tro att de svåra tiderna kommer pågå
ytterligare en tid in på år 2001. Då är det extra viktigt att premiera och lyfta
fram de goda exemplen som kan tjäna som inspiration åt oss alla, säger Mikael
Pawlo, ordförande BitoS.
På den webbplatsen kan du föreslå kandidater. Av de inkomna förslagen nominerar
juryn fyra stycken av de föreslagna kandidaterna. När juryns arbete är klart kan
du vara med och rösta fram vinnaren. Omröstningen skre direkt på Internet.
Webbplatsen har producerats av internetföretaget Halogen.
*** Visdomsord
*** Samhällsektorer: Regeringskansliet, IT-kommissionen och offentlig sektor:
—————- Anne-Marie Eklund Löwinder
anne-marie.eklund-lowinder@industry.ministry.se (http://www.itkommissionen.se)
Justitiedepartementet
Utvärdering av EG-direktiv i offentlig enkät
Från och med den 12 februari och fram till och med den 31 mars är alla
intresserade välkomna att besvara en utvärdering av EG-direktivet om
personuppgifter (som den svenska personuppgiftslagen, PUL, bygger på). Syftet är
att få reda på eventuella problem med direktivet så att Sverige kan påverka
EU-kommissionen att föreslå ändringar. Regeringen och riksdagen vill att
direktivet skrivs om så att det blir möjligt med en lagstiftning som är mer
inriktad på att ingripa mot missbruk av personuppgifter än på att reglera själva
hanteringen av uppgifterna. Initiativet har skett efter kontakter med
samrådsgruppen angående EG-direktivet med representanter från samtliga
riksdagspartier.
Enkäten finns tillgänglig både i pappersform och på Justitiedepartementets
webbplats. På webben nås den på http://justitie.regeringen.se/_enkat/index.htm
Näringsdepartementet
IT skapar tillväxt och sysselsättning
Näringsminister Björn Rosengren har presenterat en rapport från
Näringsdepartementet om informationsteknikens betydelse för tillväxt och
sysselsättning i Sverige. I rapporten konstateras att IT-sektorn har bidragit
till den ekonomiska tillväxten i Sverige. En fjärdedel av den reala
BNP-tillväxten kan hänföras till denna sektor, liksom en tredjedel av ökningen i
näringslivets arbetsproduktivitet mellan åren 1993 och 1999. Internationellt
sett har Sverige en god position både som producent och exportör av IT-produkter
(d.v.s. hårdvara). År 1997 var Sverige OECD:s fjärde största producent per
capita av IT-produkter, framför allt tele- och kommunikationsprodukter.
http://www.naring.regeringen.se/propositioner_mm/pdf/ds2000_68.pdf
Statistik om IT och IT-användning m.m.
Det har publicerats mycket information för tabellbitare och statistikälskare
under den senaste tiden. Teldok Årsbok – Detta är en välfylld källa som
innehåller det mesta om IT-Sverige och även andra delar av världen. Här kan var
och en på egen hand dra sina egna slutsatser om vi i Sverige verkligen ligger i
täten som IT-nation, och kanske också vilka våra främsta konkurrenter är. Här
finns också en förteckning över organisationer som är med och bidrar till
IT-utvecklingen i Sverige. Den finns att hämta på
http://www.teldok.org/tdy2001/view.htm
På Teldoks webb finns för övrigt fler andra intressanta rapporter för läsning.
Ta gärna en titt! http://www.teldok.org/index2.html
SCB – IT i hem och företag, en statistisk beskrivning
Omfattningen och användningen av informationsteknik i näringsliv och befolkning
beskrivs genom två SCB-undersökningar från år 2000. Betoningen ligger på
tillgång och bruk av IT och Internet bland företag och privatpersoner. I boken
presenteras dessutom ett axplock av annan IT-anknuten statistik som SCB
producerar, till exempel uppgifter om utbildning, forskning, produktion, handel
och sysselsättning.
http://www.scb.se/publkat/transporter/it/it.pdf
Mer om IT-statistik ur ett internationellt och nationellt perspektiv finns på
http://www.scb.se/omscb/eu/it.asp
Statens institut för kommunikationsanalys
SIKA är en myndighet under Näringsdepartementet. SIKA arbetar med utredningar,
statistik, prognos- och analysmetoder inom transport- och kommunikationsområdet.
De ska verka för att medborgarna och näringslivet i Sverige får goda,
miljövänliga och säkra transporter som är samhällsekonomiskt effektiva och
långsiktigt hållbara.
I den nyligen utgivna boken “Fakta om informations- och kommunikationsteknik i
Sverige 2001” finns statistik inom områden kopplade till informations- och
kommunikationsteknik, IKT. Faktaboken har tagits fram av SIKA på uppdrag av
regeringen. Boken innehåller statistik om tillgång till och användning av
telefoni, datorer och Internet, uppgifter om IT-utbildade, IKT-infrastruktur,
IKT-företag och uppkopplingsmöjligheter till Internet. Där finns också
webbadresser till myndigheter, organisationer och företag som arbetar med IKT.
Boken finns i tryckt form och i pdf-format på svenska och på engelska och
beställs via SIKA:s webbplats.
http://www.sika-institute.se/utgivning/arsbok.html#iktarsbok
EU-nytt i Sverige
Detta var med även i förra numret av Nytt på Nätet, men kanske kan förtjänas att
upprepas. För första gången arrangeras ett gemensamt informellt ministermöte för
arbetsmarknads- och telekommunikationsministrar. Mötet äger rum 15-17 februari
2001, i Luleå på hotell Nordkalotten.
Mötet utgör ett viktigt led i förberedelserna för Europeiska Rådets extra möte
om sysselsättning i Stockholm den 23-24 mars. Huvudsyftet är att följa upp
slutsatserna från toppmötet i Lissabon i mars förra året. Eftersom det är ett
informellt möte kommer inga formella beslut att fattas.
Tema
Temat för mötet är den nya informations- och kommunikationsteknikens betydelse
för sysselsättning och arbetsliv. Kunskapsgapet mellan arbetskraftens kompetens
och den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar växer. Gapet har identifierats
som ett av de främsta hindren inom EU för att tillvarata IKT-teknikens potential
för sysselsättning och tillväxt. Programmet och mer detaljerad info om Sveriges
EU-ordförandeskap finns på
http://www.eu2001.se/eu2001/calendar/meetinginfo.asp?iCalendarID=151 Mötet har
en nära koppling till eEurope och de initiativ som finns där. För de som inte
hört talas om eEurope så finns mer information på
http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/index_sv.htm
Den 22-24 mars – i anslutning till Europeiska rådets extra möte i Stockholm –
arrangerar Närings- och Utrikesdepartementen en utställning om det nya
IT-samhället. Syftet är att visa upp Sverige som ledande IT-nation.
Utställningen kommer att presentera några aktuella trender för att visa vad
IT-utvecklingen kan bidra med i samhället. Totalt inkom 115 ansökningar och det
är nu klart vilka företag som får delta vid utställningen. Listan över samtliga
medverkande företag och organisationer finns på:
http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/action=obj_show?c_obj_id=3
7930