Nytt på bloggen: API och öppen data

Publicerad 2012-08-11

Jonas Lejon skriver:

Fler och fler företag och myndigheter ser fördelen med att dela med sig av öppen information via API:er. Förkortningen API står för Application Programming Interface och är en regeluppsättning som underlättar för programvaror att prata med varandra.
I Sverige så har vi sedan en lång tid tillbaka offentlighetsprincipen som ger medborgare rätt till information från myndigheter. Sedan 1:a Juli 2010 så har vi även en lag vid namn PSI-lagen (public sector information) som är till för att underlätta vidareutnyttjandet av handlingar (eller data) från myndigheter.

Läs fortsättningen här: API och öppen data