Om ISOC-SE

En tung röst i utvecklingen av Internet

Vill du påverka morgondagens Internet? I så fall är ISOC-SE en naturlig plats för dig.

ISOC-SE (The Sweden Chapter of the Internet Society) är en svensk ideell allmännyttig förening som verkar för ett demokratiskt, sunt, lättanvänt och säkert Internet för alla – utan onödiga regleringar.

ISOC-SE ingår i den världsomspännande organisationen Internet Society och delar dess värderingar. Den svenska föreningen ISOC-SE har en självständig ställning i förhållande till den internationella organisationen och väljer egna funktionärer och organiserar egna aktiviteter.

De som grundade ISOC-SE i slutet av 90-talet hade själva varit med om att bygga upp det svenska Internet från grunden. Även idag finns många tunga ”nätveteraner” med i föreningen.

Det finns även andra, vi är allt från tekniska specialister till vanliga användare. Vi har numera åtskilliga medlemmar som inte är tekniker, och fler behövs.

Du behövs.

Läs gärna vår fyrasidors broschyr (pdf) eller någon av våra andra publikationer.

Några av våra verksamheter:

  • Att påverka svenska myndigheter bland annat genom remissvar och opinionsbildning.
  • Att sprida information om viktiga Internet-relaterade frågor till beslutsfattare och allmänhet samt bland våra egna medlemmar.
  • Att delta i det internationella arbetet med Internets framtid, i organisationer som IETF, ICANN, IGF och naturligtvis vår moderorganisation Internet Society.
  • Att samarbeta med andra intressenter, till exempel Näringsdepartementet, Svenskt Näringsliv, PTS, IVA och Internet-operatörerna i Sverige.

ISOC-SE utgör ett Internet-samvete i Sverige och har organiserat och bildat viktiga organ för den kritiska Internet-infrastrukturen i Sverige.

Hit hör Internetstiftelsen (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) som ytterst ansvarar för alla .se-domännamn samt Netnod som utvecklar och sköter drift av riksknutpunkter för Internet-trafik i Sverige.

Den internationella organisationen Internet Society, med mer än 75 000 medlemmar i 80 länder, fungerar som huvudman för de internationella organisationerna Internet Engineering Task Force (IETF) och Internet Architecture Board (IAB). IETF ansvarar för alla Internet-standarder och IAB tar ansvar för arkitekturen inom Internet.

Läs mer om Internet Society.