Detta vill ISOC-SE

Vårt mål: Internet för alla!

ISOCs grundläggande synsätt och värden

1. Livskvalitet världen över förbättras genom tillgång till ett öppet, globalt internet.
2. En informerad allmänhet och informerade offentliga och privata beslutsfattare är grunden för ett öppet och globalt internetsamfund.
3. Det geniala med internet är att den decentraliserade uppbyggnaden maximerar individens förmåga att själv kunna välja vad som bäst tillgodoser dennes behov. Om internet ska kunna fortsätta att vara plattformen för innovation och kreativitet så måste dess öppna och decentraliserade natur bevaras.
4. Uthållig och obruten utveckling mot vår vision når vi bäst genom en kombination av globala initiativ och lokala aktiviteter som engagerar folk i deras egna regioner.
5. Tekniska standarder och metoder för hur internet används ska skapas genom en öppen och synlig process med minsta möjliga hinder för att deltaga och få insyn.
6. De sociala, politiska och ekonomiska fördelarna med internet hämmas allvarligt av överdriven reglering och styrning från myndigheter eller privata organisationer.
7. Viljan att använda internet till något produktivt är beroende av att man kan ha tilltro till och lita på dess grundläggande tjänster.

Läs mer om grundläggande värden och målsättningar här.

ISOC-SE gör löpande uttalanden om konkreta frågor som anknyter till våra grundläggande värden.