ISOC-SE var med och stiftade Stiftelsen för internetinfrastrastruktur (.SE), numera Internetstiftelsen i Sverige (IIS). IIS ansvarar bl.a. för den svenska toppdomänen .se. Enligt stadgarna utser ISOC-SE ordförande och ytterligare en ledamot i IIS:s styrelse.

I arbetet med att tillsätta styrelse i IIS samverkar ISOC-SE med övriga tillsättande organisationer i den s.k. Tillsättargruppen. Tillsättargruppen har antagit en arbetsordning för sitt arbete.

Aktuella utnämningar

För perioden 1 juni 2016 – 1 april 2018 har ISOC-SE utsett följande ledamöter till sturelsen för .SE

  • Ylva Hambraeus Björling (ordförande)
  • Anna Caracolias

Tidigare utnämningar

1 juni 2014 – 1 april 2016

  • Ylva Hambraeus Björling (ordförande)