ISOC-SE var med och stiftade Stiftelsen för internetinfrastrastruktur, numera Internetstiftelsen. Internetstiftelsen ansvarar bland annat för den svenska toppdomänen .se. Enligt stadgarna utser ISOC-SE ordförande och ytterligare en ledamot i Internetstiftelsens styrelse.

I arbetet med att tillsätta styrelse i Internetstiftelsen samverkar ISOC-SE med övriga tillsättande organisationer i den så kallade Tillsättargruppen. Tillsättargruppen har antagit en arbetsordning för sitt arbete.

Aktuella utnämningar

För perioden 1 juni 2016 – 1 april 2018 har ISOC-SE utsett följande ledamöter till styrelsen för internetstiftelsen

  • Ylva Hambraeus Björling (ordförande)
  • Anna Caracolias

Tidigare utnämningar

1 juni 2014 – 1 april 2016

  • Ylva Hambraeus Björling (ordförande)