ISOC-SE och Internetstiftelsen

Historia

ISOC-SE var med och stiftade Stiftelsen för internetinfrastrastruktur, numera Internetstiftelsen. Internetstiftelsen ansvarar bland annat för den svenska toppdomänen .se. Enligt stadgarna utser ISOC-SE ordförande och ytterligare en ledamot i Internetstiftelsens styrelse.

I arbetet med att tillsätta styrelse i Internetstiftelsen samverkar ISOC-SE med övriga tillsättande organisationer i den så kallade tillsättargruppen.

Tillsättargruppen har antagit en arbetsordning för sitt arbete, den hittar du här.

Aktuella utnämningar

För perioden 1 juni 2023 – 31 maj 2025 har ISOC-SE utsett följande ledamot till styrelsen för Internetstiftelsen:

  • Krister Nilsson

För perioden 1 juni 2022 – 31 maj 2024 har ISOC-SE utsett följande styrelseordförande för Internetstiftelsen:

  • Ylva Hambraeus Björling

Tidigare utnämningar

För perioden 1 juni 2021 – 31 maj 2023 har ISOC-SE utsett följande ledamot till styrelsen för Internetstiftelsen:

  • Krister Nilsson

För perioden 1 juni 2020 – 31 maj 2022 har ISOC-SE utsett följande ordförande till styrelsen för Internetstiftelsen:

  • Ylva Hambraeus Björling

För perioden 1 juni 2018 – 31 maj 2020 har ISOC-SE utsett följande ledamöter till styrelsen för Internetstiftelsen:

  • Ylva Hambraeus Björling (ordförande)
  • Anna Caracolias

1 juni 2016 – 31 maj 2018

  • Ylva Hambraeus Björling (ordförande)
  • Anna Caracolias

Kravprofil

Följande kravprofil använder vi när vi tillsätter en ledamot till Internetstiftelsens styrelse:

Kravprofil för styrelsen för Internetstiftelsen (pdf, 103 kB)