Anders Rafting, ledamot

Börje Ohlman, web och blog-ansvarig

Erika Hersaeus, medlemsadministration

Kristina Alexandersson, vice ordförande

Maria Häll, ordförande

Niklas Nikitin, kassör

Sanna Tupala, sociala medier + isoc centralt

Staffan Malmgren, sekreterare