Anders Rafting, ledamot

Maria Häll, ordförande

Anna Kelly, vice ordförande

Niklas Nikitin, kassör

Börje Ohlman, web och blog-ansvarig

Erika Hersaeus, ledamot

Jonas Lejon, sekreterare ansvarig sociala medier

Patrik Wallström, ledamot