Maria Häll, ordförande

Marcus Glaad, kassör

Sanna Tupala, isoc centralt

Anders Rafting, ledamot

Börje Ohlman, ledamot

Kristina Alexandersson, adjungerad