Maria Häll, ordförande

Siri Andersson, vice ordförande

Marcus Glaad, kassör

Rickard Vikström, sekreterare

Sanna Tupala, isoc centralt

Marcelle Abou Haidar, webbansvarig

Anders Rafting, ledamot

Börje Ohlman, ledamot

Kristina Alexandersson, adjungerad