Anders Rafting, ledamot

Börje Ohlman, kassör

Jacob Dexe, webbansvarig

Kristina Alexandersson, vice ordförande

Maria Häll, ordförande

Sanna Tupala, sociala medier + isoc centralt

Staffan Malmgren, sekreterare