Östen Frånberg avgår som ordförande efter mandatperioden i april 2012

Publicerad 2012-04-11

Jag ber att få tacka alla för en mycket inspirerande och lärorik tid. Jag har fått medverka i en mycket framgångsrik tid för ISOC-SE.Ett chapter som varit med och skapat II-stiftelsen .SE och Netnod  som är betydande organisationer för Internets utveckling i Sverige. Jag har varit ordförande sedan ISOC-SE startades 1997 och känner att det nu är dags för mig att gå vidare och även att släppa fram andra och nya förmågor. Det har varit en fantastisk tid. Och jag vet att det finns många områden som behöver fokuseras och bearbetas, men de lämnar jag med stort förtroende över till den kommande styrelsen när jag avgår vid mandatperiodens slut i april 2012.

Östen Frånberg