Publikationer

De byggde Internet i Sverige

Ny upplaga 2009: Vår klassiska bok om den svenska Internethistorien har kommit ut igen, kompletterad med vad som hände 2004-2009. Det är Jeroen Wolfers som har skrivit den nya delen, baserad på 35 intervjuer.

Ladda ner upplagan (PDF, 1,7 MB)

ISOC-SE har gett ut en bok som väckt ganska stort uppseende. Denna del av Internets svenska historia har nämligen tidigare aldrig skildrats, och eftersom de historiska personer som byggde Internet fortfarande finns ibland oss och ställt upp på intervjuer har författarna haft tillgång till bästa tänkbara källor.

Jan Odhnoff och Inga Hamngren är författare till boken. Resultatet har blivit en underhållande läsning. Den som inte själv följt utvecklingen har mycket att upptäcka, medan Internets veteraner kan läsa boken med igenkännande leenden och kanske stänk av nostalgi. Författarna vill bl a visa hur Internet i Sverige till en början byggdes upp tack vare entusiasm och ideella arbetsinsatser, medan utvecklingen efter 1997 har präglats av att institutioner och kommersiella intressen alltmer tagit över.

Bokens första upplaga utgavs 2003. Den finns fortfarande kvar för nerladdning (PDF, 1,3 MB).

Broschyrer om ISOC-SE

Vi har tagit fram två broschyrer: en 4-sidors och en 8-sidors

Vem gör vad i Internetsverige?

Vem är det som bestämmer infrastrukturen för hur Internet ska ske ut? Vilka organisationer är det som ställer krav på säkerhet, hanterar domännamn, fungerar som remissinstans till våra politiker?

ISOC-SE, Internet Society:s svenska avdelning, tog i mars 2003 fram broschyren Vem gör vad i Internetsverige. I korta texter presenteras de viktigaste aktörerna på Internet inom och utom Sverige. När det gäller de svenska organisationerna baseras texterna på material som ställs till förfogande av organisationerna själva.

Målet med broschyren är att öka kunskapen bland Internetanvändare i Sverige om vad Internet är och hur det styrs. Kunniga och medvetna användare kan påverka och ställa krav. Detta är, i sin tur, en förutsättning för en långsiktig och stabil utbyggnad av ett säkert, tillgängligt och lättanvänt Internet för alla.

OBS, denna broschyr är ej uppdaterad och innehåller felaktig information:

Du kan även ladda ned Vem gör vad i Internetsverige som pdf fil
(PDF-filen är 1.28MB)