Rapport från Open-Space mötet nu på vår Blogg

Publicerad 2013-06-11

Den 7 mars samlades aktivister, filosofer, drömmare, tekniker, IPv6-experter, studenter, fredsmäklare och andra Internetvänner på ISOC-SE Open-Space-Meeting för ett öppet och fritt Internetför att väcka frågor och bidra med input till hur ISOC-SE kan fortsätta arbeta för att skydda, bevara, och utöka tillgången till Internet.

Läs hela rapporten på vår Blogg där du också hittar länkar till dokumentation.