Svar på dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet

Publicerad 2023-08-23

regeringskansliet

Regeringskansliet har ställt ett antal frågor om utvecklingen på konnektivitetsområdet där det är fritt för vem som helst att svara. Det är således ingen formell remiss, frågorna är enligt följande (referens: Fi2023/01693)

  • Hur kommer det sammantagna behovet av konnektivitet att se ut under de kommande åren?
  • Vilka delar av samhällsutvecklingen är viktiga att ta i beaktande?
  • Vilka utmaningar finns för utvecklingen av den grundläggande infrastrukturen?
  • Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda för att möta behoven av konnektivitet?
  • Vad behöver olika aktörer bidra med?

ISOC-SE har svarat på dessa frågor och skickat in svaret till Finansdepartementet den 21:a Augusti 2023. Vårat svar finns publicerat under länken nedan.

Flertalet andra organisationer har också svarat på Regeringskansliets frågor, samtliga svar återfinnes här.