Vad bör Internet Society ha för roll i Sverige?

Publicerad 2013-08-11

I november 2012 genomförde vi i Internet Society (ISOC-SE) en enkätundersökning bland våra medlemmar. Vi lämnade också möjligt att svara som icke betalande medlem, eller potentiell medlem, eftersom vi ser det som angeläget att öka antalet medlemmar i organisationen. I denna rapport redovisas svaren, samt tolkningar av svaren, som underlag för en fortsatt diskussion.För styrelsen i ISOC-SE
februari 2013
Staffan JonsonMistat.se har generöst bidragit till enkätens genomförande.