Vid årsmötet 2019 utsågs följande medlemmar till valberedning inför nästa årsmöte.

Anne-Marie Eklund-Löwinder – anne-marie.eklund-lowinder@iis.se
Lars-Göran Forsberg – lars-goran.forsberg@iis.se
Daniel Vikström

Du kan också nå hela valberedningen – valberedning@isoc.se