Vid årsmötet 2021 utsågs följande medlemmar till valberedning inför nästa årsmöte 2022:
– Daniel Vikström (sammankallande) nås på daniel@dnov.se
– Maria Häll
– Peter Magnusson

Du kan nå hela valberedningen på: valberedning@isoc.se

Tidigare valberedningar

Valberedningen 2020-2021 bestod av

– Daniel Vikström (sammankallande)
– Marcelle Abou Haidar
– Peter Magnusson

Valberedningen 2019-2020 bestod av

– Anne-Marie Eklund-Löwinder (sammankallande)
– Lars-Göran Forsberg
– Daniel Vikström