Valberedning

Vid årsmötet 2023 utsågs följande medlemmar till valberedning inför nästa årsmöte 2024:
– Henrik Holmboe (sammankallande) nås på henrik@dynamist.se
– Maria Häll
– Anna Kelly

Du kan nå hela valberedningen på: valberedning@isoc.se

Tidigare valberedningar

Valberedningen 2022-2023 bestod av

– Daniel Vikström (sammankallande)
– Maria Häll
– Peter Magnusson

Valberedningen 2021-2022 bestod av

– Daniel Vikström (sammankallande)
– Maria Häll
– Peter Magnusson

Valberedningen 2020-2021 bestod av

– Daniel Vikström (sammankallande)
– Marcelle Abou Haidar
– Peter Magnusson

Valberedningen 2019-2020 bestod av

– Anne-Marie Eklund-Löwinder (sammankallande)
– Lars-Göran Forsberg
– Daniel Vikström