Välkommen på ISOC-SE workshop om dataskydd 25 juni kl. 18.00

Publicerad 2018-06-14

Den 25 juni bjuder ISOC-SE in till kvällsaktivitet och workshop med Amelia Andersdotter från Dataskydd.net där vi ska prata om symboler för dataskydd, och försöka applicera olika symboler på olika avtal för att visa hur man praktiskt kan gå tillväga.
Måndag 25 juni 2018 kl. 18.00 – 20.00
PLATS: Sunet Tulegatan 11, plan 3
Vi samlas först för lite mingel med något enkelt att äta och dricka.
Anmälan här, senast 24 juni:
Hur kan företag på ett pedagogiskt sätt visa vad de gör med användares data? Med GDPR kommer stärkta krav på att enkelt och tydligt förklara vad olika tjänster använder för personuppgifter så att konsumenterna kan ge informerade samtycken, eller avstå från att använda tjänsten. Men att göra dataskyddet lättförståeligt är inte särskilt lätt.
Det har länge pratats om olika typer av symboler för att på ett snabbare sätt kunna indikera vilka funktioner ett system har, och vilka villkor som gäller för personuppgiftsbehandlingen. Många försök har gjorts för att ta fram sådana symboler – men ännu har vi inte lyckats applicera dem. 
En inspiration är Creative Commons-systemet där rättighetsägare tydligt kan indikera på vilka sätt deras verk får spridas, och därmed kan ge större flexibilitet till såväl rättighetsägare som konsumenter. 

Workshopen börjar kl 18 och pågår till 20. Lättare förtäring och dryck ingår. 

Väl mött, Välkomna!
/ ISOC-SE styrelse