Vår åsikt om ny grundlag om yttrandefriheten

Publicerad 2011-08-11

Vi har skickat in ett remissvar på Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande om en ny svensk grundlag om yttrandefrihet. Av de modeller som presenteras förespråkar vi den så kallade “ansvarsmodellen”.

Läs gärna vårt svar.