nyhet

Vi har skickat in ett remissvar på Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande om en ny svensk grundlag om yttrandefrihet. Av de modeller som presenteras förespråkar vi den så kallade “ansvarsmodellen”.

Läs gärna vårt svar.