EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA FÖR ISOC-SE SAMT SEMINARIUM OM INTERNET FÖR ALLA

TID: Måndagen 16 juni 2014 17.30 – 19.30
PLATS: .SE, Ringvägen 100, Hiss A 9 tr, Hörsalen

PROGRAM
17.30 Vi samlas och äter något enkelt
17.45 – 18:15 Extra föreningsstämma
18:15 – 19:30 Seminarium: Internet för alla?

ANMÄLAN
Anmäl ditt deltagande till info@isoc.se senast den 9 juni. Vill du
delta på distans måste du dock anmäla detta senast 2 juni

ÄMNET FÖR STÄMMAN
Extrastämman sammankallas för att fatta ett andra beslut om styrelsens förslag till stadgeändring. Styrelsens motion/proposition är föranledd av det nya associationsavtalet med ISOC.

Detta är en extra stämma som enligt stadgarna enbart får behandla den fråga som föranlett mötet. I samband med stämman kommer styrelsen emellertid kort informera om sitt kommande projekt som går ut på att göra en allmän översyn av föreningens stadgar. Synpunkter från medlemmarna välkomnas!

SEMINARIUM:  INTERNET FÖR ALLA?

ISOC menar att tillgång till internet kan förbättra livskvaliteten för människor i hela världen, och har därför visionen ”the Internet is for everyone”[1]. Det finns många utmaningar som behöver hanteras för att nätet på riktigt ska bli tillgängligt och användbart för alla. Det handlar till exempel om fysisk infrastruktur, standardisering, utbildning, ekonomi, tillit och trygghet. Men det handlar också om att nätets tjänster och verktyg behöver anpassas efter människors varierande förmågor.

Pär Lannerö är styrelseledamot i ISOC-SE, och arbetar till vardags med tillgänglighet på webben för personer med funktionsnedsättningar. Pär kommer att presentera grunderna för tillgänglighet på webben, och tillsammans med deltagarna resonera kring vad ”the Internet is for everyone” kan betyda i praktiken. Han kommer också att berätta om kommande lagstiftning på området, och vad E-delegationen gör tillsammans med PTS för att den svenska delen av webben ska bli mer tillgänglig för alla.

[1] Se http://www.internetsociety.org/who-we-are/mission och http://www.internetsociety.org/who-we-are/mission/values-and-principles

Välkomna!
/Maria Häll
ISOC-SE’s styrelse

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *