Föreläsning om Schrems 2

Publicerad 2021-01-15

conny larsson

Uppdatering: Föreläsningen är inspelad och finns att ta del av längst ner i detta inlägg.

Vi har bjudit in advokat Conny Larsson från företaget Singulaity Law att prata om konsekvenser av Schrems 2-domen och GDPR.

JURIDISKA FRÅGOR I SAMBAND MED MOLNTJÄNSTER OCH ANNAN OUTSOURCING
– Hur Schrems 2-domen och GDPR men även bestämmelser om sekretess och
säkerhet kan påverka möjligheterna att låta utomstående aktörer hantera
personuppgifter och annan information.

Conny Larsson är advokat på Advokatfirman Singularity Law AB, som han
driver tillsammans med Björn Persson och som företrädesvis ägnar sig åt
olika frågor inom IT-rätten. Conny har arbetat som jurist inom IT- och
telekomorådet sedan 1989, på Televerket, Telia-koncernen, Flextronics
och Kronofogden innan han inledde sin advokatverksamhet 2009. Han är
även verksam i styrelsen inom två ideella föreningar, som ordförande för
Sig Security som ägnar sig åt informationssäkerhet och som
styrelseledamot i SIJU (Svenska föreningen för IT och Juridik).
Därutöver är han även Integritetsskyddsombud vid
Försvarsunderrättelsedomstolen. Han skriver ett flertal artiklar, inte
minst olika remissyttranden för Sveriges Advokatsamfundsräkning, och
bedriver regelbundet utbildning på det IT-rättsliga området.

  • Tid: klockan 18.00
  • Datum: 2021-01-20

Denna föreläsning är öppen för samtliga och du behöver inte vara medlem i ISOC-SE. Att bli medlem i ISOC-SE kostar 150kr /år och du kan göra det här.

Presentation: Sekretess o tystnadsplikt vid outsourcing.pdf