Regeringen lanserar Sveriges digitala agenda

Publicerad 2014-08-11

Begreppet “digital agenda” har diskuterats ett tag. Nu har den lett till en ambitiös strategi för IT-politiken. Den har tagits fram tillsammans med många olika aktörer, och det är även många som skriver under agendan.

Strategin presenteras i en utförlig rapport, som just nu diskuteras inom styrelsen för ISOC-SE. Sedan kommer vi att återkoppla till näringsdepartementet (som står bakom strategin), och överväga att signera den digitala agendan.

I den nya IT-strategin ingår många olika satsningar, bland annat en rejäl satsning på bredbandsutbyggnad. Totalt är det 63 nya åtgärder samt 80 andra åtgärder som var beslutade sedan tidigare. Sammanlagt investeras nästan en miljard.

Hela strategin finns på http://www.regeringen.se/sb/d/14375

hatt_lanserar_digitala_agendan