WCIT – och sen då?

Publicerad 2013-08-11

ISOC -SE Seminarium 13 februari:I december hölls ett av de viktigare mötena då det gäller styrningen av Internet. Det var FN-konferensen World Conference on International Telecommunications (WCIT) som gick av stapeln för första gången på 25 år, dvs. för första gången sedan tiden Internet vuxit fram på bred front.WCIT handlade om ifall världens länder kunde nå enighet i ändring av det internationella telekomreglementet ITR. Mellan raderna fanns många intressen som ville påverka de internationella regelverken och förutsättningarna för Internets utveckling. Mycket sades och skrevs i anslutning till mötet.Men vad händer nu?

Kom och lyssna på erfarenheterna från WCIT!

Anders Jönsson (PTS), huvudförhandlare och chef för den svenska delegationen berättar om den centrala roll Sverige kom att spela i förhandlingarna i FN. Jan Flodin och Staffan Jonson (ISOC-SE) förmedlar båda erfarenheter från deltagande i den svenska delegationen. Jan Flodin rapporterade direkt från konferensen på vår egen blogg.  (Jan Flodins bildunderlag finns här)

Agenda

• PTS: Erfarenheter från WCIT, bakgrund, genomförande och utfall WCIT

• ISOC:s engagemang inför och under WCIT

• Översiktligt om det civila samhällets engagemang införWCIT

• Vad händer under de närmaste åren? Timeline. ?

• Diskussion

Datum och Tid: onsdag 13 februari kl 17.30 – ca. 19.30

Plats: .SE Ringvägen 100 i Stockholm (hus A1, plan 9)

Kostnad: Gratis (men säg gärna till ifall du inte kan komma)?
Frågor:  staffan.jonson@iis.se staffan.jonson@iis.se, tel. 073- 317 39 67

 

Vi bjuder på vin och enklare förtäring till  så många som anmält sig.

Oavsett om du är medlem eller inte är du mycket välkommen!

Anmäl dig här: http://simplesignup.se/event/18131

Jan Flodin & Staffan Jonson för ISOC-SE